Wybory samorządowe 2024

Stanisław Lubański

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Stanisław Lubański

Kandydat do Rady Gminy Miedźna

Okręg nr 5

Z-ca przewodniczącego Rady Gminy Miedźna 2010-2014

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna 2014-2018

Strażak OSP Gilowice

Hasło wyborcze: „Rada gminy z mieszkańcami”

Program:

  • Nie obiecywać, ale odpowiedzialnie działać
  • Wspierać inwestycje służące mieszkańcom sołectwa i gminy
  • Wykorzystywać środki unijne w nowej perspektywie finansowej
  • Sprzeciwiać się decyzjom takim jak uchwalanie wysokich diet
  • Wspierać inicjatywy lokalne mieszkańców
  • Nawiązywać współpracę z sąsiednimi samorządami

Wyświetleń: 1079