Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 17 stycznia 2019
  • wyświetleń: 2824

Do 7000 złotych dotacji na wymianę pieca w Pawłowicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawłowice na lata 2018-2019.

Kocioł, piec, palenie
Do 7000 złotych dotacji na wymianę pieca można otrzymać w Pawłowicach. · fot. UG Pawłowice


Wszystkie osoby, które w 2018 roku złożyły deklarację udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawłowice i zobowiązały się do wymiany źródła ciepła w 2019 roku, urząd poinformował o konieczności złożenia w Urzędzie Gminy Pawłowice stosownego wniosku o udzielenie dotacji.

- Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie podstawą do zawarcia umowy, na podstawie której udzielona zostanie dotacja w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7000 zł. Jednocześnie przypominamy, że rozpoczęcie realizacji zadania, tj. zakup i instalacja urządzenia grzewczego oraz złomowanie starego kotła, nie może nastąpić przed zawarciem umowy dotacji z Gminą Pawłowice. Zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW w Katowicach realizacja wymiany kotłów nie może być dłuższa niż do dnia 30 czerwca 2019 r. - poinformowała gmina Pawłowice.

Do wszystkich osób, które zadeklarowały udział w Programie i wymianę pieca w 2019 roku, gmina wysyła zawiadomienia z prośbą o złożenie wniosku w terminie 21 dni od daty otrzymania pisma. Przypomina, że zgodnie z §6 ust. 6 Regulaminu dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, przyjętego uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XXXVI/350/2018 z dnia 27 marca 2018 r., niezłożenie wniosku we wskazanym terminie jest równoznaczne z wycofaniem się ze złożonej deklaracji, co skutkuje skreśleniem z udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji oraz odmową udzielenia dotacji.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.