Wybory samorządowe 2024

Marcin Leśniewski

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Marcin Leśniewski

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 2
Pozycja nr 2

Jestem lekarzem, wykładowcą uniwersyteckim, naukowcem, przedsiębiorcą oraz twórcą kultury. Jak wielu z nas, urodziłem się w pszczyńskim szpitalu na oddziale położniczym zlokalizowanym w dawnej, nieistniejącej już willi dra Nasse’go, by na tym samym oddziale w nowym już szpitalu rozpocząć swoją pracę zawodową i kontynuować ją jako lekarz i w końcu dyrektor szpitala JOANNITAS. Historia mojego mieszkania w Pszczynie również zatoczyła koło. Od domu „pod żubrem” na rynku, gdzie urodził się mój Tato, przez mieszkanie na ulicy Piekarskiej na przeciw piekarni państwa Czempasów, dalej na ulicy Ziemowita na osiedlu Piastów, na ulicy Matejki na Poligonie, by znowu wrócić na Starówkę na ulicę Piwowarską.

Kandyduję do Rady Miejskiej w Pszczynie, gdzie chcę podjąć się zadań w obszarach, które są mi szczególnie bliskie - opieki zdrowotnej, oświaty oraz rozwoju gospodarczego i kulturowego miasta.

Moje kompetencje w zakresie tych obszarów są poparte wieloletnimi doświadczeniami w uniwersyteckiej działalności naukowej i dydaktycznej w obszarze zdrowia. Wynikają też z długich doświadczeń biznesowych w indywidualnej działalności gospodarczej, komercyjnych i publicznych spółkach prawa handlowego, a także z wykonywanego zawodu lekarza i nauczyciela akademickiego. Poparte jest to również wykształceniem w zakresie medycyny, biznesu i zarządzania.

Moja dotychczasowa działalnośćna rzecz gminy Pszczyna i społeczności lokalnej przyniosła wiele wymiernych korzyści. Za najważniejsze z nich uważam:

- odtworzenie, organizacja, wyposażenie, stworzenie nowego zespołu medycznego i rebranding Szpitala JOANNITAS w Pszczynie;

- stworzenie sieci Ośrodków Zdrowia DOKAWA oferujących usługi podstawowej opieki zdrowotnej w tym w miejscowościach, w których nigdy nie było publicznej opieki medycznej (Ćwiklice, Piasek);

- stworzenie ośrodka szkolenia lekarzy stażystów i rezydentów Szpitala JOANNITAS

- stworzenie ośrodka szkolenia specjalizacyjnego lekarzy rezydentów w Ośrodkach Zdrowia DOKAWA;

- wieloletnia działalność w zakresie profilaktyki prozdrowotnej w stowarzyszeniu NIE DOKARMIAJ SMOGA;

- wieloletnia działalność edukacyjna w zakresie pedagogiki zdrowia i nauki o seksualności skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

- współtworzenie Pszczyńskiego Zespołu Kameralnego CON FUOCO oraz festiwalu MUSICA DA CHIESA;

- współtworzenie w zakresie tematyki muzycznej i literackiej w Radiu PLESSINO.

W ramach swoich kompetencji, doświadczeń i wiedzy chcę doradzać oraz współdecydować w aktualnych problemach i planowanej przyszłości w następujących obszarach:

- Inicjowanie i wspieranie rozwoju gospodarczego naszego miasta, dążąc do tworzenia korzystnych warunków dla przedsiębiorczości i miejsc pracy.

- Kształtowanie miasta jako atrakcyjnego ośrodka turystyki kwalifikowanej i kulturowej, poprzez promowanie miejsc historycznych, artystycznych i kulturalnych.

- Zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej, obejmującej podstawową, specjalistyczną i szpitalną opiekę, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości usług medycznych.

- Aktywne uczestnictwo w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej i edukacji prozdrowotnej, kierując się ideą prewencji i podnoszenia świadomości społeczności w kwestiach zdrowotnych.

- Wspieranie oświaty szkolnej oraz rozwoju i karier młodych mieszkańców Pszczyny, poprzez inwestowanie w nowoczesne metody nauczania i dostęp do edukacji zawodowej.

Więcej o mnie:

/PROGRAM/

W ramach swoich kompetencji, doświadczeń i wiedzy chcę doradzać oraz współdecydować w aktualnych problemach i planowanej przyszłości w następujących zakresach:

-Rozwój gospodarczymiasta

-Rozwój miasta jako ośrodka turystyki kwalifikowanej i kulturowej

- Podstawowa, specjalistyczna i szpitalna opieka zdrowotna

- Profilaktyka i pedagogika prozdrowotna

- Oświata szkolna oraz wsparcie rozwoju i karier młodych Pszczynian

/NAUKA I DYDAKTYKA/

Badacz i wykładowca w zakresie antropologii lekarskiej i endokrynologii ginekologicznej na Wydziałach Nauk Medycznych, Wydziale Zdrowia Publicznego oraz Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (1995-2024)

Wykładowca antropologii lekarskiej w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (2023-2024)

Twórca i koordynator ośrodka szkolenia specjalizacyjnego lekarzy rezydentów w Ośrodkach Zdrowia DOKAWA CONFINIUM (2021-2024)

Wykładowca i popularyzator nauki w pszczyńskim stowarzyszeniu NIE DOKARMIAJ SMOGA. (2017-2024)

Twórca ośrodka szkolenia lekarzy stażystów irezydentów SzpitalaJOANNITAS (2019-2022)

Twórca ośrodka dydaktyki klinicznej i praktyk zawodowychdla uczelni medycznych województwa śląskiego i małopolskiego w Szpitalu JOANNITAS (2018-2022)

Patron współpracy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z Liceum Ogólnokształcącym im. Prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach w ramach programu UNIWERSYTET LICEALISTY (2016-2017)

Wykładowca profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych i średnich ziemi pszczyńskiej (2004-2016)

Wykładowca antropologii medycznej na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2009-2012)

Wykładowca historii medycyn yw Studium Doktoranckim Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2006-2007)

/BIZNES/

Założyciel i dyrektor zarządzający siecią ośrodków zdrowia DOKAWA CONFINIUM sp. z o.o.

(2004-2024)

Współzałożyciel sieci ośrodków zdrowia REMEDIUM lekarskiej spółki partnerskiej

(1999-2024)

Współtwórca i pierwszy prezes zarządu Szpitala JOANNITAS samorządowej spółki z o.o.

(2021-2022)

Współtwórca i pierwszy dyrektor odtworzonego Szpitala Powiatowego w Pszczynie

(2018-2021)

Przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej LEŚNIEWSKI I SYN

(1994-2021)

/ZAWÓD/

Lekarz ginekolog-położnik w ośrodkach zdrowia REMEDIUM i DOKAWA CONFINIUM

(1997-2024)

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ośrodkach zdrowia DOKAWA CONFINIUM

(2004-2024)

Lekarz ginekolog-położnik na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Powiatowego w Pszczynie

(1996-2021)

Lekarz ratownictwa górniczego w KWK Krupiński

(1998-2006)

Sanitariusz i lekarz ratownictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

w Katowicach

(1992-1996)

/WYKSZTAŁCENIE/

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

(MBA w ochronie zdrowia 2024)

Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

(dyplom lekarza 1995, doktorat 2003)

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

(matura 1988)

Szkoła Podstawowa im. Józefa Pukowca w Pszczynie

(absolwent 1984)

/KULKTURA i SZTUKA/

Konsultant medyczny i dramaturgiczny oraz współtwórca scenariuszy

w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

oraz w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

(2022-2024)

Współtwórca festiwalu muzycznego MUSICA DA CHIESA

(1997-2024)

Współtwórca Pszczyńskiego Zespołu Kameralnego CON FUOCO

(1987-2024)

Autor audycji muzycznych i literackich w Radiu PLESSINO

(1992-1995)

Współprowadzący festiwal POD BRZYMEM

(1999-2003)

Autor tekstów publicystycznych i konsultant naukowy w Głosie Pszczyńskim,

Gościu Niedzielnym i Gazecie Wyborczej

(1988-2004)

Współtwórca Kawiarenki Literacko-Muzycznej Miejskiego Domu Kultury w Pszczynie

oraz Pszczyńskich Biesiad Poetyckich

(1986-1990)

/PASJE/

literatura piękna, teatr, historia Pszczyny i Górnego Śląska

muzyka klasyczna, jazz, fortepian, gitara

podróże włoskie, wino i kulinaria

turystyka górska, narciarstwo zjazdowe i skitourowe, tenis ziemny, żeglarstwo

/ZAMIESZKANIE W PSZCZYNIE/

Osiedle Powstańców Śląskich

Osiedle Piastów

Stare Miasto

/RODZINA/

żona Ewa- pediatra, lekarz w ośrodkach zdrowia REMEDIUM w Suszcu i Studzionce

córka Julia- teatrolog, literaturoznawca, anglista, pracownik teatru w Rotterdamie

syn Stanisław- kompozytor, adiunkt, wykładowca Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

matka Urszula- polonista, nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Józefa Pukowca w Pszczynie

ojciec Henryk- elektronik, pracownik INFOSYSTEM w Katowicach i Bielsku-Białej, przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej Naprawa Maszyn Biurowych w Pszczynie

brat Jędrzej- prawnik, bibliotekoznawca, dyrektor Biblioteki Politechniki Wrocławskiej

Wyświetleń: 2306