Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 24 czerwca 2020
  • 25 czerwca 2020
  • wyświetleń: 4179

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z absolutorium za wykonanie budżetu

Najważniejszym punktem zdalnej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego, która odbyła się w środę, 24 czerwca, było sprawozdanie z realizacji powiatowego budżetu za 2019 rok. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uzyskał absolutorium. "Za" głosowało 20 radnych, trzech wstrzymało się od głosu.

Zdalna sesja absolutoryjna - 24.06.2020 · fot. Powiat


Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu poprzedziło przedstawienie "Raportu o stanie powiatu pszczyńskiego za 2019 rok". - To dokument, z którego wszystkie zainteresowane osoby dowiedzą się, jak zmieniliśmy powiat pszczyński w ubiegłym roku. To najlepsze źródło wiedzy o powiatowym budżecie, zrealizowanych zadanych inwestycyjnych i projektach, pozyskanych środkach zewnętrznych, działalności oświatowej, ochronie zdrowia, pomocy społecznej czy rynku pracy w powiecie - zaznacza Barbara Bandoła, starosta pszczyński. Z raportem można zapoznać się tutaj.

Dochody powiatu w 2019 r. zaplanowano w wysokości 107.470.993 zł, a wydatki w kwocie 109.154.782 zł.

W trakcie roku dokonano zmian, w wyniku których dochody urosły do kwoty 119.589.907,91 zł, a wydatki wzrosły do kwoty 130.773.695,91 zł. Progresja w porównaniu do kwoty pierwotnej wydatków wyniosła prawie 20%.

Ostatecznie do 31 grudnia 2019 roku powiat osiągnął dochody w rekordowej wysokości 120.880.732,17 zł, natomiast wydał 126.303.084,39 zł.

- Bardzo dobre wykonanie dochodów, przekraczające zaplanowane wartości zawdzięczamy wykonaniu ogółu dochodów własnych, które przekroczyły 100%, uzyskaniu dotacji ze środków UE oraz dotacji z innych samorządów na zadania bieżące w wysokości wyższej od kwoty zaplanowanej. Niższe od zakładanego wykonanie wydatków spowodowane zostało m.in. oszczędnościami będącymi efektem przeprowadzanych postępowań przetargowych, oszczędnościami w zakresie opłat za energię w związku z łagodnym przebiegiem zimy czy uzyskaniem dodatkowych środków na budowę Centrum Przesiadkowego, co pozwoliło na oszczędności środków własnych
- mówił Marek Dutkowski, skarbnik powiatu pszczyńskiego.

Tradycyjnie już znaczną część pieniędzy powiat pszczyński przeznaczył na remonty, modernizacje oraz utrzymanie dróg - łącznie niemal 35,7 mln zł, co stanowiło ponad 27% ogółu wydatków (w 2018 r. było to 28,6 mln zł). Największą część środków powiat przeznaczył na budowę Centrum Przesiadkowego w Pszczynie.

Sesja Rady Powiatu Pszczyńskiego
Starosta Barbara Bandoła zaprezentowała "Raport o stanie powiatu pszczyńskiego za 2019 r." · fot. Powiat


Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zostały wyremontowane kolejne kilometry dróg powiatowych. Najważniejsze zadania dotyczyły przebudowy ul. Pawiej w Wiśle Małej i przebudowy odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ulicy Wyzwolenia w Pawłowicach. W ramach usuwania skutków powodzi wykonany został remont odwodnienia ulicy Wiejskiej w Grzawie, remont części ul. Łącznej w Brzeźcach czy przebudowa ul. Sznelowiec w Pszczynie.

W ubiegłym roku powiat pszczyński przekazał kolejną pożyczkę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w wysokości 1,3 mln zł na spłatę zobowiązań starego szpitala rozłożonych na raty z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne.

- 2019 był pierwszym pełnym rokiem, w którym powiatowa spółka Centrum Przedsiębiorczości kontynuowała prowadzenie szpitala w Pszczynie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu pracowników jakość usług zdrowotnych świadczonych przez nasz szpital uległa poprawie, co znacznie poprawiło wizerunek szpitala. Łączna suma kosztów, jakie poniósł powiat w związku z prowadzeniem placówki zamknęła się kwotą 5,2 mln zł, w tym 3,7 mln zł na bieżącą działalność oraz 1,5 mln zł na zadania remontowo-inwestycyjne - podkreśla starosta Barbara Bandoła.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, fot. archiwum
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego VI kadencji tworzą:, Barbara Bandoła (starosta pszczyński, przewodnicząca zarządu), Damian Cieszewski (wicestarosta pszczyński) oraz Grzegorz Nogły, Stefan Ryt i Grzegorz Wanot (członkowie zarządu), fot. archiwum · fot. Powiat


Pozytywną opinię w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisje rady.

Radni najpierw udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2019 rok oraz przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu. Następnie 20 głosami "za", przy trzech wstrzymujących się udzielili Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego absolutorium.

- To dla nas - Zarządu Powiatu Pszczyńskiego - bardzo ważne podsumowanie pierwszego pełnego roku naszej pracy. Dziękuję członkom zarządu, skarbnikowi, wszystkim naczelnikom, kierownikom i pracownikom starostwa oraz jednostek za ogrom pracy, który włożyli w to, żeby powiat pszczyński w 2019 r. rozwijał się w dobrym kierunku. Państwu radnym dziękuję za wyrażone zaufanie - mówiła starosta Barbara Bandoła.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.