pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 31 maja 2017
  • wyświetleń: 1900

Przedszkolna Galeria - wernisaż sztuki w Przedszkolu w Ćwiklicach

Związek sztuki z wychowaniem wyrasta ze słusznych przekonań o potrzebie integracji wszystkich działań mających na celu rozwój dziecka.

Przedszkolna Galeria - wernisaż sztuki w Przedszkolu w Ćwiklicach - 05.2017 · fot. Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach


Stwarzanie dzieciom sposobności do odpowiednio kierowanego odbioru dzieł sztuki i do własnej twórczości jest jednym z warunków prawidłowego rozwoju osobowości dziecka w dziedzinie doznań artystycznych i w wychowaniu wartościowego, pełnego człowieka. Dzięki naturalnej ciekawości i wrażliwości dzieci potrafią odebrać i przeżyć na swój sposób wartość dzieła artystycznego. We własnej działalności twórczej dziecka najważniejsza jest wypowiedź wyrażająca autentyczne widzenie i przeżywanie.

Sztuka jest podstawą każdej skutecznej techniki wychowawczej, ponieważ w procesie przystosowania się do życia w społeczeństwie twórcza wyobraźnia odgrywa dużą rolę. Jedna z nich polega na pobudzaniu, pielęgnowaniu i rozwijaniu twórczej aktywności wychowanków. Trzeba więc kształcić i rozwijać ich umiejętności w rysowaniu i malowaniu, druga polega na wychowaniu i kształceniu odbiorców sztuki, którzy umieliby w sposób wnikliwy i pogłębiony odbierać, rozumieć i przeżywać utwory wielkich artystów. Dzięki temu dajemy wychowankom możność korzystania z dóbr kultury artystycznej, jak i rozwijamy, wzbogacamy i pogłębiamy ich osobowość. Aby stworzyć w wychowankach głębsze wyobrażenie o sztuce należy ich poddawać stopniowo coraz bardziej wnikliwemu, głębokiemu, adekwatnemu poznawaniu, doznawaniu i przeżywaniu dzieł sztuki.

Dzieła sztuki muszą być rzeczowo, subtelnie i umiejętnie przez wychowawców tak zaprezentowane, aby piękno tych dzieł w pełni ujawniło się odbiorcom oraz by artystyczna wymowa obrazu została przez nich głęboko zrozumiana i odczuwana. Aktualny, wrażliwy i wnikliwy odbiór dzieła pozostawia w osobowości małych niedoświadczonych odbiorców trwały ślad, a to właśnie jest istotnym dążeniem i wynikiem wszelkich procesów wychowawczych. Każdy wychowawca świadomy jest , że jeżeli umiejętnie pobudzi wrażliwość estetyczną i aktywność wychowanków przy odbiorze dzieł sztuki, to dzieła same przemówią do wychowanków, dadzą im się poznać i zjednają ich sobie.

Stąd pomysł zorganizowania w naszym przedszkolu prezentacji dzieł sztuki. Utworzona dość spora galeria obrazów zarówno oryginalnych i reprodukcji, z którymi nasze przedszkolaki obcowały były bardzo różnorodne, o różnych konwencjach i odmienne w swoim charakterze. Prezentowana była przez kilka tygodni i budziła ogromne zainteresowanie nie tylko przedszkolaków, ale ich rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków i pracowników placówki.

Kilkurazowy odbiór każdego dzieła był w zasadzie warunkiem nie tylko dokładnego poznania go, ale również wnikliwszego i coraz bardziej głębokiego odczuwania i zdawania sobie sprawy z jego piękna i wartości.

Z wychowawczego punktu widzenia nie było tak bardzo istotne to, czy przedszkolaki dokładnie rozumiały prezentowane obrazy; lecz ważne to, że wypowiadały one swoje opinie - ujmując dzieło po swojemu, że przeżywały to, na co zwrócona była ich uwaga. Takie porozumiewanie się dzieci z dziełami sztuki z pewnością wzbogaciło ich wrażliwość na piękno i prezentowaną treść , wyobraźnię, zasób pojęć i słów. Była źródłem radości i dużego zaangażowania dziecka. A przede wszystkim spełniła rolę czynnika animującego aktywność poznawczą, uczuciową i wyobraźnię dziecka.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pszczyńskiemu Centrum Kultury za wypożyczenie sztalug na których prezentowane były obrazy.

G. Szotek

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.