Wiadomości

  • 23 listopada 2022
  • 5 grudnia 2022
  • wyświetleń: 10647

Będzie zwolnienie z opłaty za śmieci dla uboższych!

Radni przyjęli podczas sesji w dniu 1 grudnia uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty za śmieci osób uboższych w gminie Pszczyna. Ulga będzie przyznawana od stycznia.

Remondis, śmieci, odpady, kubły
Będzie zwolnienie z opłaty za śmieci dla uboższych · fot. BM / pless.pl


Będzie to pomoc najuboższym mieszkańcom, dla których opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest znaczącym wydatkiem w budżecie domowym.

Uchwała zakłada zwolnienie w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują osoby, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

Art. 8. mówi o tym, że prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza ustalonej kwoty, osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza ustalonej kwoty, rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Warunkiem zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami będzie złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty dla nieruchomości, w której zamieszkują mieszkańcy uprawnieni do zwolnienia oraz udokumentowanie prawa do zwolnienia.

Konsultacje z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi trwały od 21 do 28 listopada. Ze strony organizacji pożytku publicznego nie wpłynęły żadne opinie i uwagi. Wpłynęły natomiast 2 uwagi mieszkańców. Nie zostały jednak uwzględnione.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Została przyjęta jednogłośnie (na sesji nieobecni byli radni: Marek Szklorz, Maria Szostak, Michał Ziebura).

ar / pless.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj