Reklama

Edukacja

  • 26 lipca 2023
  • wyświetleń: 1127

Od gór do morza - zwiedzam i poznaję moją małą ojczyznę - projekt SP nr 6

Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. J. Twardowskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie w minionym roku szkolnym realizowała przedsięwzięcie "Od gór do morza - zwiedzam i poznaję moją małą ojczyznę" 2021-1-PMU-4361 .

Od gór do morza - zwiedzam i poznaję moją małą ojczyznę - projekt Szkoły Podstawowej nr 6 · fot. SP nr 6


Powstało ono, by przybliżyć uczniom walory architektoniczne i przyrodnicze dwóch różnych regionów: Śląska i regionu Morza Czarnego. Chcieliśmy porównać oba obszary, znaleźć podobieństwa i różnice, porównać architekturę, zróżnicowanie terenu, florę i faunę występującą w obu krajach, kuchnię, a także tradycje, kulturę i dziedzictwo narodowe. Łączyliśmy wiedzę o środowisku przyrodniczym z wiedzą ekonomiczno - społeczną, humanistyczną i ścisłą. Szkołą goszczącą była Scuola Gimnaziala Ion Borcea w miejscowości Agigea, niedaleko Konstancy, w Rumunii.

Czas trwania projektu: 1.03.2023 - 30.06.2023

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 95 364,00 PLN

Jednym z głównych celów przedsięwzięcia było wyrównywanie szans, stąd też pragnęliśmy, by w Ponadnarodowej Mobilności Uczniowskiej wzięli udział wychowankowie będący w trudnej sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej czy życiowej (zgodnie z naszą wiedzą). Do rekrutacji zgłosiło się 35 kandydatów. Wyłoniono grupę docelową składającą się z 20 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Pozostałe 15 osób stanowiło grupę rezerwową. Połowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w mobilności to osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, zdrowotnej lub/i posiadający orzeczenie PPP.

Celem głównym przedsięwzięcia był wzrost i rozwój kompetencji kluczowych naszych uczniów, kształtowanie i rozwój młodego człowieka oraz dbałość o jego rozwój intelektualny i emocjonalny. Dla nas jako szkoły, było to przede wszystkim zdobycie nowego doświadczenia w przygotowaniu, zarządzaniu i organizacji mobilności uczniowskich. Poprzez udział w projekcie uczniowie zwiększyli swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim w praktyce. Nauczyli się wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennym życiu. Przełamali bariery językowe i zwiększyli świadomość międzykulturową. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane.

Wspólne działania:

  • gry i zabawy integracyjne, prezentacje multimedialne, słownik polsko-angielsko-rumuński, żywe szachy, wulkany błotne, praca nad przepisami do książki kucharskiej, tworzenie gry planszowej, przygotowanie jabłka Daisy, pogadanka i wykład na temat roślinności regionu Morza Czarnego, tańce ludowe.
  • warsztaty: ceramiczne, dotyczące strojów ludowych Rumunii, historii, kultury i dziedzictwa Dobrudży.
  • ścieżki edukacyjne w Instytucie Marynistyki, w delfinarium, spotkanie z ornitologiem i pokaz obrączkowania ptaków,
  • zwiedzanie miejsc kultu religijnego: cerkwi grekokatolickiej, meczetu i synagogi.


Wspólnie wypracowaliśmy materiały takie jak: książka kucharska zawierająca przepisy kuchni regionalnej, gra planszowa ROMPOL, w przygotowanie której zaangażowani byli wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia, zarówno z Polski jak i Rumunii, blog o florze i faunie Śląska, Beskidów i regionie Morza Czarnego, prezentacje multimedialne o Pszczynie, Beskidach, Rumunii, całym przedsięwzięciu. Przyczyniły się one do rozwijania wśród uczestników kompetencji kluczowych (językowych, cyfrowych, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, świadomości i ekspresji kulturalnej, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, lecz przede wszystkim kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych, technologicznych).

Przedsięwzięcie Ponadnarodowej Mobilności Uczniów PO WER (Wiedza Edukacja Rozwój) "Od gór do morza - poznaję i zwiedzam moją małą ojczyznę" to przedsięwzięcie przyjazne uczniowi, które promowaliśmy i upowszechnialiśmy wśród społeczności uczniowskiej oraz w środowisku lokalnym. Naszymi doświadczeniami dzieliliśmy z mieszkańcami miasta i gminy Pszczyna za pośrednictwem szkolnej strony internetowej, szkolnego profilu Facebook, na festynie rodzinnym, ale także zamieszczając artykuł na stronie pless.pl - portalu pszczyńskiego czy Głosu Ziemi Pszczyńskiej - lokalnego miesięcznika. Mamy nadzieję dotrzeć też w okresie przedświątecznym do zaprzyjaźnionych pensjonariuszy Domu Pomocy Społeczne w Pszczynie, by opowiedzieć o naszym przedsięwzięciu. Nawiązaliśmy także współpracę z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Pszczynie i jej oddziałem w Piasku, by tam promować naszą książkę kucharską.

Szkoła Podstawowa nr 6

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa nr 6 im.ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szkoła Podstawowa nr 6 im.ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa nr 6 im.ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie" podaj