Wiadomości

  • 7 lipca 2024
  • wyświetleń: 1526

Pawłowickie zabytki odzyskają dawny blask

Gmina Pawłowice przekazała dotacje, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia remontu pokrycia dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach oraz robót budowlanych w budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Golasowicach. Na oba zadania Gmina Pawłowice pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład - Edycja 2. W kościołach prace rozpoczną się w okresie wakacyjnym.

Drewniany kościół pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach
Drewniany kościół pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach · fot. UG Pawłowice


W poniedziałek 1 lipca Joanna Śmieja - Wójt Gminy Pawłowice - podpisała umowę o udzielenie dotacji z ks. Henrykiem Krawczykiem Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny w Pielgrzymowicach oraz ks. bp. Marcinem Makulą Proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Golasowicach.

Pawłowickie zabytki odzyskają dawny blask
Pawłowickie zabytki odzyskają dawny blask. W poniedziałek 1 lipca Joanna Śmieja - Wójt Gminy Pawłowice - podpisała umowę o udzielenie dotacji - 01.07.2024 · fot. UG Pawłowice


Drewniany kościół pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach pochodzi z XVII wieku. Został wzniesiony w latach 1674-1675 i znajduje się w rejestrze zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kościół znajduje się na Pętli Pszczyńskiej Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego i jest jedynym drewnianym obiektem zabytkowym zachowanym na terenie gminy Pawłowice. Stan dachu wymaga prac remontowych, aby zabytek mógł być zachowany dla kolejnych pokoleń. Przecieki i uszkodzenia pokrycia gontowego grożą zniszczeniem odrestaurowanej w latach 2019-2021 cennej polichromii i ołtarzy we wnętrzu kościoła. Celem prac będzie zabezpieczenie, konserwacja i poprawa stanu zachowania zabytku, zabezpieczenie konstrukcji kościoła i wieży przed degradacją jego wyposażenia o dużej wartości historycznej i artystycznej.

  • Dofinansowanie: 1 150 551,44 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 1 174 032,10 zł


Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Golasowicach · fot. UG Pawłowice


Kościół Ewangelicko-Augsburski znajdujący się przy ul. Sienkiewicza 1 w Golasowicach został wybudowany w 1767 roku i wpisany w 1960 roku do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowane w ramach inwestycji prace budowlane zakładają przywrócenie oryginalnego kształtu dachu sprzed zniszczeń podczas II wojny światowej, wykonanie zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nowego pokrycia dachu, wymianę skorodowanych belek oraz całego sufitu, malowanie wnętrza, założenie stosownych zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykonanie pionowej i poziomej izolacji murów kościoła, wykonanie odwodnienia na terenie wokół kościoła, naprawę infrastruktury wokół kościoła. Zakres prac został zalecony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  • Dofinansowanie: 2 964 027,32 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 3 065 178,20 zł


Przypominamy również, że dofinansowanie w kwocie 47 000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład - Edycja 2 trafiło do Kościoła Parafialnego św. Michała Archanioła w Krzyżowicach na uzupełnienie złoceń i snycerki w ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych. Wkrótce zostanie podpisana umowa, natomiast prace w krzyżowickim kościele rozpoczną się po wakacjach.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład - Edycja 2 przewiduje bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

ar / pless.pl

źródło: UG Pawłowice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.