pless.pl

Reklama

Wiadomości

 • 7 marca 2015
 • wyświetleń: 4250

Dzień otwarty w Szkole Specjalnej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Pszczynie" podaj

Za nami:

Zespół Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie zaprasza w piątek, 20 marca na Dzień Otwarty Szkoły. Organizowany jest on po raz drugi i skierowany dla rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, w tym ze sprzężeniami (np. zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu, zespół Downa, niepełnosprawność ruchowa itp.).

W godzinach od 8.00 do 13.10 odbywać się będą zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci, pod hasłem "Już Wiosna". Zapraszamy rodziców uczniów z niepełnosprawnością umysłową, zainteresowanych działalnością: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy.

Pragniemy zaprezentować ofertę edukacyjno-terapeutyczną placówki, umożliwić jej zwiedzenie oraz zachęcić do wzięcia udziału w szkolnych zajęciach otwartych. Dzień Otwarty stanie się okazją do zadawania nurtujących pytań. Będzie można porozmawiać z dyrektorem szkoły, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutami m.in. SI, Biofeedback, metody Warnkego.

Harmonogram zajęć pokazowych:
8.00 - 8.45 Obchody Pierwszego Dnia Wiosny w Gimnazjum U
8.50 - 9.35 Przysposobienie do Pracy - w kl. 2-3 pb
8.50 - 9.35 Zajęcia wokalno- rytmiczne, próba zespołu GOSPEL w kl. 6l, 1gl, 1z , 1ug
9.40 - 10.25 Rękodzieło w kl. 2-3 pa
9.40 - 10.25 Psychoedukacja w kl. 1 gu
9.40 - 11.15 Zajęcia praktyczne kucharzy małej gastronomii w kl. 2 z
10.30 - 12.15 Plastyka kl.1ug
11.30 - 12.15 Historia w kl. 3gl
12.15 - 13.10 Religia w kl. 1z
12.15 - 13.10 Historia w kl. 1gl
12.15 - 13.10 Rękodzieło w kl. 1-2p


Dzień otwarty w Szkole Specjalnej


Jednocześnie informujemy, że rozpoczął się proces rekrutacyjny do szkoły. Rekrutacja dotyczy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Szkoła zaprasza również dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem oraz z zespołem Aspergera.

Zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum oraz szkole zawodowej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się realizując podstawę programową obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych. Edukacja przebiega w oparciu o przygotowany dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Po ukończeniu szkoły zawodowej możliwe jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Klasy te liczą 6-8 osób. Ocena postępów uczniów ma charakter opisowy. Absolwenci gimnazjum kontynuują naukę w szkole przysposabiającej do pracy, gdzie uczą się samodzielności i nabywają wiadomości i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

- Nasze świadectwo jest takie samo jak w każdej innej szkole! Nasi doświadczeni i odpowiednio przygotowani do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo nauczyciele prowadzą także nauczania indywidualne: na terenie szkoły oraz w domu rodzinnym ucznia. W ramach nauczania indywidualnego prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim - informuje dyrekcja szkoły.

Oprócz typowych zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia:
 • zajęcia rewalidacyjne, 
 • zajęcia korygujące wady mowy,
 • muzykoterapię,
 • zajęcia korekcji wad postawy,
 • zajęcia socjoterapii i psychoedukacji,
 • zajęcia sportowe, w tym na basenie,
 • integrację sensoryczną (SI),
 • zajęcia terapeutyczne (dogoterapia, hipoterapia),
 • terapię biofeedback,
 • terapię metodą Warnkego,
 • zajęcia kształtujące kreatywność,
 • uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań,
 • zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej. 


Warunkiem przyjęcia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, a także skierowanie do szkoły wydane przez Starostwo Powiatowe. Do szkoły uczniowie mogą być kierowani w czasie całego roku szkolnego!

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Pszczynie" podaj