pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 19 listopada 2021
  • 22 listopada 2021
  • wyświetleń: 9860

Może powstać nowy zbiornik retencyjny na Pszczynce

Może zostać zbudowany zbiornik na rzece Pszczynce położony na obszarze gmin Suszec, Pawłowice i Żory. Co to za zbiornik, czemu będzie służył? Czyja to inwestycja? Czy będą przesiedlenia? Na te pytania odpowiada rzecznik Wód Polskich.

zbiornik Łąka mizerów
Lokalizacja zbiornika na mapie


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach informuje, że ewentualny zbiornik, jaki może powstać w przyszłości na rzece Pszczynce stanowi element szerszego opracowania koncepcyjnego pn. "Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa".

- Jak wynika z założeń koncepcji, optymalnym przedsięwzięciem zmierzającym w tym kierunku może być budowa zbiorników suchych i wielozadaniowych - mokrych, zlokalizowanych w zlewni rzeki Wisły, powyżej Krakowa - wyjaśnia Linda Hofman rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Jednym z 12 łącznie zaplanowanych takich obiektów hydrotechnicznych mógłby być zbiornik Łąka Mizerów, położony na obszarze gmin Suszec, Pawłowice i Żory. Łączną powierzchnię zbiornika, planowanego jako mokry, wielozadaniowy, założono na ok. 247 ha, zaś pojemność ustalono na niespełna 3 mln m3. Poniżej planowanego zbiornika, na południowy wschód położony jest istniejący Zbiornik Łąka. Z kolei na południe od niego zlokalizowany jest Zbiornik Goczałkowice. Mimo, że przedmiotowy zamysł budowy wynika z szerszej koncepcji, docelowo będzie on pełnił szereg funkcji dla lokalnej społeczności, m.in. rekreacyjną. Wpłynie też znacząco na zasób wód gruntowych, będzie elementem przeciwdziałającym suszy i co oczywiste w tej sytuacji oraz najważniejsze - zapewni rezerwę powodziową na wypadek wezbrań na rzece Pszczynce. Będzie także zbiornikiem wody dla celów gaśniczych - informuje Linda Hofman.

Zbiornik planowany jest na terenach niezabudowanych i niezamieszkanych. W związku z jego lokalizacją, głównie na terenach zielonych, nie będzie konieczności przesiedleń mieszkańców. Nie wymienia się także negatywnego oddziaływania na infrastrukturę społeczną, czy kulturową. Na skutek ewentualnej budowy zbiornika mieszkańcy zyskają nowe drogi lokalne oraz możliwość zagospodarowania terenu wokół obiektu - wskazują Wody Polskie.

W chwili obecnej nie można określić kosztów realizacji inwestycji, bo wszelkie założenia związane z powstaniem zbiornika Łąka Mizerów stanowią póki co element jedynie koncepcji i nie są przedmiotem prac projektowych - technicznych oraz nie trwają względem przedsięwzięcia wysiłki związane z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych, a także co za tym idzie - działania na rzecz zabezpieczenia finansowego.

Wody Polskie podkreślają, że będą uwzględniać także koszty odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod realizację inwestycji.

- Jest zbyt wcześnie, by mówić o harmonogramie wykonania koncepcji i zakładać terminy, w których rozpoczęta zostanie rzeczowa realizacja zadania - informuje rzecznik prasowy Wód Polskich.

W gminie Suszec planuje się zorganizować spotkanie z mieszkańcami w sprawie inwestycji. Ostatnio zostało ono odwołane z powodu złej sytuacji epidemicznej.

- Proponowany termin spotkania z udziałem zainteresowanych mieszkańców odbędzie się w I lub II kwartale 2022 roku - informuje Urząd Gminy Suszec.

Więcej informacji o projekcie na dedykowanej stronie: www.wislakonsultacje.pl/
Lokalizacje działań: www.wislakonsultacje.pl/lokalizacje_dzialan

zbiornik Łąka mizerów
Lokalizacja zbiornika na mapie

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.