Reklama

Wiadomości

  • 1 stycznia 2023
  • wyświetleń: 3549

Błękitny Krzyż pomaga uzależnionym i ich bliskim już od 25 lat

Gdy jesienią 1996 roku młody lekarz wraz z rodziną wrócił z zagranicznego stażu do Polski, nic nie wskazywało na to, że ćwierć wieku później będzie prowadził fundację, która w znaczący i co ważne profesjonalny sposób pomaga osobom z uzależnieniem oraz członkom ich rodzin i bliskim. 

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
Nowa poradnia leczenia uzależnień w Pszczynie · fot. Śląska Fundacja Błękitny Krzyż


Roman Wojnar, bo to nim mowa, wraz z żoną Dorotą, po powrocie do kraju stali przed wieloma niewiadomymi i decyzjami. Jedno wiedzieli na pewno - chcą pomagać człowiekowi w potrzebie, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte za granicą.

I tak w tym roku świętujemy 25-lecie działalności Błękitnego Krzyża w Polsce. Choć sam ruch jako Służba Ratownicza Błękitnego Krzyża był obecny w kraju od 1974 roku i oferował grupy samopomocowe całym rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu, to brakowało systematycznie zorganizowanej pomocy świadczonej przez profesjonalistów - lekarzy, psychologów, terapeutów. I właśnie końcem lat 90., podczas wielu przemian w naszym kraju, reform w ochronie zdrowia oraz w lecznictwie uzależnień (wtedy nazywanym odwykowym) również pokazały się nowe możliwości i kierunki rozwoju. W połączeniu z doświadczeniem zebranym za granicą dało to początek działaniom o nowej jakości.  

W roku 1997 gdy powstaje Oddział Regionalny Fundacji ETOH w Bielsku-Białej, w ramach którego rozpoczynają się działania skierowane na szkolenie kadr i gromadzenie środków umożliwiające organizację w pracy w obszarze uzależnień. Pierwsze działania kierowane były do osób działających w ruchach samopomocowych i miały na celu pogłębianie kompetencji interpersonalnych. Następnie wraz z reformą opieki zdrowotnej w 1999 Fundacja przejęła ośrodek w Żywcu (Ośrodek Leczenia Uzależnień). Rok później, Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej również trafił pod skrzydła Fundacji. W 2001 bielski oddział usamodzielnił się i już jako Śląska Fundacja Błękitny Krzyż prowadzi swoje działania.

Kolejną placówką był Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (detoks) w Bielsku-Białej. W 2004 roku w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczął działalność Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień.  Ważnym momentem w działaniach Błękitnego Krzyża było otwarcie Ośrodka Readaptacyjnego w Bielsku-Białej, który udziela pomocy osobom z uzależnieniem, zagrożonym bezdomnością i wykluczeniem społecznym oraz opuszczającym zakłady karne.

Działania pomocowe są oparte o umożliwienie kompleksowej oferty pomocowej - dla osób z uzależnieniem: detoksykacja (jeśli jest potrzebna), terapia uzależnienia, wsparcie w postaci możliwości zamieszkania w warunkach chronionych, pomocy prawnej i ogólnego wsparcia w readaptacji społecznej. W roku 2017 został uruchomiony Hostel dla uzależnionych w Bielsku-Białej. 

Hostel dla uzależnionych od alkoholu Fundacji Błękitny Krzyż w Pszczynie - 17.12.2021 · fot. pless.pl, powiat


Współpraca z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Pszczynie zaowocowała możliwością działania w budynkach, w których do końca lutego 2014 roku znajdował się Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" (wcześniej nazywany Domem Dziecka). W październiku 2014 otwarto Dom Błękitnego Krzyża im Matki Ewy, w którym dziś mieści Ośrodek Psychoprofilaktyki (Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnień Uzależnień Behawioralnych dla dzieci i młodzieży) oraz Hostel dla uzależnionych. Prawie co tydzień Dom gości osoby przebywające na wyjazdowych sesjach terapeutycznych lub osoby biorące udział w szkoleniach. 

Rok 2021 to kolejny krok w rozwoju Fundacji - ruszają Poradnie Psychologiczna dla dzieci i młodzieży, a w kolejnym Poradni Leczenia Uzależnień Behawioralnych dla dzieci i młodzieży. 

Podsumowując, z oferty Fundacji mogą skorzystać osoby uzależnione (alkohol, inne substancje, czynności), bliscy osób uzależnionych (osoby w związkach z osobami z uzależnieniem - współuzależnienie, osoby dorosłe, które wychowały w się w domach z problemem uzależnienia i mają z tego powodu trudności emocjonalne - syndrom DDA/DDD), a także dzieci i młodzież. Świadczenia są udzielane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i są nieodpłatne również dla osób nieubezpieczonych.

Rocznicę 25-lecia fundacja postanowiła uczcić w wieloraki sposób: zarówno uroczysty, jak i bardziej codzienny, co nie znaczy mniej ważny. 15 i 25 listopada odbyły się spotkania w Pszczynie, najmłodszej placówce Błękitnego Krzyża, czyli Domu Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy. 19 grudnia zorganizowano spotkanie dla mieszkańców Domu im. Matki Ewy oraz pacjentów Hostelu dla uzależnionych.

- Bardzo cieszy nas liczne przybycie na każdą z tych uroczystości i wspólnie spędzony czas, mimo wielu zobowiązań naszych gości - mówią przedstawiciele placówki.

Spotkania uświetnili muzyką i śpiewem znakomici artyści: prof. dr hab. Feliks Widera - tenor, dr hab. Sabina Olbrich - sopran, przy akompaniamencie Haliny Mansarlińskiej, którzy wykonalii utwory operetkowe m.in. z operetki Księżniczka Czardasza.

Podczas spotkania 15 listopada z kolei młode, aczkolwiek już od 10 lat obecne na scenach Trefon Smyrek Duo zaprezentowało program na saksofon i harfę, który łączył muzykę klasyczną, współczesną oraz jazz. Podczas jubileuszowego spotkania mieszkańców i beneficjentów ośrodka wystąpił pianista Janusz Kohut prezentując utwory swojego autorstwa. 

#25latBKwPolsceJednak korzystając z okazji jubileuszu Błękitny Krzyż chce przypominać o tym, co ważne i świętować szerzej niż tylko na uroczystościach. Dlatego od 23 października organizowane są wydarzenia sygnowane #25latBKwPolsce. Potrwają do wiosny 2023 roku.

Są to wyjścia w góry, akcje krwiodawstwa, zbiórki karmy dla zwierząt (właśnie trwa) oraz rajdy rowerowe i spotkania z ciekawymi ludźmi. Ich celem jest promowanie aktywności sprzyjających zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, aktywnego stylu życia, form atrakcyjnego spędzania czasu bez alkoholu, narkotyków czy nałogowych czynności.

- Świętować można różny sposób, to my nadajemy znaczenie okazjom. Nie potrzebujemy do tego alkoholu czy ryzykownych zachowań. Możemy to robić na trzeźwo, mieć kontakt ze sobą, z innymi i przeżywać swoje emocje na trzeźwo. Najlepszą profilaktyką uzależnień i kryzysów psychicznych, jest dbanie o swoje zdrowie - zarówno fizyczne, jak i psychiczne. I o tym chcemy przypominać przy okazji naszego święta - mówią przedstawiciele fundacji Błękitny Krzyż.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.