Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 25 sierpnia 2015
  • wyświetleń: 3607

Miedźna: będzie plan niskiej emisji

Gmina Miedźna rozpoczęła przygotowania do stworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który będzie strategicznym dokumentem dla rozwoju gospodarki energetycznej. W ramach działań zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców gminy w zakresie wykorzystania paliw m.in. na cele grzewcze. Dzięki temu zostanie opracowana baza emisji gazów cieplarnianych.

Sporządzeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedźna zajmie się Centrum Doradztwa Energetycznego sp. z o.o. Celem tych zabiegów jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatycznoenergetycznego do roku 2020. Należą do nich m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oprócz korzyści w skali makro, docelowo plan ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

W ramach działania we wrześniu zostanie przeprowadzona ankieta mieszkańców oraz przedsiębiorców gminy w zakresie wykorzystania paliw m.in. na cele grzewcze, dzięki czemu zostanie opracowana baza emisji. Przy okazji tworzenia planu sporządzona zostanie także inwentaryzacja oświetlenia ulicznego.

Efektem finalnym działania będzie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - opracowanie zawierające główne i szczegółowe cele gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Powstanie również baza danych dotycząca emisji gazów cieplarnianych. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przedstawione zostaną także możliwe źródła wsparcia zewnętrznego, przy pomocy których będzie można sfinansować inwestycję związane z efektywnością energetyczną, takie jak termomodernizacja budynków czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Przyjęcie planu ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020.

Gmina Miedźna stara się uzyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie tego dokumentu.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.