pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 6 lutego 2021
  • wyświetleń: 1466

Organizacje mogą starać się o środki na zadania publiczne

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Pula środków do rozdysponowania pomiędzy organizacjami pozarządowymi na zrealizowanie najlepszych projektów wyłonionych w konkursach oraz tzw. małe granty to 70 tys. zł.

Każdego roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarte konkursy ofert, w których organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o środki na działania skierowane do mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

W 2021 roku otwarte konkursy ofert na realizację zdań publicznych ogłoszono w trzech kategoriach: turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz www.powiat.pszczyna.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/7364-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-w-2021-roku-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.

- Niezależnie od pandemii jesteśmy otwarci na współpracę, chcemy utrzymywać relacje z organizacjami pozarządowymi i wspierać je. Zachęcamy do szukania form aktywności. Społecznicy w naszym powiecie potrafią doskonale aktywizować mieszkańców, co już wielokrotnie udowodnili - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

W ramach otwartych konkursów ofert powiat przyzna społecznikom ponad 60 tys. zł. Powiat pszczyński wspiera również inicjatywy skierowane do mieszkańców, przekazując tzw. małe granty w dziedzinie sportu i kultury. W tym roku do organizacji trafi z tego tytułu 9 tys. zł.

Oferty w ramach otwartych konkursów ofert można składać na zadania, które będą realizowane od 1 marca do 15 grudnia 2021 roku. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do 11 lutego w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. 3 Maja 10, 43 - 200 Pszczyna (decyduje data wpływu).

Natomiast uproszczone oferty na realizację zadań publicznych, tzw. "małe granty" są przyjmowane bez ograniczeń czasowych, aż do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.