Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 21 maja 2020
  • 22 maja 2020
  • wyświetleń: 8751

Rada Miejska nie uchwaliła podwyżki cen za wywóz odpadów

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

W porządku obrad czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie ujęte zostało rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z jego zapisami, od 1 sierpnia za odbiór odpadów segregowanych mielibyśmy zapłacić o 35% więcej niż dotychczas. Po dość burzliwej dyskusji radni, w drodze głosowania, zdecydowali o odrzuceniu tego projektu.

kubły, odpady, śmierci, kosze, Remondis
Projekt uchwały ws. podwyżki cen za odbiór odpadów został odrzucony · fot. pless.pl


W myśl zapisów proponowanego aktu prawa, miesięczna opłata za odbiór odpadów segregowanych miałaby wzrosnąć o 35%, z 19,10 zł za osobę do 25,80 zł. W przypadku gospodarstw, w których śmieci nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, może być jeszcze drożej - 51,60 zł miesięcznie za osobę (dotychczas 38,20 zł).

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z oferty złożonej 30 kwietnia w przetargu na "świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Pszczyna, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych". Wysokość stawki opłaty została ustalona w oparciu o kalkulację uwzględniającą zapisy art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W czwartek, 21 maja na temat projektu uchwały dyskusję prowadzili radni Rady Miejskiej. Głos w sprawie zabierali Łukasz Tetla, Henryk Kopiec, Arkadiusz Gardiasz, Andrzej Mańka, Rafał Wróbem, Michał Ziebura i Marek Dutkowski. Przytoczone zostały także opinie i uwagi, które wpłynęły do Urzędu w ramach konsultacji społecznych. Swoim zdaniem podzieliło się 16 mieszkańców gminy. Niektórzy, oprócz wyrażenia niezadowolenia ze zmiany stawki, sugerowali rozwiązania, które miałyby przyczynić się do obniżenia ceny. Pojawiły się głosy, by mieszkańcy, którzy nie produkują popiołu, płacili mniej za odbiór odpadów. Uwagi te nie zostały jednak uwzględnione, gdyż - jak czytamy w protokole z przebiegu konsultacji - kwestia niższej opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy w sposób ekologiczny opalają swoje domy, nie ma uregulowania w przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Podobną odpowiedź uzyskała osoba, która zasugerowała zniżkę dla rodzin wielodzietnych. W tym przypadku czytamy, że kwestia zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych (...) regulowana może być odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Warto w tym miejscu dodać, że o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą ubiegać się właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

Po burzliwej dyskusji, która trwała przeszło godzinę, przewodniczący Leszek Szczotka przeprowadził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało 9 radnych: Marek Dutkowski, Krystyna Fuławka, Ireneusz Gruszka, Marcelina Leki, Piotr Rabaszowski, Monika Rąba, Leszek Szczotka, Maria Szostak i Andrzej Wojtanowicz. Przeciwnych było 10 radnych: Renata Dyrda, Arkadiusz Gardiasz, Henryk Kopiec, Andrzej Mańka, Barbara Psik, Marek Szklorz, Łukasz Tetla, Marta Wojciechowska-Smolarz, Rafał Wróbel i Michał Ziebura. Od głosu wstrzymali się radni Grzegorz Kuczera i Maciej Stieber. Nieobecni byli Marcela Kanafek-Lewandowska i Jacek Kubis.

Ostatecznie projekt uchwały nie został przyjęty. Zapis transmisji z sesji znajdziecie TUTAJ.

Do decyzji radnych w specjalnym komunikacie odniósł się burmistrz Dariusz Skrobol. Przeczytacie go w naszym artykule: "Czy po decyzji rady ktoś odbierze nasze śmieci? Komunikat burmistrza". Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili również głosujący przeciwko przyjęciu projektowi uchwały radni. Ten komunikat znajdziecie TUTAJ.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.