Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 5 września 2019
  • wyświetleń: 795

Co to jest franszyza integralna i kiedy się ją stosuje?

Materiał partnera:

Franszyza integralna stanowi kwotę, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Wartość ta jest wcześniej ustalona w umowie i może mieć postać procentową lub liczbową. Jakie jest zastosowanie franszyzy integralnej?

Co to jest franszyza


Franszyza integralna - co to jest?Sięgając po jakiekolwiek ubezpieczenie dostępne np. w https://ocenapolis.pl/, warto jest znać terminologię z nim związaną. Wśród haseł, które mogą być niezrozumiałe, występuje m.in. franszyza integralna. Pojęcie to często mylone jest z franczyzą, która oznacza zupełnie inną rzecz.

Franszyza integralna (inaczej warunkowa) to wyznaczona kwota, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Jeśli wartość szkody przekroczy ustaloną wcześniej stawkę, ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty całej kwoty odszkodowania.

Zapis o franszyzie integralnej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oznacza, że szkody poniżej określonej wartości nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej.

Zastosowanie franszyzy integralnejFranszyzę integralną możemy spotkać przy każdym rodzaju ubezpieczenia. Ma ona na celu odciążenie ubezpieczalni z eliminacji drobnych szkód, których wartość bardzo często przekracza wysokość składki ubezpieczenia. Ten rodzaj franszyzy chroni więc towarzystwo ubezpieczeniowe przed niekorzystnymi dla niego działaniami.

Jak w praktyce wygląda działanie franszyzy integralnej? Jeśli jej wartość została ustalona na 100 zł, a powstała szkoda sięga 80 zł, ubezpieczyciel nie musi wypłacać odszkodowania. Jeśli jednak umówiliśmy się z ubezpieczycielem na franszyzę w wysokości 100 zł, a powstała szkoda została wyceniona na 150 zł, ubezpieczalnia musi ją pokryć w całości.

Co ważne, franszyza integralna bardzo często występuje w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Może przyjąć postać procentową lub liczbową. Zdarza się, że występują franszyzy czasowe, a także kilometrowe. Dotyczą one zwykle polisy assistance.

Franszyza integralna i redukcyjna - różniceDwa kluczowe rodzaje franszyz używanych przy ubezpieczeniach to franszyza integralna i redukcyjna. Pierwsza z nich to kwota, do której ubezpieczyciel nie odpowiada swoim majątkiem za powstałą szkodę. Czym więc jest franszyza redukcyjna?

Za franszyzę redukcyjną (bezwarunkową) uważa się kwotę, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania. Czyli jeśli wartość powstałej z naszej winy szkody nie przekracza ustalonej na piśmie wartości, pieniądze nie zostaną nam wypłacone. Franszyzę redukcyjną porównuje się do udziałów własnych. Tyle tylko, że je określa się w stawkach procentowych.

Zasady działania wybranej przez nas formy ubezpieczenia są ściśle określone w jego umowie. Możemy ją w miarę potrzeb aktualizować, zmieniając warunki współpracy na naszą korzyść. Musimy jednak pamiętać, że nie zawsze mamy możliwość wprowadzenia poprawek do ustalonych już zasad. W przypadku franszyzy integralnej aktualizacja uwarunkowań jest zwykle niemożliwa. Warto więc dokładnie przemyśleć swoją decyzję jeszcze przed podpisaniem stosownych dokumentów. Umowa wygaśnie dopiero wraz z ustaloną z ubezpieczycielem datą.

Franszyza integralna ubezpieczenia - plusy i minusyKażda forma ubezpieczenia posiada swoje wady i zalety. Zanim zdecydujemy się skorzystać z wybranego produktu, warto jest poznać jego charakterystykę. Jakie wady i zalety ma franszyza integralna ubezpieczenia? Do plusów tej formy współpracy należą:

  • występowanie tylko w przypadku dobrowolnych ubezpieczeń;
  • możliwość negocjacji warunków z ubezpieczycielem jeszcze przed podpisaniem umowy;
  • pokrycie przez ubezpieczalnie całej wartości szkody powstałej z naszej winy (w przypadku, gdy wartość szkody przekroczy tę ustaloną w dokumentach).


Pamiętajmy, że franszyza integralna w niektórych sytuacjach niesie korzyść wyłącznie ubezpieczycielowi. Dzieje się tak np. wtedy, gdy wartość szkody nie przekroczy kwoty ustalonej w umowie. Nie możemy wtedy liczyć na wypłatę jakichkolwiek pieniędzy, a szkodę musimy naprawić na własny koszt. Wybierajmy więc rozsądnie.