pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 19 stycznia 2023
  • wyświetleń: 1744

Chcą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne powiatu

Wszystkie gminy zadeklarowały, że podejmą działania zmierzające do powołania Klastra Energii Powiatu Pszczyńskiego. Jeżeli rady poszczególnych samorządów dadzą zielone światło, w najbliższych tygodniach zostanie zawarte porozumienie o utworzeniu klastra pomiędzy sześcioma gminami i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną a liderem klastra - Powiatem Pszczyńskim.

Reklama

Jedno ze spotkań w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.
Jedno ze spotkań w Starostwie Powiatowym w Pszczynie · fot. Powiat


Klaster energii to porozumienie, które pozwoli budować lokalny system energetyczny i docelowo bezpieczeństwo energetyczne naszego powiatu. Do podpisania porozumienia w tej sprawie Powiat Pszczyński zaprosił włodarzy wszystkich sześciu gmin z naszego terenu oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. W dalszej perspektywie klaster może zostać rozszerzony o lokalnych przedsiębiorców i rolników produkujących energię oraz podmioty ją odbierające.

- Klaster to sensowne rozwiązanie w trudnej rzeczywistości, która nas otacza. Niezwykle istotna jest tu współpraca i porozumienie na poziomie samorządów, co pozwoli nam aplikować o fundusze unijne - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński. W nowej perspektywie unijnej po zawarciu tego typu porozumienia nasze samorządy mogłyby pozyskać nawet 6,2 mln euro.

Utworzenie klastra będzie miało na celu wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią m.in. z odnawialnych źródeł energii. Członkowie Klastra będą podejmować wspólne inicjatywy, polegające na wytwarzaniu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej. Możliwe będzie realizowanie projektów w zakresie efektywności energetycznej czy w zakresie rozwoju systemów magazynowania energii elektrycznej i ciepła. Jednym z głównych założeń będzie obniżenie kosztów energii elektrycznej dla członków klastra.

- Kolejnym etapem po zawarciu porozumienia będzie opracowanie strategii rozwoju klastra, a następnie analiza zapotrzebowania na energię oraz potencjału, jakim dysponują członkowie w zakresie odnawialnych źródeł energii. Następnie otworzymy się inne podmioty. Będziemy chcieli włączyć w system energetyczny naszego powiatu jak najwięcej przedsiębiorców i rolników, a jego członkami będą mogli zostać także mieszkańcy - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, który koordynuje powołanie Klastra Energii Powiatu Pszczyńskiego.

W najbliższym czasie w porządkach sesji rad gmin i Rady Powiatu znajdą się uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ws. klastra energii. Jeżeli poszczególne rady dadzą zielone światło, samorządy i KSSE w najbliższych tygodniach będą mogły zawrzeć porozumienie o utworzeniu klastra.

BM / pless.pl

źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.