Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 6 lutego 2019
  • wyświetleń: 5976

Zebranie w Pawłowicach: mieszkańcy nie chcą KSSE

Poniedziałkowe zebranie wiejskie zgromadziło w Centrum Kultury w Pawłowicach prawie dwustu mieszkańców sołectwa.

Zebranie wiejskie w Pawłowicach
Zebranie wiejskie w Pawłowicach · fot. UG Pawłowice


Spotkanie poprowadził sołtys Grzegorz Cyrulik, który przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w 2018 r. Sprawozdanie przedstawiła również działająca przy radzie komisja rewizyjna, a także spółka wodna. Wójt Franciszek Dziendziel omówił najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje i wydarzenia.

- Na zebraniu obecna była liczna grupa mieszkańców, którzy nie chcą, aby w Pawłowicach powstała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Sołtys przedstawił chronologię wydarzeń od momentu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów strefy produkcyjnej w Pawłowicach we wrześniu 2018 r. do ostatniej sesji, podczas której radni nie podjęli projektu uchwały przygotowanej przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Dotyczył on uchylenia uchwały z września 2018 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy produkcyjnej w Pawłowicach oraz wyrażenia zgody na wyłączenie z granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów o powierzchni ponad 31 hektarów w granicach określonych w Uchwale nr XXX/289/2017 z 29 sierpnia 2017 r. Grupa mieszkańców obecnych na zebraniu ponownie wyraziła swój sprzeciw wobec funkcjonowania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sołectwie i niezadowolenie z powodu braku podjęcia w/w uchwały. Po raz kolejny zostały zdementowane rozpowszechniane wśród mieszkańców informacje niewiadomego pochodzenia o zamiarach utworzenia na terenie strefy spalarni czy ubojni - relacjonuje ten fragment zebrania Urząd Gminy.

Zebranie wiejskie w Pawłowicach
Zebranie wiejskie w Pawłowicach · fot. UG Pawłowice


Kolejna część zebrania dotyczyła innych spraw ważnych dla sołectwa, jednak zdecydowana większość mieszkańców opuściła zebranie. Pozostali mieszkańcy dopytywali o ul. Wyzwolenia, która ciągle jest nieprzejezdna oraz zniszczone ul. Zapłocie i ul. Górkę. Na ulicach tych uwidaczniają się wpływy szkód górniczych. Obecny na zebraniu Grzegorz Nogły, członek zarządu powiatu, wyjaśnił problemy związane z realizacją inwestycji w ciągu ul. Wyzwolenia. Wójt powiedział, że projekt ul. Zapłocie jest już w trakcie realizacji, natomiast na wykonanie projektu przebudowy ul. Górka przygotowywany jest przetarg. Obie drogi wymagają gruntownej przebudowy, a z uwagi na rozszerzony zakres robót w kosztach inwestycji będzie również partycypowała gmina. Zanim to się jednak stanie, gmina chce, aby JSW S. A. tymczasowo wyremontowała nawierzchnię ul. Zapłocie.

Zebranie wiejskie w Pawłowicach
Zebranie wiejskie w Pawłowicach · fot. UG Pawłowice


Inne wnioski dotyczyły budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej na odcinku od ul. Poprzecznej do Intermarche. Mieszkańcy z osiedla domków jednorodzinnych muszą teraz przechodzić na ścieżkę pieszo-rowerową po drugiej stronie drogi, aby bezpiecznie dostać się do sklepu. W związku z trwającą budowa ekranów akustycznych, mieszkańcy zwracali uwagę na brak dróg gospodarczych czy chodników umożliwiających bezpieczne poruszanie się wzdłuż DK 81. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zna temat i przeanalizuje go po zakończeniu inwestycji związanej z budową ekranów.

Wójt poinformował również zebranych, że GDDKiA przymierza się do zamknięcia lewoskrętu na skrzyżowaniu przy "źródełku" dla samochodów jadących z kierunku Wisły. Mieszkańcy wnioskowali również o rozszerzenie komunikacji lokalnej na ul. Stawową i ul. Klonową. Taka możliwość pojawi się w momencie uruchomienia przez gminę nowej linii L-6 w porozumieniu z gminą Strumień i Chybie.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.