pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 29 października 2020
  • wyświetleń: 1480

Zaznacz na mapie, jeśli widzisz zagrożenie. Policja to sprawdzi

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa w województwie śląskim od 4 lat. Mieszkańcy mogą na specjalnej mapie zgłaszać przestępstwa, wykroczenia, jak i zagrożenia.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego też, uwzględniając oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwala na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Mapy zagrożeń, jako istotny element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, wspólnie z innymi instytucjami i społeczeństwem, powinny służyć m.in. właściwemu rozmieszczeniu patroli, czy np. podejmowaniu decyzji o tworzeniu komisariatów i posterunków policji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach skatalogowanych w trzech kategoriach:
  • gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych,
  • uzyskiwanych od obywateli wykorzystujących internetową platformę wymiany informacji,
  • otrzymanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz w trakcie debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.


Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Informacje, które można przekazać za pomocą mapy, uwzględniają wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl.

O tym, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa spełnia oczekiwania użytkowników, świadczy ich liczba (ponad 2,3 mln). Na chwilę obecną na KMZB zostało naniesionych prawie 1,7 mln różnego rodzaju zagrożeń. Internauci obserwując dotychczasowe działania policji w zakresie weryfikacji i eliminacji potwierdzonych zagrożeń, pokładają uzasadnioną nadzieję na kolejne działania służb porządkowych zapewniające im i ich rodzinom właściwy poziom poczucia bezpieczeństwa.

- Zachęcamy do zaznaczania na KMZB powtarzających się podobnych wydarzeń, które szkodzą społeczności lokalnej. Pamiętaj, że narzędzie nie służy do informowania o sytuacjach, które zagrażają życiu i zdrowiu. W takich przypadkach zawsze dzwoń na numery alarmowe 112 lub 997 - informują policjanci.

BM / pless.pl, źródło: KPP Pszczyna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.