Wybory samorządowe 2024

Marcelina Leki

KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
Marcelina Leki

Kandydatka do Rady Miejskiej w Pszczynie

Okręg nr 1
Pozycja nr 2

Nazywam się Marcelina Leki, mam zaszczyt reprezentować mieszkańców naszego miasta i sołectw w pracach Rady Miejskiej od 2006 roku.

Nierozerwalnie, od urodzenia, jestem związana z osiedlem Stara Wieś w Pszczynie. Kocham ludzi i od zawsze działam na rzecz naszej społeczności. Angażuję się w pomoc osobom potrzebującym i chorym. Pracuję w Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie jako pielęgniarka od 2005 roku. Praca to dla mnie drugi dom, dlatego z ogromną przyjemnością angażuję się w kwesty i pomoc dla hospicjum. Od wielu lat staram się promować dobro podczas Gali Wolontariatu, aby docenić zaangażowanie niezwykłych wolontariuszy. W ubiegłym roku otrzymałam nominację do tytułu Pielęgniarki Roku - Hipokrates 2023, która dodała mi skrzydeł i pokazała, że moje zaangażowanie jest również zauważalne przez ludzi. Od 2010 roku jestem przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych. Oprócz zadań globalnych Gminy Pszczyna angażuję się w życie lokalne.

Ogromną radość sprawia mi dążenie do stworzenia silnej i zjednoczonej społeczności naszego osiedla np. poprzez organizację licznych wydarzeń takich jak dożynki, pikniki osiedlowe, a także pierwszy orszak Trzech Króli. Stworzyłam chór Cantemus, który upiększa najważniejsze wydarzenia naszego życia kulturalnego, a także zainicjowałam cykliczne spotkania „Zdrowy kręgosłup”, pamiętając przy tym o naszym zdrowiu. Jako prezes Kółka Rolniczego oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich organizuję liczne spotkania w celu integracji i kultywowania tradycji śląskich. Promuję nasze osiedle poprzez udział w koncertach, konkursach kulinarnych, a także współdziałam w tworzeniu monografii parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Pszczynie.

Kolejnym niezwykle ważnym celem są lepsze warunki edukacyjne dla dzieci. Podczas ostatniej kadencji wykonano termomodernizację naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie, która wynosiła ponad 6 milionów złotych, natomiast w tym roku, dzięki mojej interwencji, będzie wykonany projekt parkingu naszej szkoły. Brałam czynny udział podczas uczczenia pamięci naszych olimpijczyków: Stanisława i Kazimierza Gazdów. 

Permanentnie dbam o wygląd naszego osiedla, dlatego angażuję się w tworzenie budżetu obywatelskiego i jego realizację, dzięki któremu pozyskujemy środki na upiększanie naszego osiedla np. zagospodarowanie skrzyżowań, zakup koszy, ławek oraz tablic ogłoszeń, a także na wyposażenie i modernizację naszego Osiedlowego Centrum Kultury. Na mój wniosek wykonano renowację krzyża zabytkowego przy ul. Staromiejskiej oraz zlecono renowację pomnika więźniów oświęcimskich, oraz uporządkowanie zieleni wokół cmentarza.

Nie sposób pominąć temat bezpieczeństwa. Pracuję nad zwiększeniem bezpieczeństwa w naszym okręgu poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi organami. Priorytetem jest dla mnie budowa chodników, dlatego zakończono budowę chodnika wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich i jednocześnie jesteśmy w trakcie dalszej budowy chodnika wzdłuż ulicy Żorskiej. Na bieżąco sprawdzam usterki naszego osiedla, a także wnioskuję o nowe, dodatkowe oświetlenie. Zainicjowałam również stworzenie komunikacji miejskiej na ulicy Doświadczalnej i Zbożowej. 

Największym problemem naszego osiedla jest stan dróg. Niestety z powodu niewystarczających środków finansowych lub parametrów drogi dotychczas nie udało się poprawić nawierzchni dróg, o których marzę. Cały czas zabiegam o ich poprawę i mocno wierzę, że najbliższa kadencja pozwoli mi to zmienić. W ostatnich latach udało nam się wykonać: nową nawierzchnię ulicy Doświadczalnej, Brzoskwiniowej, Morelowej, Bażantarniej, a także łączniki ulicy Łowieckiej, Paderewskiego i ul. Francuskiej oraz odwodnienie ulicy Wiśniowej i wyczyszczenie dużego odcinka Potoku Starowiejskiego. Przebudowano ulicę Gajową, a w tym roku rusza przebudowa ulicy Jesionowej. W tym roku zaplanowano również w budżecie wykonanie kanalizacji wzdłuż ulicy Skowronków oraz Bocianiej, a także wykonaliśmy projekt rozbudowy ulicy Rzepakowej. 

 Wszystkie moje działania są poparte dobrą współpracą z Burmistrzem Pszczyny Dariuszem Skrobolem oraz radnymi Rady Miejskiej w Pszczynie, a także z radnym powiatowym Marianem Szwarcem, koleżankami i kolegami z chóru Cantemus, Koła Gospodyń Wiejskich, Kołka Rolniczego, rady parafialnej oraz zarządu osiedla, a także mieszkańcami. Wszystkim serdecznie dziękuję za wspólne lata naszej działalności. Jak można zauważyć, tylko wspólna praca i dążenie do celu dają pozytywne efekty. Dlatego zapraszam Państwa do rozmów, zawsze chętnie odbieram sugestie moich mieszkańców i nigdy nie bagatelizuję zgłoszonych problemów. Pragnę Was serdecznie zaprosić do aktywnego udziału w kształtowaniu naszego otoczenia. Razem możemy osiągnąć wiele!

Po raz kolejny liczę na Państwa głos podczas wyborów oraz gwarantuję, że wraz z wiekiem wzrasta moje doświadczenie i siła do walki o naszą Małą Ojczyznę.

Wyświetleń: 1756