pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 17 września 2020
  • wyświetleń: 1357

Sesja w Pawłowicach: wsparcie dla powiatu i doposażenie pogotowia

15 września odbyła się XX sesja Rady Gminy Pawłowice. Po raz pierwszy od pół roku radni spotkali się w sali sesyjnej i częściowo on-line.

XX sesja Rady Gminy Pawłowice
XX sesja Rady Gminy Pawłowice - 15.09.2020 · fot. UG Pawłowice


Wójt Franciszek Dziendziel, który na początku przedstawił sprawozdanie z działalności urzędu i jednostek w okresie międzysesyjnym. Nawiązał do rozpoczęcia roku szkolnego w 2020/2021, podkreślając fakt, że wszystkie placówki zostały uruchomione, zarówno publiczne jak i prywatne, włącznie ze żłobkiem. Naukę rozpoczęło 2309 uczniów, w przedszkolach publicznych znalazło się 694 dzieci, a w niepublicznych - 153. W przedszkolach w Krzyżowicach i Warszowicach zajęcia prowadzone są w systemie dwuzmianowym.

Wśród zakończonych inwestycji wójt wymienił m.in. oświetlenie ul. Zawadzkiego w Golasowicach wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na DW 938 (przed skrzyżowaniem z ul. Zawadzkiego) i kończącą się budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach. Wójt wspomniał również o zakończonych remontach cząstkowych dróg oraz postępowaniu przetargowym na budowę sygnalizacji świetlnej przy źródełku i budowie wiaty na karetkę, aby wesprzeć zespół pogotowia ratunkowego stacjonującego w Pawłowicach.

Następnie radni wprowadzili do wieloletniej prognozy finansowej m.in. drugi etap inwestycji polegającej na wymianie oświetlenia sodowego na ledowe (realizacja 2020 - 2021) oraz przebudowę kotłowni w szkole Pielgrzymowicach w latach 2020-2021. W budżecie na 2020 rok radni zwiększyli wydatki inwestycyjne. Pieniądze będą wydatkowane m.in. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej w Warszowicach (50 tys. zł), zagospodarowanie Centrum Przyjaznego Rodzinie (60 tys. zł), rozbudowę placu zabaw w Parku ks. prof. Stanisława Pisarka (160 tys. zł), budowę sygnalizacji "przy źródełku" (100 tys. zł), rozbudowę przedszkola w Warszowicach i Pawłowicach (200 tys. zł).

XX sesja Rady Gminy Pawłowice
XX sesja Rady Gminy Pawłowice - 15.09.2020 · fot. UG Pawłowice


Radni zdecydowali, że gmina udzieli wsparcia finansowego powiatowi pszczyńskiemu w celu przebudowy kolektorów odbierających wody opadowe w centrum Pawłowic, szczególnie przy drodze powiatowej ul. Wodzisławskiej, aby w przyszłości uniknąć podtopień w rejonie ronda i okolicznych posesji spowodowanych niesprawną kanalizacją deszczową, co daje się szczególnie we znaki podczas intensywnych opadów deszczu. Gmina sfinansuje zadanie w 65% przekazując powiatowi w kolejnych latach: 10 tys. zł w 2020 r., 100 tys. zł w 2021 r., 2 mln zł w 2022 r. i 500 tys. w 2023 r.

13 tys. złotych trafi do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na doposażenie jednostki stacjonującej w Pawłowicach. Pieniądze będą przeznaczone na zakup pulsyksymetru z końcówką dziecięcą oraz krzesełka ratowniczego.

Podczas sesji radni uchwalili zmiany w programie wczesnego wykrywania boreliozy polegające na uwzględnieniu uwag Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz darowizny z Fundacji JSW w wysokości 49,5 tys. zł. Podjęli również uchwałę w sprawie programu stypendialnego "Motywacja", do którego wprowadzono zmiany w związku z zastrzeżeniami wojewody dotyczącymi jego wcześniejszej wersji. Zmiany polegają m.in. na ustaleniu tej samej kwoty stypendium dla wszystkich laureatów oraz umożliwieniu ubiegania się o stypendium wszystkim uczniom szkół funkcjonujących na terenie gminy, bez względu na fakt, czy są mieszkańcami gminy Pawłowice czy nie.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.