Wiadomości

  • 12 czerwca 2024
  • 24 czerwca 2024
  • wyświetleń: 5390

Dofinansowanie systemów zbierania deszczówki dla mieszkańców gminy Pszczyna

Za nami:

Trwa kolejna edycja dofinansowania systemów gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Dodatkowy nabór wniosków potrwa do 28 czerwca 2024 roku.

deszczówka retencja
Dofinansowanie systemów zbierania deszczówki dla mieszkańców gminy Pszczyna · fot. pixabay


Ze środków budżetu gminy Pszczyna będą udzielane dotacje na realizację inwestycji polegających na budowie lub montażu urządzeń służących do gromadzenia oraz wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Do urządzeń tych należą:

  • podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe o pojemności co najmniej 1 m3;
  • naziemny, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe o pojemności co najmniej 1 m3;
  • system bioretencji (system o pojemności co najmniej 5 m3 i nie większy niż 10 m3 służący do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zorganizowanego ciągu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe zaprojektowany z uwzględnieniem nasadzeń, które są w stanie przetrwać okresowe susze jak i okresowe zalanie oraz właściwości przepuszczalnych gruntu np. ogrody deszczowe, oczka wodne);
  • urządzenia retencyjno-rozsączające tj. instalację zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne, o pojemności co najmniej 1 m3.


- Celem programu jest przede wszystkim przeciwdziałanie zmianom klimatycznym - ułatwia gromadzenie wody w deszczowe dni i pozwala wykorzystywać ją w okresach jej niedoboru. Pozytywnymi aspektami tych działań jest także ochrona zasobów wód podziemnych przez sczerpywaniem oraz mniejszenie popytu na wodę pitną wykorzystywaną do podlewania kwiatów czy trawnika - mówi Marcin Sosna, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczyni.

Łączna suma dotacji nie może przekroczyć 2500 zł na jedną nieruchomość. Wysokość dotacji wynosi 100 % rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, lecz nie więcej niż:

  • 100 zł za każdą rozpoczętą 0,1 m3 objętości zbiornika naziemnego;
  • 200 zł za każdą rozpoczętą 0,1 m3 objętości zbiornika podziemnego lub urządzenia retencyjno-rozsączającego;
  • 250 zł za każdą rozpoczęty 1 m3 objętości systemu bioretencji.


- Pszczyna po raz kolejny realizuje bardzo ważny projekt skierowany do mieszkańców, a dotyczący tak ważnych kwestii jak ochrona środowiska i gospodarka wodna. Poprzednia edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Udało się ostatecznie rozliczyć 74 udzielone dotacje wydatkując na ten cel ponad 136 tysięcy złotych. Mieszkańcy zainstalowali 40 zbiorników naziemnych oraz 34 zbiorniki podziemne - mówi burmistrz Dariusz Skrobol. - To kolejne zaoszczędzone hektolitry wody pitnej i wód podziemnych, czyli zasobów, których zmniejszenie odczujemy najbardziej.


Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (link pod opisem) należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego (Pszczyna, ul. Dworcowa 30) w wersji papierowej. Udzielone dotacje będą rozliczane do 15 listopada 2024 roku. Dodatkowe informacje pod numerem tel.: 32 449 38 75

Szczegóły:https://bip.pszczyna.pl/nabor-dodatkowy-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-realizacje-inwestycji-polegajacych-na-budowie-urzadzen-sluzacych-do-zatrzymania-i-wykorzystania-wod-opadowych-i-roztopowych-w-miejscu-ich-powstania-na-terenie-gminy-pszczyna-1#cnt

ar / pless.pl

źródło: UM Pszczyna

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.