Wiadomości

  • 19 września 2023
  • 24 września 2023
  • wyświetleń: 5528

Będzie rozbudowa parkingu przy ul. Bielskiej? Radni zabezpieczyli środki na projekt

Podczas ostatniej (31 sierpnia) sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. W jej treści ujęte zostało zadanie dotyczące rozbudowy parkingu przy ul. Bielskiej.

Miejski parking przy ul. Bielskiej w Pszczynie - 13.04.2023
Miejski parking przy ul. Bielskiej w Pszczynie - 13.04.2023 · fot. Arkadiusz Gardiasz


Parking znajdujący się przy ul. Bielskiej posiada około 152 miejsca parkingowe na samochody osobowe, które w dużej części są codziennie użytkowane między innymi przez mieszkańców osiedla Siedlice oraz lokalne firmy, nie wspominając o weekendach. Już w 2021 roku radni Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz zaapelowali do burmistrza o rozbudowę istniejącego parkingu o "zielone miejsca parkingowe" z zachowaniem istniejących drzew. Wówczas odpowiedź była odmowna. Swoją propozycję ponowili w maju tego roku. Tym razem burmistrz zapewnił:

Dołożę wszelkich starań celem zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2023 na wykonanie projektu rozbudowy przedmiotowego parkingu.

Dariusz SkrobolBurmistrz Pszczyny


Końcem sierpnia na sesji Rady Miejskiej przedstawiony został projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. W treści ujęte zostało zadanie dotyczące projektu rozbudowy parkingu przy ul. Bielskiej. Radni przyjęli uchwałę większością głosów (21 za, 1 wstrzymujący się, 1 os. nieobecna) i tym samym zabezpieczyli w budżecie 50 000 zł na tę inwestycję.

Lokalizacja "zielonego parkingu miejskiego"
Lokalizacja "zielonego parkingu miejskiego"


Udało się zabezpieczyć środki na rozbudowę parkingu przy ulicy Bielskiej - 50 tysięcy złotych, tak jak wspólnie z radnym Markiem wnioskowaliśmy. Liczę na to, że uda się zastosować przy tym parkingu rozwiązania zielono-błękitnej infrastruktury, uwzględniając zmianę klimatu i małą retencję. Przede wszystkim żebyśmy nie tworzyli betonowej pustyni. Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, że udało się wygospodarować te środki i radnym za to, że przegłosowali uchwałę.

Arkadiusz GardiaszRadny miejski


19 września w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu projektu. W opisie przedmiotu zamówienia zawarto informację, że "parking powinien posiadać nawierzchnię przepuszczalną. W miarę możliwości należy zachować istniejące drzewa. W przypadku braku takiej możliwości należy przewidzieć nasadzenia zastępcze na działce objętej inwestycją".

Termin składania ofert na utworzenie projektu rozbudowy parkingu przy ul. Bielskiej upływa 2 października o godzinie 12.00. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej obowiązuje do 22 grudnia.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.