pless.pl

Reklama

Wiadomości

 • 7 czerwca 2022
 • 14 czerwca 2022
 • wyświetleń: 29455

Urząd Miejski informuje, dlaczego koszty wywozu odpadów wzrosły

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Urząd Miejski w Pszczynie ogłosił we wtorek, 7 czerwca konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według dokumentu, opłata za śmieci już od sierpnia miałaby wynieść 34,80 zł od osoby! Teraz mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi. Urząd Miejski informuje, dlaczego koszty gospodarowania odpadami wzrosły.

Reklama

Remondis, śmieciarka, śmieci, odpady
Urząd Miejski informuje, dlaczego koszty wywozu odpadów wzrosły · fot. BM / pless.pl


Burmistrz Pszczyny zaprasza mieszkańców gminy Pszczyna do udziału w konsultacjach społecznych w terminie 8-14 czerwca. Konsultacje dotyczyć będą projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia nowej stawki za wywóz śmieci.

Rada miejska w projekcie uchwały zawarła następujące zapisy:

 • Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami ma wynieść 34,80 miesięcznie od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów;
 • Nowa stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nieruchomości nie segreguje śmieci - 70 zł od osoby;
 • metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych - iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej;


Uchwała, jeśli zostanie przyjęta przez Radę Miejską w Pszczynie, może wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku.

Opinie i uwagi do projektu w sprawie nowych stawek można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: gk@pszczyna.pl, drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim do dnia 14 czerwca. Formularz do konsultacji można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.pszczyna.pl/konsultacje-spoleczne-z-mieszkancami-projektu-uchwaly-w-sprawie-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi#cnt

Rada Miejska nie podaje w projekcie uchwały uzasadnienia podwyżek. Zwróciliśmy się do ratusza o wyjaśnienie powodu wzrostu cen.

Przypomnijmy, że obecnie na terenie gminy obowiązują następujące stawki opłaty za śmieci:

 • 25,80 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 51,60 zł/osobę/miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;


13 maja gmina Pszczyna opublikowała informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Pszczyna oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów".

Do terminu upływu składania ofert (13.05.2022r., godz. 10:00) wpłynęła jedna oferta od konsorcjum firm:

 • Lider Konsorcjum: Remondis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, Oddział Sosnowiec
 • Członek Konsorcjum: Remondis Górny Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
 • Członek konsorcjum: MASTER - Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.


Cena świadczenia usługi: 38 058 336,00 zł.

kosz na śmieci, odpady, remondis, bioodpady
fot. BM / pless.pl


Urząd Miejski informuje, dlaczego koszty gospodarowania odpadami wzrosłyJak czytamy w komunikacie na stronie internetowej urzędu:

obowiązek utrzymania ciągłości usługi, czyli zapewnienia mieszkańcom niezawodnego i efektywnego sposobu odbioru odpadów komunalnych spoczywa na gminie. Niezależnie od działań samorządów z roku na rok opłaty za gospodarowanie i wywóz śmieci rosną w całym kraju. Ten problem dotyka również mieszkańców Pszczyny. Jest oczywiście wiele czynników, które na to wpływają. To między innymi: wzrost stawki za tonę odpadów, rosnące koszty energii i paliwa, ale też - co trzeba sobie powiedzieć wprost - wzrost produkcji odpadów, a tym samym wzrost ilości odbieranych śmieci z prywatnych posesji.

Dla przykładu:

 • stawka za tonę odpadów wzrosła z 764,64 zł w 2020 roku do 864,96 zł w 2022 roku,
 • ilość odbieranych odpadów w gminie Pszczyna wzrosła z 20 000 ton (w 2020 roku) do 22 000 ton (kalkulacja na 2022 rok),
 • w związku z wprowadzeniem zbiórki odpadów BIO z posesji ich ilość wzrosła w stosunku do 2021 r. o 100 % (z 1121,62 ton odebranych w 2020 r. do 2096,90 ton w 2021 r.),
 • brak limitu na odpady zielone w PSZOK-u również wpłynął na większą ich ilość (335,53 ton przyjętych w 2020 r. na 575,75 ton przyjętych w 2021 r.).


Wpływ na cenę mają ponadto:

 • rosnące globalnie koszty paliwa i energii elektrycznej oraz płacy minimalnej,
 • w roku 2021 w gminie Pszczyna nie było podwyżki stawki opłaty, powstał niedobór za lata 2020 i 2021 w wysokości 1 333 062,66 zł,
 • zwiększone wymogi sprzętowe związane z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - 2% taboru musi spełniać wymogi zero bądź niskoemisyjności,
 • brak lokalnej spalarni.


W związku z powyższym w projekcie uchwały zaproponowana stawka wynosi:

 • 34,80 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
 • 70 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


Co warto podkreślić, w Pszczynie zakres usług w porównaniu do wielu innych gmin jest dużo szerszy.

Obejmuje:

 • odbiór dwa razy w miesiącu odpadów zmieszanych,
 • dwa razy w miesiącu odbiór odpadów segregowanych,
 • odbiór odpadów bio dwa razy w miesiącu w czasie sezonu i raz w miesiącu poza sezonem,
 • odbiór popiołu z posesji,
 • dwa razy w roku odpadów wielkogabarytowych,
 • możliwość oddania w ciągu roku do 1t odpadów remontowo-budowlanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Cieszyńskiej w Pszczynie,
 • oddania bez limitów w PSZOK zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • możliwość oddania na terenie PSZOK do 200 kg odpadów zielonych,
 • możliwość oddania na terenie PSZOK bez limitów innych odpadów segregowanych.


Jak ponadto wskazuje ratusz, niepokojące, że różnica pomiędzy osobami zameldowanymi a zadeklarowanymi w gminie Pszczyna to około 2000 osób. W planie jest przeprowadzanie kontroli w celu identyfikacji osób, które mieszkają na terenie gminy, a nie uiszczają opłat za odbiór odpadów, a także identyfikacji przedsiębiorców, którzy nie posiadają odrębnej umowy na odbiór odpadów, a śmieci umieszczają w pojemnikach odbieranych z nieruchomości mieszkalnych. Zgodnie z Ustawą, każdy przedsiębiorca oprócz umowy na odbiór odpadów zmieszanych powinien mieć umowę na odbiór wszystkich frakcji odpadów segregowanych. Odpady z prowadzonej działalności gospodarczej winny być odbierane oddzielnie od systemu gminnego, co będzie przedmiotem kontroli.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj