pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 25 maja 2020
  • wyświetleń: 3491

Goczałkowice: szkoła nie będzie otwarta przed 7 czerwca

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach" podaj

W związku z sytuacją epidemiologiczną w województwie śląskim zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju nie zostaną wznowione przed 7 czerwca.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju
Szkoła w Goczałkowicach-Zdroju nie będzie otwarta przed 7 czerwca · fot. UG Goczałkowice-Zdrój


- Mam nadzieję, że rodzice i opiekunowie przyjmą naszą decyzję ze zrozumieniem. Uruchomienie placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej - powiedziała wójt gminy Gabriela Placha na zakończenie spotkania z dyrektorami.

Z powodu koronawirusa, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 maja br. szkoły wszystkich typów pozostają zamknięte do 7 czerwca 2020 r. Do tego czasu szkoły są zobowiązane realizować swoje zadania w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym minister dopuścił możliwość wcześniejszego wznowienia zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej. Dopuścił również możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w formie bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem. Decyzje w tym zakresie scedowano na dyrektorów i samorządy.

W sytuacji wzrastającej z dnia na dzień liczby osób zakażonych i objętych kwarantanną oraz nadzorem epidemicznym w powiecie pszczyńskim, decyzja o powrocie do tradycyjnego, standardowego nauczania jest jedną z najtrudniejszych. Na jednej szali jest kwestia bezpieczeństwa, zdrowia i życia oraz utrzymania dystansu społecznego i reżimu sanitarnego celem przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, na drugiej - wymóg czasów związany ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w sektorze gospodarczym i powrotem rodziców do pracy.

W warunkach odmrażania gospodarki przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III jest niezbędne. Władze gminy zdają sobie z tego sprawę. Stąd decyzje w sprawie otwarcia przedszkoli i szkoły poprzedzone są z jednej strony oceną zagrożenia epidemicznego i ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 w gminie i regionie, a z drugiej strony - rozeznaniem potrzeb.

Dyrektorzy i pracownicy Urzędu na bieżąco obserwują i analizują rozwój epidemii. Zarówno przedszkola gminne, jak i szkoła podstawowa są pod względem organizacyjno-technicznym przygotowane na wznowienie zajęć stacjonarnych. Każda placówka posiada wymagane procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników szkół i przedszkoli, które będą obowiązywać w momencie uruchomienia placówek. Stan gotowości do wznowienia zajęć w tradycyjnej formie dyrektorzy gminnych placówek oświatowych potwierdzili na naradzie z wójtem gminy, Gabrielą Plachą 19 maja.

Jednak na chwilę obecną wznowienie działalności opiekuńczej w przedszkolach i uruchomienie zajęć w klasach I-III jest działaniem bardzo ryzykownym. Ryzyko rozprzestrzeniania się choroby i lawinowy przyrost zakażeń w związku z ogniskami zakażeń występującymi w powiecie pszczyńskim jest zbyt duże. Utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych i izolacja społeczna powodują przerwanie łańcucha zakażeń w wyniku bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.

Słuszność decyzji o utrzymaniu ograniczeń potwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach, kierując 21 maja do gminy pismo, w którym stwierdził: "z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną na terenie Powiatu Pszczyńskiego, otwarcie placówek dla dzieci i młodzieży uważam za niewskazane".

BM / pless.pl
źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach" podaj