Wybory samorządowe 2024

Adrian Winkler

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Adrian Winkler

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 4
Pozycja nr 5

Nazywam się Adrian Winkler. Mam 43 lata i od urodzenia mieszkam w Wiśle Wielkiej.

Z wykształcenia jestem prawnikiem, a studnia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na co dzień, jako przedsiębiorca, prowadzę spółkę, której głównym przedmiotem działalności jest szeroko rozumiane projektowanie budynków i obiektów budowlanych oraz pełna obsługa prawna tzw. procesu budowlanego. Jestem również licencjonowanym zarządcą nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych pragnę wykorzystać na potrzeby rozwoju sołectwa Wisła Wielka, jak również wspomóc w rozwoju całą gminę Pszczyna.

Kandydując do Rady Miejskiej, zamierzam przyczynić się do poprawy jakości dróg, w szczególności tych, które nadal mają nawierzchnię szutrową. Ważne jest ich właściwe utrzymanie oraz modernizacja. Jestem przekonany, że właściwe inwestycje w infrastrukturę drogową przyczynią się nie tylko do zwiększenia komfortu podróżowania, ale przede wszystkim do wzrostu bezpieczeństwa.

Ponadto zobowiązuję się skoncentrować na rozwiązaniu długotrwałego problemu braku przedszkola i żłobka w Wiśle Wielkiej. Planuję podejść do tego wyzwania poprzez aktywną i efektywną współpracę z mieszkańcami i lokalnymi instytucjami. Będę dążył do zwiększenia dostępności takich placówek, aby każde dziecko miało zapewnione podobne możliwości.

Dodatkowo, zobowiązuję się do skrupulatnej analizy planu zagospodarowania przestrzennego, aby wykorzystać dostępne tereny pod zabudowę w sposób efektywny i zgodny z potrzebami społeczności. Wspólnie z mieszkańcami będę pracować nad zapewnieniem odpowiednich przestrzeni dla nowych inwestycji, a także pod tereny zielone i rekreacyjne, tak aby nasza miejscowość mogła dynamicznie się rozwijać, jednocześnie dbając o harmonijny rozwój sołectwa.

Wyświetleń: 1954