pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 25 lipca 2006
  • wyświetleń: 2129

Integracyjny turniej szachowy

Od 18 do 23 lipca w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie, rozgrywany był II Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy pod patronatem Burmistrza Henryka Studzieńskiego.

www.pszczyna.pl/xs/files/dok/szachy.doc class=dodaj target=_blank>Zobacz komplet wyników

ups / pless.pl

------------------------

ORGANIZATORZY:
Urząd Miejski w Pszczynie, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, Polski Związek Głuchych Oddział Śląski Koło Terenowe w Pszczynie, Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe

CEL TURNIEJU:
Turniej o charakterze sportowo - integracyjnym promujący szachy na terenie Pszczyny i okolic. Rozszerzenie zainteresowania szachami wśród członków Terenowego Koła Głuchych w Pszczynie. Umożliwienie podwyższenia kategorii szachowych.

GRUPY TURNIEJOWE - UCZESTNICTWO:

GRUPA „A”
Zawodnicy z rankingiem równym lub wyższym niż 1800
Wpisowe: 50 złotych + opłata rankingowo-klasyfikacyjna
I miejsce 1200,- + puchar
II miejsce 800,-
III miejsce 600,-
IV miejsce 500,-
V miejsce 400,-
VI miejsce 300,-
VII miejsce 200,-
VIII miejsce 200,-
IX miejsce 100,-
X miejsce 100,-
Nagrody uzupełniające dla nienagrodzonych niepełnosprawnych szachistów
Tempo: 1,5 h na partię + 30 sekund na posunięcie
Uwagi: Turniej zgłoszony do FIDE

GRUPA „B”
Zawodnicy z rankingiem równym lub niższym niż 1800
Wpisowe: 30 złotych + opłata rankingowo-klasyfikacyjna
I miejsce 300,- + puchar
II miejsce 200,-
III miejsce 100,-
Dla najlepszych juniorów w kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe
Tempo: 30 posunięć na 1,5 h + 30 min. na dokończenie partii
Uwagi: Możliwość podwyższenia kategorii – turniej nie zgłoszony do FIDE

GRUPA „C”
Dzieci do lat 10
Wpisowe: 10 złotych + opłata rankingowo-klasyfikacyjna
Nagrody rzeczowe w zależności od ilości uczestników
Tempo: 30 minut na partię
Możliwość zdobycia IV i V kategorii.
Minimum 8 zawodników
O kolejności miejsc w turnieju decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności decyduje:
Bucholtz średni
Bucholtz pełny
Progres
Liczba zwycięstw

ZGŁOSZENIA:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4
tel. / fax +48 (032) 210 38 77
e-mail: moris@pszczyna.pl

TELEFONY KONTAKTOWE:
Dyrektor MORiS w Pszczynie Dariusz Zuber, 43 200 Pszczyna ul. Basztowa 4 tel./fax 032/210 38 77 e- mail: moris@pszczyna.pl
PSSzach – Paweł Więcek 508 555 756

ZAKWATEROWANIE:
Dom Turysty „MARCO”, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2 tel. 32 212-85-45 koszt noclegu ok. 30zł/dobę
Hotel PTTK, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 22 tel. 32 210-38-33 koszt noclegu ok. 45zł/dobę
Hotel ELWO, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 23 tel. 32 210-38-93 www.meteor.turystyka.pl , koszt noclegu ok. 30zł/dobę
WYŻYWIENIE:
Hotele, bary, restauracje w centrum Pszczyny. Na sali gry będzie czynny bufet.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
- odprawa techniczna w hali MORiS GODZ. 9:00
- Obecność na odprawie w dniu 18.07.2005 jest obowiązkowa, w przeciwnym wypadku zawodnicy rozpoczną grę od drugiej rundy
- 9.30 rozpoczęcie turnieju, szczegółowy regulamin w dniu turnieju uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator
- Organizator zastrzega możliwość zmian w sprawach drugorzędnych

UWAGI KOŃCOWE:
Lista zgłoszeń zawodników umieszczona będzie na stronie www.chessarbiter.to.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.