Wiadomości

 • 3 stycznia 2022
 • 4 stycznia 2022
 • wyświetleń: 6688

Uwaga! Nasz powiat zagrożony ptasią grypą!

30 grudnia wojewoda śląski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego i pszczyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała. Teren powiatu pszczyńskiego jest zagrożony ptasią grypą.

ptasia grypa


Obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmuje tereny w powiecie bielskim, natomiast obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków to część miasta Bielsko-Biała oraz tereny w powiatach bielskim i pszczyńskim.

W obszarze zagrożonym znalazła się część powiatu pszczyńskiego:

 • gmina Goczałkowice-Zdrój,
 • w gminie Pszczyna miejscowości: Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Pszczyna, Rudołtowice,
 • w gminie Miedźna miejscowości: Frydek, Gilowice, Grzawa, Góra, Miedźna, Wola.


Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.


Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
 • wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.


Rozporządzenie obowiązuje do dnia 29 stycznia 2022 r.

ar / pless.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.