Wybory samorządowe 2024

Marek Wojtala

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Marek Wojtala

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 3
Pozycja nr 4

Mam 50 lat. Urodziłem się w Pszczynie, mieszkam w Jankowicach. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Prowadzę działalność gospodarczą. Przez wiele lat zajmuję się robotami drogowo-utrzymaniowymi oraz usługami transportowymi. Od 11 lat jestem również właścicielem biura podróży.

 

Od dwóch kadencji pełnię funkcję sołtysa. Praca dla lokalnej społeczności postawiła przede mną wiele wyzwań i  od pierwszego dnia realizuję zadania, o które zabiega nasza lokalna społeczność. W tym czasie, dzięki dobrej współpracy z gminą i burmistrzem Dariuszem Skrobolem, zrealizowaliśmy część kluczowych inwestycji i podjęliśmy się wielu mniejszych przedsięwzięć. Wykonaliśmy długo oczekiwaną kompleksową modernizację ulicy Zagajniki. Doprowadziliśmy do wprowadzenia komunikacji gminnej do centrum naszego sołectwa i pozyskaliśmy budynek, który w przyszłości będzie służył integracji lokalnej społeczności. Dodatkowo, zabiegałem o powstanie długo wyczakiwanego  przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 931 (ulicę Żubrów) oraz budowę chodnika wzdłuż tej trasy do leśniczówki. te projekty są w realizacji.

 

Zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej, by móc realizować kolejne zadania na rzecz Jankowic oraz sąsiednich sołectw. Będę dążył do tego, aby wszystkie drogi szutrowe w całej gminie zyskały nawierzchnię bitumiczną lub betonową. Tylko w samych Jankowicach pilnych prac wymaga wiele ulic. Jako radny chcę mieć wpływ na jakośc wykonywanych remontów dróg.

 

Zapewniam również, że będę konsekwentnie dążył do realizacji projektu budowy kanalizacji nie tylko w Jankowicach, ale także w pozostałych sołectwach naszej gminy. Uważam, że to kluczowa inwestycja, niezbędna dla poprawy warunków życia mieszkańców. Przejęcie inicjatywy w tym obszarze to krok w stronę zrównoważonego rozwoju naszej społeczności.

 

Jankowice to jedno z największych sołectw w gminie Pszczyna, które skupia w sobie wielu aktywnych mieszkańców. Zamierzam stworzyć w sołectwie miejsce, z którego równocześnie będą mogli korzystać: koło gospodyń wiejskich, kółko rolnicze, inne organizacje oraz dzieci i młodzież.

Moje zainteresowania koncentrują się także na ekologii oraz wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Zawsze aktywnie dążyłem do podejmowania konkretnych działań w tym obszarze, zdając sobie sprawę z pilnej potrzeby ochrony naszego środowiska.

Zapraszam do wyborów  7 kwietnia.  

Wyświetleń: 1352