pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 28 lutego 2020
  • wyświetleń: 3683

Zebranie w Krzyżowicach: o kolei, inwestycjach i szkodach górniczych

27 lutego w Domu Ludowym w Krzyżowicach odbyło się zebranie wiejskie. Poprowadziła je sołtyska Beata Wala, która przedstawiła sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za rok 2019.

Zebranie wiejskie w Krzyżowicach - 27.02.2020
Zebranie wiejskie w Krzyżowicach - 27.02.2020 · fot. UG Pawłowice


Wójt Franciszek Dziendziel mówił o minionych i planowanych na 2020 rok działaniach gminy w sołectwie. Jednym z ważniejszych będzie rozpoczęcie prac przy budowie nowej sali gimnastycznej i rozbudowie zespołu szkolno-przedszkolnego. Poza tym, podobnie jak w całej gminie, w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej w sołectwie wymienionych będzie 67 opraw oświetlenia ulicznego na ledowe oraz powstanie nowoczesny mini punkt przesiadkowy na parkingu nieopodal kościoła. W Krzyżowicach rozpocznie się również budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Ligonia. W sumie chodnik będzie miał długość 1115 metrów, a w ramach pierwszego etapu zadania w roku bieżącym wybudowany będzie odcinek o długości ok. 350 metrów. Gmina wesprze zadanie powiatu kwotą 300 tys. zł, a 200 tys. zł będzie pochodziło z budżetu powiatu pszczyńskiego.

Jak co roku, na zebraniu byli obecni przedstawiciele działu szkód górniczych KWK "Pniówek", bo Krzyżowice, obok Pniówka i Pawłowic, to jedno z tych sołectw, gdzie działalność górnicza wywiera duży wpływ na powierzchnię. Mieszkańcom przekazano informację o zaplanowanej na ten rok przebudowie skrzyżowania ul. Ligonia z ul. Zwycięstwa wraz z budową ronda i przebudowie ul. Zwycięstwa na odcinku od wiaduktu do kościoła, a także pracach przy podniesieniu strażnicy, aby zniwelować skutki wpływów górniczych w budynku.

W zgłaszanych wnioskach mieszkańcy zwracali uwagę, że podczas wykaszania poboczy wykonawcy zostawiają trawę w rowach, co powoduje zatykanie przepustów oraz prosili o zmianę organizacji ruchu na ul. Korfantego, z uwagi na słabą widoczność przy jednym z wyjazdów na ul. Zwycięstwa. Obecni na spotkaniu dopytywali również o nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Krzyżowic z terenami budowlanymi, które umożliwiłyby mieszkańcom z terenów szkód górniczych zbudowanie nowych domów. Wójt wyjaśnił, że tworzenie nowych planów wymaga przeanalizowania w pierwszej kolejności zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy i ewentualnej aktualizacji tego dokumentu.

Ważnym tematem okazał się przebieg nowych linii kolejowych, które mają powstać w związku z planami utworzenia w naszym kraju Centralnego Punktu Komunikacyjnego. Jedna z nich ma biec również przez teren gminy, a jeden z wariantów - przez Krzyżowice. Wójt wyjaśnił, że do 10 marca trwają konsultacje społeczne dokumentacji tego dużego ogólnopolskiego projektu i zachęcał mieszkańców do wyrażenia swoich opinii, jednocześnie informując, że gmina również zajęła stanowisko w tej sprawie, wnioskując o poprowadzenie linii szybkich kolei po już istniejących śladach.

Podczas zebrania o zmianach w gospodarce odpadami mówił kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wojciech Bazgier. Wyjaśnił jakie zmiany wejdą w życie od 1 lipca, zwrócił uwagę na potrzebę segregowania oraz przygotowanie się mieszkańców na podwyżkę ceny za odbiór odpadów. Zgromadzeni obejrzeli również krótki film przygotowany przez pawłowicką młodzież na temat, jak prawidłowo segregować śmieci.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.