pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 21 lipca 2020
  • wyświetleń: 3828

Rada Gminy udzieliła wójtowi absolutorium i wotum zaufania

Podczas sesji, która odbyła się 20 lipca, Rada Gminy udzieliła wójtowi gminy Goczałkowice-Zdrój absolutorium za 2019 r. oraz wotum zaufania.

Gabriela Placha
Rada Gminy udzieliła wójtowi gminy Goczałkowice-Zdrój absolutorium za 2019 r. oraz wotum zaufania · fot. UG Goczałkowice-Zdrój


Głosowanie nad udzieleniem absolutorium było poprzedzone przedstawieniem przez sekretarz gminy Marię Ożarowską Raportu o stanie gminy Goczałkowice-Zdrój za rok 2019. Jest to obszerny i szczegółowy, liczący prawie 200 stron dokument, który zawiera najważniejsze informacje o gminie oraz działalności lokalnego samorządu w roku 2019. Stanowi podsumowanie działań zapoczątkowanych w latach poprzednich i kontynuowanych w roku 2019. Raport jest dostępny tutaj.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi gminy Goczałkowice-Zdrój wotum zaufania (13 głosów "za").

Podczas sesji wójt Gabriela Placha przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na 2019 r. Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 46 mln 868 tys. 672 zł, a wydatki - 48 mln 295 tys. 132 zł. Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, planowane dochody oszacowano na kwotę 51 mln 273 tys. 665 zł, a wydatki - 53 mln 756 tys. 771 zł.

Ostatecznie dochody wykonano na kwotę 50 mln 528 tys. 78 zł, co stanowiło 98,6% planu, a wydatki - na kwotę 47 mln 373 tys. 87 zł, co stanowiło 88,12% planu. Niższe wykonanie wydatków na inwestycje wynikało m.in. z długiego okresu oczekiwania na decyzje instytucji udzielających dotacji, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie.

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 3 mln 154 tys. 991 zł 33 gr, wobec planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 mln 483 tys. 106 zł.

Łącznie w 2019 r. koszty inwestycji i remontów wyniosły 9 mln 195 tys. 305 zł, co stanowi 19,41% ogółu wydatków. Dzięki tym środkom udało się wykonać wiele ważnych i potrzebnych zadań. Przebudowano ul. Wiślną, ul. Bór II, ul. Sołecką, ul. Solankową. Wyremontowana została ul. Zielona, na ul. Rzemieślniczej pojawiły się nowe lampy. Kontynuowano realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W 2019 roku prowadzono też działania, które miały na celu przygotowanie do realizacji kolejnych inwestycji: budowy nowego przedszkola, centrum przesiadkowego, łącznika ulic Borowinowej i Zielonej, budowy ul. Siedleckiej, przebudowy ul. Zimowej (wspólnie z powiatem pszczyńskim) czy modernizacji gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz komisje Rady Gminy. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie, a także udzieliła wójtowi absolutorium za rok 2019 (13 głosów "za"). Wójt Gabriela Placha po głosowaniu podziękowała wszystkim, dzięki którym udało się zrealizować budżet. - Tworząc wspólnotę samorządową staramy się jak najlepiej służyć mieszkańcom i naszej miejscowości - przyznała.

Sesja, ze względu na sytuację epidemiologiczną, została przeprowadzona w sposób zdalny. Mieszkańcy mogli śledzić obrady na żywo w internecie.

BM / pless.pl
źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.