Reklama

Wiadomości

  • 14 marca 2024
  • 16 marca 2024
  • wyświetleń: 21820

Jest drugi konkurent Dariusza Skrobola w wyborach na burmistrza Pszczyny!

Czesław Moń będzie ubiegał się o fotel burmistrza Pszczyny w kwietniowych wyborach. To drugi kontrkandydat dla urzędującego burmistrza Dariusza Skrobola.

Czesław Moń
Czesław Moń


Szanowni Mieszkańcy Miasta Pszczyny i Sołectw!

Mam 58 lat i mieszkam w gminie Pszczyna Sołectwo Jankowice. Od 38 lat jesteśmy wraz z żoną Barbarą szczęśliwym małżeństwem. Przez ponad ćwierćwiecze pracowałem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jako pracownik kopalni ,, Pniówek" a obecnie jestem na emeryturze. Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,- Wydział Prawa i Administracji. Znaczną część życia jestem związany z pracą społeczną oraz jestem sędzią społecznym w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Jako osoba niezależna, biorę udział w wyborach samorządowych na na radnego do Rady Miasta Pszczyna i Burmistrza Pszczyny. Moją decyzję kandydowania na fotel Burmistrza Pszczyny i Rady Miasta Pszczyna głęboko przemyślałem, ponieważ wiele spraw, które nas otaczają, nasza codzienność, sprawy administracyjne, zależą w dużej mierze od polityki państwa, polityków i polityki samorządowej.

Przez wiele lat pełniłem funkcję członka Rady Ławniczej w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Byłem także członkiem związku zawodowego ,,Solidarność" i do dziś ta organizacja jest mi bardzo bliska, gdyż troska o miejsce pracy i godne życie dla ludzi była i jest moim priorytetem. Bliskie mi są słowa Ojca św. Jana Pawła II, który wiele razy podkreślał, że "każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne."

Mój udział w wyborach na Burmistrza Pszczyny wiąże się z pragnieniem realnego i efektywnego rozwiązywania problemów mieszkańców naszego Miasta i Sołectw. Usprawniając i realizując te działania, daję gwarancję i możliwości rozwoju naszej Wspólnocie Samorządowej. Uważam, że najważniejsze jest to, by poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach, a w szczególności bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Głęboko niepokoi mnie fakt, że tak wiele naszych mieszkańców czuje się zmuszona do wyjazdu za granicę dla poprawy bytu. Chciałbym, aby nasz lokalny rynek pracy otwierał drogi rozwoju dla ludzi poszukujących zatrudnienia, by życie w naszej "małej ojczyźnie" stało się bardziej przyjazne dla młodych, a zwłaszcza tych, którzy założyli swoje rodziny i z niepokojem patrzą w przyszłość. Głównym zadaniem dla mnie będzie dokończenie budowy kanalizacji, o co zabiegałem już 9 lat temu oraz kompleksowa budowa dróg i chodników w naszej gminie. Swoją wiedzę i doświadczenie chcę wykorzystać dla wspólnego dobra. Moim kolejnym celem, jako Burmistrza, będzie większe zacieśnienie więzi pomiędzy Miastem i Sołectwami, by wspólnie podejmować najważniejsze decyzje dotyczące naszej Gminy a w szczególności konsultacji społecznych.

Dołożę wszelkich starań, by ograniczono kadencyjność sołtysów i radnych oraz niełączenia tych funkcji przez jedną osobę w jednostkach samorządu terytorialnego. Będę zabiegał również o większą kontrolę nad wydawaniem środków pieniężnych z naszych podatków. Gospodarność i zdrowy rozsądek to cnoty, które sobie nad wyraz cenię, dlatego moim celem będzie także przeniesienie części władzy i środków na niższy poziom samorządności tj. do rad sołeckich, osiedli, gdyż uważam, że te organy wiedzą o wiele lepiej, co jest dobre dla mieszkańców. Dodatkowo, należy zastanowić się nad zwiększeniem budżetu obywatelskiego. Uważam, że do wszystkich przychodzących wniosków należy podejść z uwagą, ponieważ żywię przekonanie, że to samorząd gminy powinien służyć mieszkańcom - nigdy odwrotnie.

W miarę możliwości postaram się wesprzeć prowadzących działalność gospodarczą, których czasowo trapią różnego rodzaju kłopoty , co z pewnością przełoży się na utrzymanie naszych rodzin i miejsc pracy.

Moje hasło w wyborach samorządowych to: Z ludźmi i dla ludzi!

Szanowni Państwo,

Stanowimy 38 -milionowy Naród, który połączony jest nicią wzajemnych powiązań, jakimi są: historia naszego narodu, język, kultura, a także, patrząc z praktycznego punktu widzenia, przeróżne problemy. Nasz Kraj nieustannie się zmienia, pojawiają się dylematy, których wielu nie rozumie, a dotykają one wszystkich. To może sprawiać wrażenie, że nie mamy realnego wpływu na to, co dzieje się wokół nas. A przecież nie musi tak być! Zainteresowanie, które wkładamy w politykę i rozwój naszych lokalnych miejscowości sprawiają, że dokonujemy przeróżnych wyborów, a one, cóż, właśnie się zbliżają.

Chciałbym zaprezentować poniżej program, w którym należałoby widzieć potencjał zmieniający nasze życie, a więc przedstawiający udogodnienia, które często w znaczny sposób mogą ułatwić nam sprawy nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem naszej Gminy. Warto zwrócić uwagę, że tematy, które poruszę, nie roszczą sobie pretensji do "wielkiej" polityki, której znaczenia możemy nie dostrzegać na co dzień, lecz dotykają problemów naszej Gminy, które to problemy są bardzo uzależnione od polityki i nie da się od polityki uciec a tym bardziej nie jest w stanie tego dokonać Burmistrz, Wójt czy Prezydent Miasta by dobrze służyć mieszkańcom.

KOMUNIKACJA MIEJSKO-WIEJSKA

Koniecznymi zmianami, które należy wprowadzić, są udogodnienia w lokalnej komunikacji. Ważną sprawą jest, by na naszym terenie działającej komunikacji miejsko-wiejskiej usprawnić połączenia komunikacyjne z innymi Gminami, które znacząco ułatwią mobilność Mieszkańców Miasta i Sołectw, szczególnie osobom starszym, pracującym i młodzieży oraz dzieciom dojeżdżającym do szkół. Należy doprowadzić również do bezpiecznego i dogodnego połączenia z miastem Pszczyna od strony sołectw przez DK-1 co będzie dużym ułatwieniem dojazdu do miejsc pracy, zamieszkania i urzędów.

Uważam, że należy wprowadzić:

  • darmowe przejazdy komunikacją miejską dla wszystkich powyżej 60 roku życia,
  • zniżki dla uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół,
  • karta gminna na przejazdy komunikacyjne.


Ponadto chciałbym położyć większy nacisk na poprawę dróg lokalnych i większa współpracę przy drogach powiatowych i wojewódzkich, a także zwiększyć nakłady na te inwestycje i remonty. Istotna jest również modernizacja i budowa nowych ścieżek rowerowych, a także umożliwienie chętnym osobom fizycznym pokrycia kosztów inwestycji ze swoich środków. Należy rozważyć realizowanie projektów przy współpracy partnerstwa publiczno-prywatnego.

EDUKACJA

Należy wesprzeć ekonomicznie nasze szkoły oraz zatroszczyć się o ich odpowiednie doposażenie i konieczne remonty, a także ułatwić uczącym się dzieciom i młodzieży dostęp do szerokiej gamy zajęć pozaszkolnych. W tym celu chciałbym podnieść poziom zaangażowania kierownictwa placówek oświatowych w realizację projektów, które poszerzają ofertę oświatową. Jednocześnie konieczną sprawą jest rozwiązanie problemu deficytu miejsc w przedszkolach, aby umożliwić młodym matkom i ojcom powrót do pracy.

POLITYKA SPOŁECZNA

Z praktycznego punktu widzenia budowa i wsparcie realizacji projektów budowlanych związanych z mieszkalnictwem rozwiązałoby jeden z ważkich problemów dotykających mieszkańców naszej Gminy. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na niedrogie mieszkania i w tym przypadku troska o rodziny poszukujące stałego mieszkania w niewygórowanych cenach jest w moim przekonaniu sprawą nadrzędną.

JAKOŚĆ ŻYCIA

Mieszkańcy naszej Gminy próbują uporać się z problemem smogu i uciążliwych zapachów które unoszą się w powietrzu oraz dochodzi do większej zachorowalności wśród naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że obowiązkiem władz Miasta jest urzędowa interwencja skutecznie szukająca wyjaśnienia co może być przyczyną zwiększenia zachorowalności wśród naszych mieszkańców.

Odrębną kwestią jest troska o osoby starsze i podniesienie ich komfortu życia. Należy podjąć potrzebne kroki prowadzące do utworzenia stałego programu aktywizacyjnego umożliwiającego uprawianie sportu przy pomocy instruktora. Dbałość o jakość życia osób starszych jest dbałością o nas samych w przyszłości!

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

To ważny temat, więc należy go rozpatrywać systemowo. By zapewnić większe bezpieczeństwo w placówkach oświatowych i na drogach. Należy w sposób gospodarny zarządzać nakładami finansowanymi przeznaczonymi na remonty i budowę dróg, a także opracować kilkuletnie programy i plany związane z tego rodzaju inwestycjami. Ponadto istotną sprawą jest obserwacja stanu bezpieczeństwa mieszkańców i skuteczne interweniowanie w tym zakresie właściwych organów, a także efektywniejsze organizowanie stałego współdziałania między podlegającymi im strażami miejskimi a policją.

Jak już wcześniej zaznaczyłem, mój program wyborczy, przedstawiony w tak zwięzły sposób, nie zamyka się na inne ważne kwestie. Zamierzam podjąć temat Geotermii. Jestem otwarty na dialog i chętnie podejmę się działań, które będą odpowiedzią na potrzeby naszej lokalnej Społeczności. Nasze Miasto potrzebuje gospodarnego zarządcy, który nie będzie uchylał się od rozwiązywania trudnych problemów. Wspólnie jesteśmy w stanie dokonać wiele, dlatego liczę na Państwa głosy!


Czesław MońKandydat na burmistrza Pszczyny

---

Wszystkich kandydatów na stanowisko burmistrza Pszczyny oraz wójtów gmin poznamy w czwartek 14 marca o godz. 16:00 - wtedy upłynął termin zgłoszeń do Państwowej Komisji Wyborczej. Przypominamy, że listy komitetów oraz sylwetki zgłoszonych kandydatów na radnych, burmistrza i wójtów gmin Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Miedźna, Suszec i Kobiór znajdziecie w naszym serwisie wyborczym http://www.pless.pl/wybory.

Informacja dla komitetów i kandydatów

Każdy komitet, którego kandydaci biorą udział w najbliższych wyborach, może na łamach pless.pl BEZPŁATNIE przedstawić swój program oraz osoby ubiegające się o mandaty.

Komitety, które chcą przedstawić swój program i kandydatów, proszone są o kontakt z redakcją - email: redakcja@pless.pl lub tel.: 322128893.

ar / pless.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.