Wybory samorządowe 2024

Marek Chrapkiewicz

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Marek Chrapkiewicz

Kandydat do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 1
Pozycja nr 3

Moje priorytety:

 • Bliska współpraca z mieszkańcami i lokalnymi społecznościami. Wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców,
 • Poszukiwanie środków i realizacja modernizacji i remontów dróg gminnych,
 • Aktywny udział w projektach mających na celu poprawę jakości powietrza w Pszczynie. Pomoc mieszkańcom przy pozyskiwaniu dofinansowania we współpracy z Referatem ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Pszczyna
 • Praca nad uproszczeniem regulaminu Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Dostosowanie regulaminu do dynamiki zmian na poszczególnych osiedlach i sołectwach. Realne projekty dla realnych potrzeb.

Parę słów o mnie:

Nazywam się Marek Chrapkiewicz i mam 41 lat. Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem i filologiem germańskim. Od 17 lat zajmuję się zarządzaniem projektami w zakresie budowy oraz modernizacji instalacji oczyszczania spalin w przemyśle energetycznym i metalurgicznym. W ramach wykonywanego zawodu miałem okazję współpracować z dużymi koncernami energetycznymi, a także producentami stali, co niewątpliwie nauczyło mnie determinacji, pracowitości, dokładności oraz dążenia do celu nawet w najtrudniejszych momentach. Moja praca polega na pracy z ludźmi, a zdobyte umiejętności wykorzystuję również jako społecznik, co stało się dla mnie świetną odskocznią od rutyny zawodowej i w czym spełniam się całym sobą.

Dotychczas udało się zrobić:

W roku 2020 miałem zaszczyt objąć funkcję przewodniczącego osiedla Podstarzyniec, którą pełnie do dnia dzisiejszego. W tym czasie, przy bliskiej współpracy z Burmistrzem Pszczyny Dariuszem Skrobolem oraz pracownikami Urzędu Miasta, udało nam się zrealizować wiele projektów służącym naszym mieszkańcom.

Tymi projektami m.in. są:

 • modernizacja placu zabaw na osiedlu Podstarzyniec,
 • wykonanie nawierzchni tartanowej na boisku wielofunkcyjnym,
 • modernizacja oświetlenia ulic gminnych (lampy LED),
 • remont ulicy Ułańskiej (wykonanie nakładki asfaltowej),
 • wykonanie łąki kwietnej przy przejściu podziemnym,
 • ograniczenie zanieczyszczania odpadami terenów znajdujących się w rejonie ulicy Szarych Szeregów i nie tylko,
 • dokończenie wieloletnich starań zarządów i radnych poprzednich kadencji o przebudowę ulicy Pionierów,
 • organizacja corocznej akcji sprzątania osiedla,
 • przywrócenie tradycji organizacji festynów osiedlowych na placu zabaw,
 • paczki dla dzieci i seniorów z okazji świąt Bożego narodzenia.

Jako radny chciałbym kontynuować moją pracę na rzecz lokalnej społeczności, rozszerzając ją m.in. o obszar osiedli znajdujących się w moim okręgu wyborczym. Uważam, że zdobyte, przy okazji pełnienia funkcji przewodniczącego osiedla, doświadczenie mogę wykorzystać do realizacji projektów na większym obszarze i z jeszcze większą determinacją.

Dodatkowe cele:

 • Przekonanie rady miasta oraz burmistrza Pszczyny do budowy mostu drogowego oraz drogi dojazdowej na rzece Pszczynce (w okolicy oczyszczalni ścieków). Powyższe rozwiązanie usprawni komunikację pomiędzy sołectwem Jankowice, osiedlem Podstarzyniec i osiedlem Daszyńskiego,
 • Aktywizacja i integracja mieszkańców (festyny rodzinne, imprezy sportowe, turnieje),
 • Realizacja projektów ekologicznych na terenie osiedli.
 • Dokończenie modernizacji oświetlenia dróg również na ulicach powiatowych znajdujących się na terenie osiedli.

Zachęcam do oddania na mnie głosu w nadchodzących wyborach samorządowych. Na pewno Państwa nie zawiodę!

Wyświetleń: 2103