pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 11 października 2018
  • 14 października 2018
  • wyświetleń: 9889

[WIDEO, ZDJĘCIA] Rada Powiatu podsumowała czteroletnią kadencję

W środę, 10 października w starostwie powiatowym w Pszczynie odbyła się czterdziesta piąta sesja Rady Powiatu Pszczyńskiego V kadencji. Spotkanie było okazją do podsumowań, a także złożenia wzajemnych podziękowań.

Sesja podsumowująca czteroletnią kadencję Rady Powiatu Pszczyńskiego - 10.10.2018 · fot. BM / pless.pl


W pierwszej części radni wysłuchali przedstawiciela Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, który podsumował projekt "Śląskie bez barier", a także rozpatrywali projekty uchwał. Druga część spotkania była bardziej oficjalna. W trakcie jej trwania przewodniczący Komisji Rady podsumowali mijającą kadencję. W swoich zestawieniach przedstawili między innymi liczbę spotkań oraz frekwencję, jak również tematy poruszane podczas obrad komisji.

InwestycjeNastępnie głos zabrał starosta Paweł Sadza. - Koniec kadencji sam w sobie jest zakończeniem i rozpoczęciem dwóch różnych etapów. 240 zrealizowanych inwestycji i projektów o łącznej wartości 175 mln zł, z czego aż 148 mln zł pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych. We wszystkich rankingach podsumowujących poziom pozyskiwania środków zewnętrznych powiat pszczyński wiedzie prym wśród powiatów ziemskich, a jest ich niemało na mapie województwa śląskiego - podkreślał starosta.

W mijającej kadencji na remonty i przebudowy dróg oraz remonty i budowę chodników powiat pszczyński wydał 61.031.095,67 zł. Inwestycje realizowane są dzięki współpracy z gminami oraz skuteczności powiatu w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, dlatego tylko 19.546.814 zł pochodziło z budżetu powiatu, reszta ze źródeł zewnętrznych.

Ulice Zdrojowa i Jeziorna po przebudowie - 13.12.2017 · fot. Powiat


- Bardzo dziękuję wójtom za to, że mimo czasem różnego spojrzenia i na swój budżet i na budżet innych jednostek, zawsze potrafiliśmy znaleźć konsensus, to porozumienie, które nas łączy. Gdyby nie Wy i Wasza współpraca oraz determinacja do wspólnych inwestycji, te statystyki wcale by tak nie wyglądały - mówił Paweł Sadza.

W tym miejscu zwrócił również uwagę na jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich lat - przebudowę ulic Zdrojowej w Pszczynie i Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju. - Ta inwestycja pokazuje, że nie tylko współpraca powiatu z jednym samorządem może się udać, ale pokazuje, że trzy samorządy równie dobrze mogą świetnie współpracować w zakresie finansowym i merytorycznym. To jest nasz wspólny sukces - zwracał uwagę starosta.

Duża część środków na inwestycje drogowe to remonty w ramach usuwania skutków powodzi - ponad 50 inwestycji. Koszt wszystkich zrealizowanych zadań wyniósł ponad 22 mln zł, jednak ponad 18 mln udało się pozyskać jako dotacja z budżetu państwa.

Centrum przesiadkowe wizualizacje · fot. Powiat


Rekordowy na drogach powiatowych będzie 2018 r. - Wydamy aż 20 ml zł, z czego aż 15 mln zł pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych. Każdą złotówkę wydaną z budżetu na drogi pomnożymy razy cztery! To jest skuteczność, której nie powstydziłby się żaden samorząd - zauważył Paweł Sadza.

Starosta zwrócił też uwagę na największą inwestycję w historii powiatu - budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie. Wartość całej inwestycji to ponad 43,6 mln zł, unijna dotacja wynosi ponad 35,6 mln zł. Przypominamy, że w rejonie dworca powstanie obiekt centrum przesiadkowego z poczekalnią dla podróżnych, punktem obsługi pasażerów oraz ogólnodostępne zaplecze sanitarne. Mieszkańcy powiatu oraz turyści będą mogli przesiadać się tutaj pomiędzy różnymi środkami komunikacji - samochodami, rowerami, autobusami czy pociągami.

OświataW ciągu minionych kilku lat rozwinęły się także powiatowe szkoły - większość placówek przeszła termomodernizację - na ten cel powiat wydał niemal 4 mln zł. Ciągle zmienia się też infrastruktura przy szkołach - w PZS nr 1 powstało m.in. nowe boisko, nowy dojazd do szkoły, a przy PZS 2 remontu doczekał się budynek internatu i nowy parking. W ciągu ostatnich lat uczniowie wzięli udział w projektach m.in. szkoleniowych i stażowych o łącznej wartości prawie 8,5 mln zł.

Rewolucję ciągle przechodzi także szkolnictwo zawodowe. Za kilka mln zł powstało 9 nowych pracowni do kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 oraz Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie. Wszystkie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, tak aby uczniowie mogli uczyć się w jak najlepszych warunkach.

Pracownie zawodowe w placówkach powiatowych - 15.05.2018 · fot. Powiat


Komunikacja zbiorowa i bezpieczeństwo- Powiat pszczyński jako jeden z pierwszych podjął się organizacji komunikacji zbiorowej. 1 stycznia 2017 r. ruszyła pierwsza powiatowa linia komunikacji, która objęła trasę Pszczyna-Żory. W powiatowym taborze znajdują się nowoczesne autobusy, które mogą zmieścić nawet 140 osób. Przystosowane są również do przewożenia osób z niepełnosprawnościami. Od momentu rozpoczęcia z komunikacji powiatowej skorzystano już łącznie ponad 28 tys. razy - poinformował starosta.

Ciągle poprawiany jest także stan bezpieczeństwa na drogach. Przy szkołach i przedszkolach działają już wyświetlacze prędkości rzeczywistej. Na zakup 10 urządzeń przeznaczono niemal 150 tys. zł. Z kolei przy 20 przejściach dla pieszych znajdujących się przy powiatowych drogach zamontowano kompletny system oświetlenia wykorzystujący odnawialne źródła energii. Na tę inicjatywę powiat pozyskał pół miliona zł dotacji unijnej. Na każdym z tych przejść zamontowane zostały dwie latarnie zasilane panelami fotowoltaicznymi i siłownią wiatrową.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także akcje organizowane w kampanii "Powiat pszczyński - bezpieczne miejsce". W jej ramach rozdano już prawie 50 tys. odblasków, przeprowadzono liczne spotkania z dziećmi, gdzie policjanci uczyli, jak zachować się na drodze. Ponadto od dwóch lat w okresie przedwakacyjnym, w ramach kampanii, kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić stan techniczny pojazdu na jednej z czterech wybranych Stacji Kontroli Pojazdów.

Nowe oświetlenie nad przejściami dla pieszych w powiecie pszczyńskim - 07.2018 · fot. Powiat


Szpital- Szpital to trudny temat, to trudna historia tych ostatnich 7 lat. Cieszę się, że ostatnie miesiące pokazały, że determinacja ludzi i chęć udowodnienia również samemu sobie, że nam się uda, potrafi zdziałać bardzo dużo. Bo to determinacja zespołu i pracowników starostwa, pracowników szpitala i również mieszkańców - wszystkich mieszkańców - sprawiła, że dziś ten szpital funkcjonuje. To jest nasz wspólny sukces - podkreślał Paweł Sadza. - Ciągle staramy się o przywrócenie poradni specjalistycznych, ZPO, diagnostykę, na które to obszary NFZ nie ogłosił konkursów - dodał.

Budżet powiatu oraz wydatkowanie środkówBudżet powiatu pszczyńskiego niezwykle ewaluował w obecnej kadencji. W 2015 r. dochody budżetu wyniosły 90.871.029,00, natomiast planowane dochody w 2018 r. wynoszą 110.852.168,37. W 2015 r. powiad wydał 87.755.789,00, natomiast w 2018 r. planowane wydatki wynoszą 117.292.498,37 zł. To aż o 30 mln zł więcej.

Każdego roku tej kadencji rósł poziom wydatków majątkowych, czyli środków, które przeznaczano na inwestycje. W 2015 r. na inwestycje wydatkowano 11.168.333,26 zł, natomiast w 2018 zaplanowano na inwestycje kwotę aż 28.885.663,37 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w trakcie remontu - 22.05.2018
Powiatowy Urząd Pracy w trakcie remontu - 22.05.2018 · fot. BM / pless.pl


Olbrzymie siły i środki powiat przeznacza na walkę z bezrobociem. Powiatowy Urząd Pracy przyznał 1732 staże, 576 szkoleń, zrefundował koszty 291 wynagrodzeń osób do 30. roku życia, przyznał 264 refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy, przyznał także 228 dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej i skierował 288 bezrobotnych na prace interwencyjne.

Łącznie w ostatnich latach PUP wydatkował kwotę 30.392.958,60 zł na zadania finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dziewięciu projektów realizowanych w ramach środków Unii Europejskiej. Realizowane są następujące zadania: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, staże, bony stażowe, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych.

Każdego roku powiat przekazuje również dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które działają dla mieszkańców naszego powiatu. Każdego roku kwota jest wyższa, przeznaczono na ten cel łącznie 253.357 zł. 139.000 zł to kwota dotacji, którą powiat pszczyński przeznaczył na ratowanie zabytków. Z kolei 397.000 zł wyniosły dotacje przekazane Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Sesja podsumowująca czteroletnią kadencję Rady Powiatu Pszczyńskiego - 10.10.2018
Sesja podsumowująca czteroletnią kadencję Rady Powiatu Pszczyńskiego - 10.10.2018 · fot. BM / pless.pl


Starosta wspomniał także o zadaniach powiatu w zakresie aktywizacji mieszkańców. W tym miejscu wymienił m.in. Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, który organizuje bądź współorganizuje zawody w 20 dyscyplinach sportowych, a także prowadzi ligowe rozgrywki amatorskie, sekcje sportowe, współzawodnictwo szkolne, organizuje inne formy aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców powiatu, ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież. Mówił również o Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej, w którym w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło w sumie ok. 3500 uczniów.

W tym miejscu należy podkreślić, że działania Starostwa Powiatowego były wielokrotnie nagradzane. Starostwo otrzymało m.in. tytuł "Samorząd, który wspiera Małe i Średnie Przedsiębiorstwa", "Urząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym", "Znak Jakości - Przyjazny Urząd 2018" oraz wyróżnienie nadzwyczajne "Innowacyjny Urząd", które kapituła konkursu przyznała za wdrażanie zaawansowanych i nowoczesnych rozwiązań w świadczeniu usług publicznych. We wszystkich rankingach podsumowujących ilość pozyskiwanych środków europejskich powiat pszczyński wiedzie prym wśród powiatów ziemskich.

- Chciałbym podziękować tym, z którymi było mi dane najczęściej przebywać w urzędzie, czyli zarządowi powiatu razem z panem skarbnikiem i sekretarzem. Dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy, osoby piastujące jednoosobowe stanowiska - bez Was to wszystko by się nie udało. Dziękuję Wam za zaangażowanie, pracowitość, wiedzę oraz za to, że potrafiliśmy wszyscy rozdzielać rzeczy miłe od niemiłych. To dzięki Wam ten powiat dziś ma takie wyniki - mówił Paweł Sadza. - Chciałbym podziękować również radnym. Nie było łatwo i Państwu i nam jako zarządowi. To była trudna kadencja, ale dziś myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że to była dobra kadencja. To była kadencja wielu zmian. Życzę wszystkim Państwu powodzenia i jeszcze raz dziękuję za tę mijającą kadencję - dodał.- Dzisiejszą sesją kończymy czteroletni okres pracy Rady Powiatu Pszczyńskiego V kadencji. Tematami wiodącymi na sesjach było uchwalanie budżetu powiatu, sprawozdania z wykonania budżetu, uchwalanie absolutorium dla zarządu powiatu, sprawozdania z działalności komisji stałych, sytuacja w służbie zdrowia, w tym funkcjonowanie szpitala w Pszczynie - relacjonowała Barbara Bandoła, przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego.

- Podsumowując ten czteroletni okres funkcjonowania samorządu powiatowego i biorąc pod uwagę dorobek w różnych dziedzinach z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że ten samorząd potrafił rozsądnie dzielić budżet, aktywnie działać tak, aby jak najwięcej środków pozyskać i przekazać na inwestycje. Dzięki pozyskaniu środków unijnych, dobrej współpracy, zaangażowaniu samorządów gminnych udało się zrealizować wiele zadań drogowych - mówiła przewodnicząca Rady Powiatu. - Niezwykle ważne decyzje zapadły ws. szpitala powiatowego. Samorząd powiatowy potrafił wspólnie z pracownikami szpitala i społeczeństwem stanąć na wysokości zadania, wykazać się determinacją i doprowadzić do utrzymania szpitala na terenie powiatu. Trudne okazało się doświadczenie z dzierżawcą, ale również bardzo trudne okazało się postępowanie Narodowego Funduszu Zdrowia wobec potrzeb mieszkańców powiatu. trudne było zdobycie zaufania NFZ, ale zostało ono zdobyte i mam nadzieję, że środki przekazywane na utrzymanie szpitala i kontrakt będą coraz większe - dodała.

Sesja podsumowująca czteroletnią kadencję Rady Powiatu Pszczyńskiego - 10.10.2018
Sesja podsumowująca czteroletnią kadencję Rady Powiatu Pszczyńskiego - 10.10.2018 · fot. BM / pless.pl


Barbara Bandoła podziękowała również Zarządowi Powiatu, kierowanemu przez starostę Pawła Sadzę; skarbnikowi i sekretarzowi powiatu; kierownikom, naczelnikom i pracownikom starostwa; dyrektorom placówek podległych starostwu. - Bardzo chciałam podziękować za owocną współpracę między samorządami wszystkim kierującym miastem i gminami powiatu pszczyńskiego. Dziękuję także Państwu radnym za bardzo aktywną i systematyczną pracę w radzie powiatu V kadencji - mówiła.

Na zakończenie przewodnicząca Rady Powiatu wspólnie z wiceprzewodniczącą wręczyła upominki wszystkim radnym, wójtom gmin i przewodniczącym rad gmin powiatu pszczyńskiego oraz naczelnikom i kierownikom poszczególnych wydziałów starostwa powiatowego w Pszczynie.

Zapis relacji na żywo:

Loading...

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.