Wybory samorządowe 2024

Monika Rąba

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Monika Rąba

Kandydatka do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 2
Pozycja nr 7

Nazywam się Monika Rąba. Mam 44 lata. Mieszkam wraz z moją rodziną w Pszczynie. Jestem mężatką i mam dwójkę cudownych dzieci - 17-letniego syna Bartosza i 15-letnią córkę Paulinę.

W 2004 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2007r. uzyskałam tytuł zawodowy pracownika socjalnego w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

Swoją karierę zawodową rozpoczęłam w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, gdzie zdobywałam pierwsze doświadczenia w obszarze wsparcia społecznego. Następnie podjęłam pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, gdzie rozwijałam swoje umiejętności w obszarze pomocy rodzinom, osobom samotnym, starszym i niepełnosprawnym. W latach 2007-2016 byłam pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju. Moja praca w tych instytucjach nie tylko umożliwiła mi zdobycie praktycznej wiedzy, ale także wzbogaciła mnie o doświadczenia związane z codziennymi życiowymi trudnościami wielu osób i rodzin.

Przez ostatnie osiem lat pełnię funkcję administratora osiedla w Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, angażując się w rozwiązywanie wszelkich kwestii i problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Moją misją jest troska o dobre funkcjonowanie osiedla oraz aktywne dbanie o komfort i zadowolenie mieszkańców. Dodatkowo pełnię funkcje skarbnika w Stowarzyszeniu Pszczyńskie Szachy, aktywnie dążąc do promowania szachów wśród dzieci i młodzieży.

Angażuję się również w działania Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Nasze starania skupiają się na wspomaganiu rozwoju szkoły, gdzie pozyskane środki finansowe są dedykowane na zakup dodatkowego wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych, które wspierają rozwój intelektualny oraz społeczny uczniów.

W moim czasie wolnym lubię spędzać czas w gronie rodziny i przyjaciół, odkrywając uroki górskich szlaków lub relaksując się podczas spacerów z moim psem. To dla mnie nie tylko sposób na rekreację, ale także okazja do budowania silnych więzi i czerpania radości z prostych, ale cennych chwil.

Przez ostatnie pięć lat miałam zaszczyt pełnienia funkcji radnej w naszej lokalnej społeczności. W trakcie mojej kadencji brałam aktywny udział w różnorodnych komisjach rady miejskiej. Pełniłam funkcję członka w Komisji Budżetu, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej. Było to nie tylko źródło ogromnej satysfakcji, ale również doskonała okazja do ciągłego rozwoju i zrozumienia zróżnicowanych potrzeb naszej społeczności. Wierzę, że moja praca przyczyniła się do budowy lepszego miejsca do życia dla nas wszystkich.

Jako radna zamierzam w dalszym ciągu aktywnie dążyć do realizacji następujących działań:

1. Modernizacja dróg gminnych obejmująca wymianę nawierzchni i podniesienie standardów bezpieczeństwa.

2. Kontynuacja prac związanych z rozbudową ścieżek rowerowych.

3. Projektowanie i realizacja nowych przestrzeni publicznych sprzyjających rekreacji i integracji społecznej.

4. Podniesienie standardów wyposażenia szkół poprzez dostosowanie klas do współczesnych potrzeb edukacyjnych oraz renowacja sanitariatów szkolnych.

5. Zwiększenie wsparcia finansowego dla klubów sportowych, które aktywnie angażują się w rozwijanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

6. Wspieranie działań na rzecz rozwoju Hospicjum Ojca Pio.

7. Zagospodarowanie obszarów nieużytkowych na osiedlach w celu stworzenia przestrzeni do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców.

8. Wzmocnienie działań patrolowych straży miejskiej oraz zainstalowanie dodatkowych kamer monitorujących osiedla celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

9. Rozwijanie obszarów zielonych oraz zachęcanie do wspólnych przedsięwzięć związanych z nasadzeniem drzew, ukierunkowanych na zwiększenie ilości zielonych obszarów.

10. Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, rozwój placówek i usług społecznych zapewniających pomoc osobom potrzebującym.

11. Wsparcie dla rodzin, tworzenie bezpiecznych przedszkoli i szkół, rozwój placówek opiekuńczych.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcam do udzielenia mi swojego głosu, gdyż jako mieszkanka Pszczyny pragnę aktywnie współtworzyć i rozwijać nasze miasto. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy stworzyć lepsze warunki życia dla nas wszystkich. Liczę na Państwa wsparcie, abyśmy razem kierowali się ku pozytywnym zmianom i dalszemu rozwojowi naszej ukochanej miejscowości.

Wyświetleń: 1697