Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 15 listopada 2019
  • 16 listopada 2019
  • wyświetleń: 6770

Radny zgłosił interpelację ws. ulicy Zdrojowej. Brakuje tu chodnika

Radny Marek Szklorz złożył interpelację dotyczącą bezpiecznego przejścia mieszkańców przez ul. Zdrojową i ścieżkę rowerową z posesji nr 62 oraz braku możliwości bezpiecznego przejścia pieszych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Łące przy ul. Zdrojowej 64. Radnemu odpowiedzi udzielił Powiatowy Zarząd Dróg.

Ulica Zdrojowa w Pszczynie - 10.2019 · fot. Marek Szklorz


- Przejście zlokalizowane w obrębie ul. Grzebłowiec i ul. Zdrojowej za Zakładem Poprawczym nie funkcjonuje prawidłowo dla pieszych, gdyż po stronie zachodniej jezdni ulicy Zdrojowej nie znajduje się żaden ciąg komunikacyjny dla pieszych - opisuje problem radny i dodaje, że wykonana jest tylko droga dla rowerów.

- Ponadto kilka rodzin z posesji przy ulicy Zdrojowej 62 zostało pozbawionych bezpiecznego wyjścia ze swoich posesji z powodu braku chodnika, a nawet pobocza, gdyż wychodząc z posesji wstępują bezpośrednio na drogę rowerową, która na tym odcinku nie jest ciągiem pieszo rowerowym. Mieszkańcy wielokrotnie sygnalizowali o tym problemie, że zmuszeni są do nieprawidłowego korzystania ze ścieżki rowerowej przez pieszych, a ich dzieci udające się do szkoły narażone są na niebezpieczeństwo potrącenia - przedstawił w piśmie Marek Szklorz.

Radny przyznał, że - w związku ze zgłoszoną w tej sprawie interpelacją - z inicjatywy Powiatowego Zarządu Dróg (ul. Zdrojowa jest drogą powiatową - przyp. red.) odbyła się wizja lokalna. Uczestniczyli w niej mieszkańcy, pracownicy ZPiSdN, przedstawiciel PZD, przedstawiciel Urzędu Miasta, radny Rady Miejskiej Marek Szklorz.

W oparciu o spotkanie sporządzono notatkę, w której mieszkańcy zawnioskowali o wykonanie połączenia dla pieszych pomiędzy posesjami nr 62 i nr 64, a także o wykonanie przejścia dla pieszych przez ulicę Zdrojową na wysokości posesji nr 62. Zasygnalizowano też konieczność weryfikacji poprawności oznaczenia pionowego i poziomego przejazdu dla rowerzystów i pieszych przez ulicę Zdrojową w rejonie skrzyżowania ZPiSdN.

Ulica Zdrojowa w Pszczynie - 10.2019
Radny Marek Szklorz zgłosił interpelację ws. ulicy Zdrojowej. · fot. Marek Szklorz


- Mimo sporządzenia notatki i zapewnień przedstawiciela PZD o udzielenie odpowiedzi na interpelację i ustosunkowaniu się do wniosków w terminie do 30 dni, do dnia dzisiejszego (ponad trzy miesiące) nie została udzielona odpowiedź co do podjętych działań w/w wymienionej sprawie - dopisał w interpelacji radny. - Wybudowana ścieżka rowerowa służy wszystkim i jest jak najbardziej potrzebna, jednak muszą znaleźć się rozwiązania, które zapewnią mieszkańcom i ich dzieciom bezpieczeństwo poruszania - tłumaczy.

Tym samym Marek Szklorz wniósł o ponowne pilne podjęcie działań i uregulowanie tej sprawy poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika po stronie zachodniej ulicy Zdrojowej oraz umożliwienie mieszkańcom, dzieciom bezpiecznego przejścia na drugą stronę ulicy Zdrojowej.

Pismo radnego skierowane zostało przez burmistrza do zarządcy drogi - Powiatowego Zarządu Dróg. PZD wyjaśnia, że podczas prac projektowych wybrana została koncepcja, która zakłada wyłącznie budowę chodnika po jednej ze stron.

- Projektant przygotowując projekt stałej organizacji ruchu uwzględnił istniejące i projektowane potoki pojazdów, rowerów i pieszych celem zlokalizowania przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych. Projektowana organizacja ruchu została pozytywnie zaopiniowana przez zarządcę drogi oraz Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Pszczynie, a następnie zatwierdzona przez starostę pszczyńskiego - odpowiedział Grzegorz Górka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Ulica Zdrojowa w Pszczynie - 10.2019
Po zachodniej stronie ulicy Zdrojowej w Pszczynie nie ma chodnika. Jest tylko ścieżka rowerowa. · fot. Marek Szklorz


- Mieszkańcy posesji nr 62 i 64 mają taki sam dostęp do ciągu dla pieszych jak wszyscy pozostali mieszkańcy ulic Zdrojowej i Jeziornej, których domy zlokalizowane są po zachodniej stronie wymienionych ulic - poinformował Grzegorz Górka.

Dyrektor PZD dodał, że zdecydowana większość dróg w naszym powiecie (wymienił drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne) jeżeli już posiada chodnik dla pieszych, to jest to chodnik z jednej strony ulicy. - Mieszkańcy drugiej strony ulicy mają dostęp do ciągu dla pieszych podobnie jak mieszkańcy ul. Zdrojowej 62 i 64 - na zasadach ogólnych - zakończył.

Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.