Reklama

Wiadomości

  • 7 lipca 2023
  • 13 lipca 2023
  • wyświetleń: 8142

Jaka przyszłość czeka oficynę zamkową? Jest uchwała o darowiźnie

Oficyna zamkowa położona jest w Pszczynie przy ul. Basztowej, w centrum miasta, na terenie dawnego kompleksu zamkowego. Obiekt od dawna niszczeje. Kilka lat temu gmina chciała sprzedać budynek. Prowadzone były rozmowy z konsorcjum złożonego z pszczyńskich przedsiębiorstw. Oficyna miała zamienić się w hotel, restaurację lub powierzchnię pod działalność usługową. Do tego jednak nie doszło. Teraz radni przyjęli uchwałę o darowiźnie obiektu. Jaka przyszłość go czeka?

oficyna zamkowa, brama wybrańców, muzeum zamkowe, zamek w Pszczynie
Co dalej z oficyną zamkową? Jest uchwała o darowiźnie · fot. pless.pl


Oficyna zamkowa jest dużym wyzwaniem dla gminy od wielu lat. Wydatkowaliśmy ogromną ilość środków, aby wyprowadzić stamtąd mieszkania komunalne, a co za tym idzie, zapewnić mieszkańcom inne lokum. Zrobiliśmy to po to, aby wyremontować budynek i oczywiście wprowadzić go w użytkowanie. Natomiast charakter nieruchomości pod kątem zabytkowym i lokalizacyjnym sprawił, że trudno było znaleźć inwestora, który chciał wziąć ten budynek w opiekę. Dlatego spróbowaliśmy, jeszcze w poprzedniej kadencji, za zgodą Rady, otworzyć postępowanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Zrobiliśmy wycenę budynku, sprawdziliśmy stan techniczny i docelowo rozpisaliśmy przetarg. Wtedy do przetargu na pierwszym etapie zgłosił się ówczesny właściciel Zakładów Mięsnych Kania razem z konsorcjum z kilkoma firmami z Pszczyny. Ostatecznie do podpisania umowy nie doszło.

Dariusz SkrobolBurmistrz Pszczyny


W międzyczasie Urząd rozpoczął rozmowy zarówno z dyrektorem zamku, z księciem Bolko oraz z marszałkiem województwa. Wspólnie podjęto decyzję, aby tak ukierunkować działania, by wszystkie pozostające jeszcze w rękach samorządów dobra książęce skupić w jednym miejscu.

W piątek, 7 lipca odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości zabudowanej budynkiem oficyny pałacowej. Zgodnie z zamysłem, obiekt ma trafić w ręce Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

- Proponuje się zbycie przedmiotowej nieruchomości w formie darowizny na rzecz Muzeum Zamkowego w Pszczynie, w celu opieki nad nieruchomością stanowiącą zabytek w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przystąpienia do realizacji projektu: "Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny, budynku Brama Wybrańców wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej‟ - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Wspomniany wyżej projekt, planowany do realizacji przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ma szanse otrzymać dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego (jako Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027). Przedsięwzięcie wpisuje się w program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet VI: Śląskie dla mieszkańca Cel szczegółowy: (vi) Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Co ważne, Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1386/431/VI/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. wyraził zgodę na przyjęcie przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie darowizny przedmiotowej nieruchomości.

basztowa, kamienica, oficyna zamkowa
Co dalej z oficyną zamkową? Jest uchwała o darowiźnie · fot. BM / pless.pl


Dzisiejsza sesja, choć krótka, była ogromnie ważna. To przekazanie jest milowym krokiem w ratowaniu tego jakże cennego budynku dla Pszczyny. Mając na uwadze, że Stajnie zostały wyremontowane, a oficyna pójdzie w tym samym kierunku versus to, co stało się z Paleją, myślę że to są kierunki nie tylko dobre, ale bardzo dobre.

Dariusz SkrobolBurmistrz Pszczyny


Warto przypomnieć, że podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku Stajni Książęcych. Wówczas zawarta została umowa trójstronna pomiędzy Zarządem Województwa, gminą Pszczyna, a Muzeum Zamkowym, aby po okresie trwałości projektu przekazać obiekt w zarząd Muzeum Zamkowego.

Tutaj poszliśmy troszkę dalej. Mianowicie mając doświadczenia ze Stajniami Książęcymi i wiedząc, że docelowo i tak zarządzaniem zajmie się Muzeum Zamkowe, zadecydowaliśmy o przekazaniu oficyny bezpośrednio na majątek zamku. Marszałek ze swojej strony przygotował stosowne finansowanie w Funduszach Europejskich, więc wszystko idzie w dobrym kierunku.

Dariusz SkrobolBurmistrz Pszczyny


Przypomnijmy, nieruchomość będąca przedmiotem uchwały położona jest w Pszczynie przy ul. Basztowej 1-3-5-7. Zabudowana jest trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym, w zabudowie zwartej budynkiem oficyny pałacowej, wybudowanym w końcu XVIII wieku. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny istniejącej zabudowy usługowej.

Obiekt ma status zabytku, w związku z czym zbycie nieruchomości wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o które burmistrz Pszczyny wystąpi po wyrażeniu przez Radę Miejską zgody na darowiznę. Wykonanie ewentualnych zaleceń wynikających z pozwolenia konserwatora zabytków wpisane zostanie do umowy darowizny. Niewykonanie tych zaleceń stanowić będzie podstawę do odwołania darowizny.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.