pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 11 lipca 2012
  • 12 lipca 2012
  • wyświetleń: 7863

Wywiad z burmistrzem Pszczyny

Publikujemy wywiad z burmistrzem Pszczyny Dariuszem Skrobolem, który ukaże się w najnowszym numerze Pszczyńskiego Przeglądu Forum.

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol
Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol


Poniżej prezentujemy wywiad w wersji audio oraz w wersji tekstowej.Panie burmistrzu, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2011 przyjęte. Jaki to był rok?

To był rok trudny, ale pomimo trudności budżetowych dobry w inwestycje. Skorzystaliśmy z kończących się środków europejskich. Udało nam się dokończyć budowę sali gimnastycznej w Rudołtowicach, zrealizować szereg inwestycji na drogach miejskich, z powiatem na drogach powiatowych. Zakończyliśmy także remont Stajni Książęcych. Sporo środków z budżetu przeznaczyliśmy na oświatę i kulturę.

Radni przyjęli sprawozdanie finansowe. Jak ocenia Pan współpracę z radnymi?

Współpraca z radnymi jest merytoryczna i wymagająca, ponieważ radni bardzo mocno angażują się w pracę społeczne, co mnie bardzo cieszy. Taka jest idea samorządności i demokracji. Radni pokazują te obszary życia społeczno-kulturowego czy społeczno-gospodarczego, które w jakiś sposób są odsunięte na drugi plan. Wynika to m.in. z tego powodu, że budżet gminy jest skonstruowany w taki sposób, iż w chwili obecnej blisko połowa budżetu to oświata.

Oświata, oświata - to słowo bardzo często się pojawia. Edukacja, pomoc społeczna bardzo obciążają budżet, pytanie, czy aby nie utrzymujemy za dużo szkół i przedszkoli?

To bardzo trudne pytanie, ponieważ w chwili obecnej większość samorządów w Polsce boryka się właśnie z problemami finansowania oświaty. Pszczyna jest gminą wiejsko-miejską składającą się z 12 osiedli i 12 sołectw. W zasadzie na każdym osiedlu i w sołectwie mamy placówkę oświatową. Nie wyobrażam sobie, żeby likwidować, którąś z placówek oświatowych. Będziemy się starali tak konstruować budżet i tak poszukiwać oszczędności, aby utrzymać wysoki poziom oświaty, który stworzyliśmy wiele lat temu. Niestety zadania rządowe, które na nas spadają nie ułatwiają nam tego zadania.

Problem pojawił się w przedszkolach. Jak to wygląda w Pszczynie?

Utrzymanie przedszkoli leży całkowicie po stronie samorządów. Nie dostajemy żadnej subwencji, ani dotacji z tego tytułu. Dla gminy Pszczyna jest to kwota około 9 milionów złotych. Pomimo tak wysokiego finansowania, w roku 2012 zdarzyła nam się sytuacja, że brakuje nam blisko trzystu miejsc w przedszkolach.

Z pewnością wpływ na taki stan rzeczy miała likwidacja 7 przedszkoli, która miała miejsce w latach 2000-2004. Obecnie realizujemy rozbudowy przedszkoli w Brzeźcach, Studzienicach, Łące oraz Piasku, staramy się dokładać nowe oddziały przedszkolne, aby zaradzić tej sytuacji. Nie mniej, jeśli tutaj rząd nie zmieni swojego podejścia do finansowania oświaty i szkolnictwa, to będzie bardzo trudna sytuacja dla wielu samorządów, również samorządu pszczyńskiego.

Są momenty dobre, są momenty gorsze. Mieszkańcy Studzionki wyrazili chęć zmiany granic i chęć przyłączenia do Pawłowic. Pan jednak sygnalizuje, że nie składa broni i będzie walczył, aby Studzionka pozostała w granicach Pszczyny.

O autonomii Studzionki, bo tak możemy to nazwać, słyszeliśmy już wielokrotnie, w poprzednich kadencjach. Sygnały, że Studzionka jest niezadowolona z poziomu finansowania samej wsi w stosunku do finansowania budżetowego całej gminy, są znane i były znane poprzednim burmistrzom. Eskalacja tej sytuacji w tym roku jest wynikiem bardzo niskiego poziomu budżetu w stosunku do inwestycji głównie drogowych. To, że w budżecie gminy w skutek decyzji radnych nie znalazła się budowa drogi w Studzionce, że nie znaleźliśmy pieniędzy na budowę łącznika, spowodowało sytuację, kiedy mieszkańcy patrząc na sąsiednią o wiele bogatszą gminę, (której przychody są blisko dwukrotnie wyższe na jednego mieszkańca niż w gminie Pszczyna) naturalnie odwrócili się w jej kierunku.

Ja doskonale rozumiem oczekiwania i sugestie. W chwili obecnej walczymy jednak z Radą Miejską o to, aby pokazać mieszkańcom Studzionki, że te inwestycje, które realizujemy wcale nie są takie małe. W sferze oświaty proszę pamiętać mamy tam trzy jednostki oświatowe: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, czyli bardzo ważne dla nas punkty oświatowe. Znajduje się tam też szereg organizacji pozarządowych - Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, klub sportowy.

To wszystko po podsumowaniu daje konkretną kwotę kilku milionów złotych, która każdego roku przekazywana jest na działalność sołectwa Studzionka. Uważam, że należy wysłuchać mieszkańców, wysłuchać ich potrzeb, obaw i sugestii. Nie mniej będziemy walczyć, aby w gminie pozostała Studzionka, ze względu na oświatę, na przynależność kulturową, jak również więzy z Pszczyną i samo zachowanie pełnej struktury administracyjnej gminy, jaką zaproponowała ustawa po 1989 roku stwarzając gminę Pszczyna.

Przejdźmy do inwestycji. Gmina realizuje budowę placów zabaw. W ubiegłym roku powstały trzy, ile wybudowanych zostanie w najbliższym czasie?

Projekt "Radosna szkoła", który rozpoczęliśmy podczas mojej kadencji zakładał wybudowanie w szkołach placów zabaw tzw. małych i dużych przy szkołach podstawowych, do których skierowany jest program. W chwili obecnej wybudowaliśmy place zabaw w Pszczynie przy SP 1, SP 2 i SP 3. W najbliższym czasie będziemy budować kolejne trzy, co nie oznacza końca inwestycji. Przy wszystkich szkołach podstawowych, jeżeli jest tylko techniczna możliwość, place zostaną wybudowane. Jest to projekt współfinansowany z Ministerstwem Edukacji. Mamy środki zabezpieczone, jeżeli tylko projekt zostanie zaakceptowany pozytywnie, place będą realizowane.

Zakończyła się największa inwestycja w sferze kultury w ostatnich latach, czyli remont Stajni Książęcych. Co będzie działo się z obiektem?

Rozmawiając o Stajniach warto zastanowić się nad pewnym zjawiskiem. Niejednokrotnie mieszkańcy pytają, dlaczego inwestujemy w turystykę zapominając o drogach. Nie jest tak. Nie zapominamy o drogach, natomiast sposób pozyskiwania środków zewnętrznych ma swoje reguły.

W chwili obecnej Unia Europejska nie pomaga w rozwoju infrastruktury na drogach lokalnych, gminnych. Inaczej to wygląda na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Dlatego w tej kwestii nie mamy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Pojawiły się natomiast i cały czas się pojawiają możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w sferze kultury. Nie da się pozyskać pieniędzy na kulturę i przerzucić je na drogi.

Błędem i grzechem zaniechania byłoby, gdybyśmy nie skorzystali z pojawiających się możliwości. Dzięki tym środkom udało nam się odrestaurować Stajnie Książęce - obiekt, który przez wiele lat niszczał. Gdyby nie remont, stajnie prawdopodobnie nigdy nie wróciłyby do stanu swojej świetności. A tak mamy dzisiaj przepiękny obiekt przygotowany do tego, żeby zgodnie z założeniami projektu przekazać go pod zarząd marszałka województwa śląskiego, a ten z kolei przekaże go pod zarząd Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Całość inwestycji wyniosła 12 milionów złotych, 4,5 miliona to wkład miasta.

2 lipca podpisana została umowa w sprawie rozpoczęcia prac w skansenie. Co tam się będzie działo?

To kolejny nasz sztampowy projekt związany z przebudową skansenu. Projekt, który zakłada modernizację "Zagrody Wsi Pszczyńskiej" . Warto przypomnieć, że obiekt powstał dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej i pana Leszka Spyry. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych na własnych plecach przenosili te wszystkie chałupy. Dzięki finansowaniu europejskiemu obiekt ten zostanie zmodernizowany, a stare chałupy zostaną zabezpieczone. Renowacja zakłada dobudowę czterech obiektów, obecna karczma zostanie przesunięta do centrum skansenu, będzie tam również miejsce w formie wiaty do organizacji imprez dla mieszkańców. Remont wygeneruje również kolejne miejsca pracy oraz obiekty handlowo-usługowo-gastronomiczne.

Coraz więcej osób decyduje się na zakup działek w Pszczynie i okolicy. Pytanie czy budowanie w Pszczynie to dobra decyzja?

Przekonujemy Radę Miejską, że zamiana gruntów rolnych na budowlane to dobra decyzja, dlatego od początku mojej kadencji trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, jak i nowymi planami zagospodarowania. Dokumenty te budzą wiele emocji, ponieważ na wiele lat określają kierunek rozwoju Pszczyny, zarówno pod kątem gospodarczym, ekonomicznym, jak i społecznym.

Są to kamienie milowe, które określają i wytyczają rozwój gminy. Stąd też tak dużo kontrowersji i dyskusji. Dokumenty te przez wiele lat nie były analizowane, a w przypadku sołectw nie było ich w ogóle. Po ostatnich zmianach w studium, które musimy wyłożyć, Rada Miejska nad dokumentem będzie głosowała we wrześniu bądź październiku. Wtedy rozpoczniemy wykładanie kolejnego bardzo ważnego dla Pszczyny dokumentu, czyli planu zagospodarowania przestrzennego miasta i najbliższych okolic.

Te dokumenty tak naprawdę są odpowiedzią na zapotrzebowanie licznych mieszkańców i osób, które zakupują działki i chcą się w Pszczynie budować i inwestować. Z tego wynika, że jesteśmy miejscowością przyjazną, jesteśmy miejscowością, w której dobrze się żyje. Warto podkreślić korzystne położenie Pszczyny, która leży przy głównych szlakach komunikacyjnych, co nam daje w miarę dobry dostęp do pracy czy to w Bielsku czy Katowicach.

Lokalizacja Pszczyny bardzo dobra. Wiele osób każdego dnia jeździ do pracy poza Pszczynę. Jest jednak szansa, że to do Pszczyny ludzie będą przyjeżdżać do pracy. Strefa ekonomiczna, o której się mówi jest pewną szansą rozwoju Pszczyny.

Strefa ekonomiczna to kolejny pomysł mojej kadencji. Pomysł jest odpowiedzią na ogromny problem związany z finansowaniem budżetów samorządów. Strefa ekonomiczna, którą przygotowujemy, to ponad 50-hektarowy areał w okolicach budowanej obwodnicy (ul. Żorska i ul. Wodzisławska), na pewno da ona ogrom przychodów w najbliższych latach do gminy.

Oczywiście uruchomienie strefy wymaga czasu. Czeka nas sporo pracy organizacyjnej. Krok po kroku będziemy tą strefę realizować. Pozytywne opinie wydał Instytut w Skierniewicach i organ prowadzący Strefę Ekonomiczną w Katowicach, ponieważ będzie to podstrefa katowicka.

źródło: Pszczyński Przegląd Forum

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.