pless.pl

Wiadomości

  • 6 grudnia 2018
  • wyświetleń: 3764

Osiedle Luizy - informacja zarządu PTBS Sp. z o.o. na temat inwestycji

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Osiedle Luizy / Zielone" podaj

Artykuł sponsorowany:

Informacja Zarządu PTBS Sp. z o.o. na temat realizacji inwestycji

Kiedy 10 września 2015 r. uchwalono ustawę zmieniającą ustawę z 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i reaktywowano krajowy program społecznego budownictwa czynszowego, Pszczyńskie TBS Sp. z o.o. wspierane przez władze Gminy niezwłocznie podjęło działania, by stać się jego beneficjentem. Wspólnie uznaliśmy, że po kilkuletniej przerwie mamy szansę znacząco zwiększyć w Pszczynie ilość lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem, realizując tym samym główny cel statutowy działalności spółki.

W ramach przygotowań do inwestycji uzyskaliśmy zgodę Rady Miejskiej na przekazanie spółce działki gminnej nr 183/28 zlokalizowanej przy ulicy Cieszyńskiej. (uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie nr XIX/204/16 z dnia 28 stycznia 2016r.). W dniu 29 stycznia 2016r. ogłosiliśmy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej osiedla budynków mieszkalnych z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych w Pszczynie - Łące przy ul. Cieszyńskiej (Sznelowiec), a następnie zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, która została ukończona w maju 2017r. Oferta 195 mieszkań o powierzchni od 30 m2 do 64 m2 w standardzie "pod klucz", którą upubliczniliśmy w styczniu 2018r. spotkała się z dużym zainteresowaniem. W krótkim czasie PTBS zawarło umowy rezerwacyjne na ponad połowę mieszkań, co potwierdziło celowość planowanej inwestycji. Decyzję o pozwoleniu na budowę osiedla uzyskaliśmy w dniu 17 października 2016r. W dniu 29.09.2017r. złożyliśmy w Banku Gospodarstwa Krajowego dwa wnioski o udzielenie kredytu w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Po jego weryfikacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółka uzyskała w dniu 29.12.2017r. pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej. Do sfinalizowania umowy kredytowej pozostał nam wyłącznie wybór najkorzystniejszej cenowo oferty wykonawczej zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

W trakcie ogłoszonych w 2018 roku trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że koszty budowy znacząco przewyższają nasze możliwości, co pokazuje poniższe zestawienie:

PTBS


Nie kryjemy, że zaistniała sytuacja bardzo nas martwi. Tym bardziej, że nawet biorąc pod uwagę problemy występujące obecnie na rynku usług budowlanych pociągające za sobą drastyczny wzrost cen, trudno uznać złożone nam oferty za rynkowe. Świadczą o tym wyniki rozstrzygniętych w ostatnim czasie przetargów przez TBS-y w Katowicach (data 19.09.2018r. - koszt budowy 3930,0 zł/m2) , Wrocławiu (data 11.09.2018r. - koszt budowy 4 401,57zł/ m2). Poziom kosztów budowy w tej formule budownictwa czynszowego nie może obciążać kosztów najmu ponad dopuszczalny poziom, który wynosi dziś maksymalnie 5% wskaźnika odtworzeniowego dla województwa śląskiego tj. 15,78 zł/m2. To jeden z fundamentalnych warunków, który gwarantuje najemcom przewidywalny i stabilny poziom opłat czynszowych, a inwestorowi musi zapewnić spłatę zaciągniętego kredytu. Przy dotąd oferowanych nam kosztach budowy zbliżonych do cen sprzedaży mieszkań na rynku prywatnym w takich aglomeracjach jak Katowice, Kraków a nawet Warszawa jest to nieosiągalne. Dlatego Zarząd PTBS unieważniając ostatni z przetargów podjął decyzję o zwrocie wpłaconych kwot partycypacji wszystkim osobom, które zdecydują się na rozwiązanie umowy partycypacji. Nie oznacza to jednak, że spółka zaprzestanie starań o rozpoczęcie realizacji osiedla. Bierzemy pod uwagę m.in. zmianę technologii wykonania robót budowlanych, negocjacyjny tryb wyłonienia wykonawcy, podział inwestycji na mniejsze zadania. Każde z tych zagadnień jest obecnie przedmiotem dogłębnych analiz. Realnie oceniając możliwości finansowe możemy zrealizować inwestycję wyłącznie przy pomocy zwrotnych instrumentów finansowych, z których bezkonkurencyjny jak dotąd jest wstępnie przyznany nam kredyt BGK (do 75% wartości inwestycji, preferencyjne oprocentowanie w wysokości 3M Wibor - 1,71% - stan na dzień 29.09.2018r, brak marży banku, 30-letni okres kredytowania). Należy przy tym zaznaczyć, że wymienione wsparcie finansowe przeznaczone jest wyłącznie na budowę nowych, lub adaptację istniejących lokali mieszkalnych. Mamy nadzieję, że złożone przez nas wyjaśnienia spotkają się ze zrozumieniem wszystkich zainteresowanych stron.

Wojciech Studzieński
Prezes Zarządu PTBS Sp. z o.o.