Reklama

Wiadomości

  • 27 lipca 2023
  • 30 lipca 2023
  • wyświetleń: 7835

Nowa funkcja oficyny zamkowej. Muzeum Zamkowe zdradza plany dotyczące obiektu

Budynek oficyny po przekazaniu Muzeum Zamkowemu w Pszczynie i przeprowadzeniu gruntownych prac rewitalizacyjnych przeznaczony zostanie do prowadzenia działalności muzealnej. Jak zapewniają przedstawiciele instytucji, wszystkie prace zostaną wykonane w oparciu o zachowane archiwalne dokumenty i źródła ikonograficzne, a historia obiektu stanie punktem wyjścia dla stworzenia części ekspozycyjnej.

budynek oficyny zamkowej w Pszczynie
Budynek oficyny zamkowej w Pszczynie · fot. M. Cyran / Muzeum Zamkowe w Pszczynie


7 lipca br. podczas sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości zabudowanej budynkiem oficyny pałacowej na rzecz Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Jaka przyszłość czeka oficynę zamkową? Jest uchwała o darowiźnie.

Jakie zmiany czekają oficynę zamkową?- Prowadzone prace będą miały na celu podkreślenie potencjału muzeum jako instytucji stymulującej i wspierającej planowanie przestrzenne w duchu zrównoważonego rozwoju, polegającego na traktowaniu budynków i zespołów muzealnych jako istotnego elementu zabytkowej tkanki miejskiej, zamiast wyizolowanej z kontekstu lokalnego "ikony architektury" - zapowiadają muzealnicy.

Jak dodają, nadanie nowej funkcji budynkowi rozszerzy możliwości współpracy z podmiotami zaangażowanymi w rozwój lokalny, a także rozwój szeroko rozumianej działalności edukacyjnej. Niezwykle ważnym efektem prowadzonych prac będzie poprawa zarządzania obiektem dziedzictwa kulturowego.

W samym budynku planowana jest część ekspozycyjna, która koncentrować się będzie wokół dawnego przeznaczenia i pełnionej funkcji mieszkalno-gospodarczej oficyny. - Wystawa stanie się okazją do zaprezentowania m.in. dawnego wyposażenia wnętrz oraz technologii i urządzeń technicznych wykorzystywanych w dawnych rezydencjach. Równolegle powstanie nowoczesna przestrzeń edukacyjna dialogująca z warstwą merytoryczną poprzez prowadzone warsztaty, zajęcia i animacje dla różnych typów i grup odbiorców. W szerszej perspektywie założeniem planowanej działalności wystawienniczo-edukacyjnej stanie się utrwalenie dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz integracji społecznej - informują pracownicy Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

basztowa, kamienica, oficyna zamkowa
Pszczyna, ul. Basztowa 1-7 · fot. BM / pless.pl


Przypomnijmy, że oficyna zamkowa jest częścią zabudowań dworskich, które od południa i wschodu oddzielały zamek od miasta. Murowany budynek, głównie o funkcji gospodarczej, wzniesiono ok. 1815 roku w miejscu wspominanych w najstarszych zapiskach drewnianych zabudowań.

Generalny remont Oficyna przeszła w 2 poł. XIX wieku. Wtedy dobudowano piętro z przeznaczeniem m.in. na mieszkania pracowników książęcych, w tym służby.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.