pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 25 września 2018
  • wyświetleń: 26610

[ZDJĘCIA] Prawo i Sprawiedliwość rusza z kampanią w Pszczynie

W poniedziałek kampanię wyborczą w Pszczynie zainaugurowało Prawo i Sprawiedliwość. Swój program wyborczy zaprezentowała kandydatka na burmistrza - Marcela Kanafek-Lewandowska. Oficjalnie ogłoszono także listy osób, które będą ubiegały się o mandaty radnych.

Spotkanie przedwyborcze KW Prawo i Sprawiedliwość - 24.09.2018 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Spotkanie otworzył poseł Grzegorz Puda. - Startujemy i robimy wszystko, żeby wygrać, żeby móc zmienić miasto, gminę i powiat - rozpoczął. - Staramy się pokazać nowe twarze. Ta nowa twarz to Marcela Kanafek-Lewandowska, kandydatka na burmistrza Pszczyny - przedstawił obecną radną powiatową. - Łączymy to z doświadczeniem - zaakcentował parlamentarzysta i wyjaśnił: - Nie da się zarządzać jakimkolwiek podmiotem, jeżeli nie ma się pragmatycznej wiedzy.

Grzegorz Puda przedstawił także Grzegorza Gażę. - To dobrze znany samorządowiec, radny wojewódzki. Znamy się kilkanaście lat i mogę za niego ręczyć. To kandydat (do sejmiku wojewódzkiego - przyp. red.), który nie tylko reprezentuje interes gminy i powiatu, ale wykazuje się taką wiedzą i mobilnością, jaką nie wykazał się żaden kandydat z tego okręgu.

- Walczymy o to, aby wygrać w Pszczynie, powiecie pszczyńskim, gminach należących do okręgu pszczyńskiego. Cieszę się, że będziemy wszyscy razem tworzyć dużą rodzinną atmosferę podczas wyborów, zespół, który doprowadzi do jak najlepszego wyniku - podkreślił.

Poseł przedstawił także Beatę Morawiec, która reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość w wyborach o mandat wójta Kobióra.

Przedstawiona kilka chwil wcześniej Marcela Kanafek-Lewandowska przywitała zebranych. Bardzo się cieszę, że miałam przyjemność, możliwość już wcześniej współpracować z państwem - zwróciła się do zgromadzonych kandydatów.

- "Nowy burmistrz, nowe perspektywy" - przedstawiła hasło wyborcze. Zanim kandydatka na burmistrza zaprezentowała program, wyjaśniła, że jest on wynikiem konsultacji z mieszkańcami w mieście i sołectwach.

Spotkanie przedwyborcze KW Prawo i Sprawiedliwość - 24.09.2018
Marcela Kanafek-Lewandowska · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Sam program podzielony został na kilka działów. Pierwszy z nich to "Gmina dla Mieszkańców". - Niższe opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - zaczęła opisywać cele Marcela Kanafek-Lewandowska i zasugerowała, że cena ta mogłaby spaść do 2 złotych. Kandydatka w swoim programie przedstawiła również obietnice bezpłatnych parkingów dla mieszkańców (nie tylko w weekendy), utworzenie lokalnej karty "Pszczyńskiej rodziny", wsparcie w postaci bonu dla osób niepełnosprawnych, wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz przygotowanie terenów pod budowę cmentarza komunalnego.

Drugi z tematów to "Gmina przyjazna seniorom". Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie zobowiązuje się do utworzenia klubu seniora na każdym osiedlu i w sołectwie. Zapowiada także darmowy transport dla seniorów i podjęcie działań mających na celu likwidację tzw. paradoksu mili wśród seniorów i osób niepełnosprawnych.

Trzecia część programu Marceli Kanafek-Lewandowskiej i Prawa i Sprawiedliwości to "Gminna oświata". Kandydatka zapowiedziała rozbudowę placówek przedszkolnych i szkolnych, a także wprowadzenie nauczania w jednozmianowym systemie w każdej szkole. Jako cel wyznaczyła sobie budowę i rozbudowę zapleczy sportowych oraz placów zabaw przy szkołach. Ważnym elementem programu jest też miejsce w żłobku dla każdego malucha oraz wprowadzenie bonu edukacyjnego 200 złotych dla każdego ucznia. W planach jest wprowadzenie darmowego transportu gminnego dla uczniów.

"Gmina sprawie zarządzana" za tym hasłem ma pójść optymalizacja wydatków w administracji publicznej, wsparcie finansowe dla szpitala w Pszczynie, walka z niską emisją poprzez wykorzystanie energii geotermalnej i zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Spotkanie przedwyborcze KW Prawo i Sprawiedliwość - 24.09.2018
Marcela Kanafek-Lewandowska przedstawiła zebranym program wyborczy. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Piątym punktem przedstawionym przez kandydatkę na burmistrza jest "Gminna droga". Marcela Kanafek-Lewandowska zaznaczyła, że podczas spotkań z mieszkańcami wielokrotnie słyszała, że stan dróg wymaga pilnych prac. W ślad za tym przedstawiła zebranym plany związane z usprawnieniem infrastruktury drogowej. Na tej liście są: budowa i remont dróg lokalnych oraz chodników ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji sołectw. Kandydatka zapowiedziała przeznaczenie na ten cel 10% budżetu gminy oraz pozyskanie funduszy zewnętrznych na ten cel. Obiecała również rocznie przeznaczyć na remonty infrastruktury drogowej trzech milionów złotych. W programie wyborczym znalazło się również miejsce na budowę nowych ścieżek, działania zmierzające do udrożnienia DK-1, budowy prawoskrętu z ulicy Bielskiej, a także na wspólne inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich.

Utworzenie programu "Opał +" jako dofinansowania do czystych paliw, i przystąpienie gminy do rządowego programu "Polska bez smogu" to zadania w temacie "Gmina a ekologia". Uzupełnia go plan zwiększenia terenów zielonych na osiedlach w Pszczynie.

Osobny punkt Marcela Kanafek-Lewandowska przygotowała dla przedsiębiorców, z którymi jako gmina chce współpracować. W jego zakres wchodzą: utworzenie gminnej strefy ekonomicznej, ulgi podatkowe dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie, zwiększenie zakresu pomocy dla osób chcących utworzyć działalność gospodarczą, wsparcie dla małych i średnich firm oraz powołanie Społecznej Rady Biznesu.

Ostatnim elementem programu są działania związane ze sportem, kulturą i rekreacją. Obejmują one: modernizację stadionu miejskiego, utworzenie w sołectwach bezpłatnych klubów piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji związanych z integracją mieszkańców.

- Kandydowanie na burmistrza Pszczyny jest dla mnie nie lada wyzwaniem. Chciałabym wszystkich zaprosić do oddania na mnie głosu - zwróciła się do zebranych Marcela Kanafek-Lewandowska i podkreśliła również walory pozostałych kandydatów: - Mamy dobrą drużynę, bardzo się cieszę i dziękuję, że są osoby, i te młode, które chcą pociągnąć tych młodych i doświadczone, które mogą nam pomóc dobrą radą, dobrym słowem. Następnie przedstawiła listy wyborcze kandydatów do Rady Miejskiej w Pszczynie oraz Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Miejskiej:

Okręg 1 (osiedla: Stare Miasto, Piłsudskiego, Daszyńskiego, Podstarzyniec, Polne Domy, Powstańców Śl., Kępa, Stara Wieś)
1. Marcela Kanafek-Lewandowska
2. Henryk Kopiec
3. Józef Ryguła
4. Jacek. Stadnik
5. Joanna Gaża
6. Brygida Kotas
7. Stanisław Pyclik
8. Józef Lekki

Okręg nr 2 (os. Śródmieście, Siedlice, Kolonia Jasna, Piastów)
1. Marek Szklorz
2. Kamil Widłok
3. Andrzej Cyran
4. Monika Major
5. Sylwia Bartecka

Okręg nr 3 (Czarków, Piasek, Jankowice, Studzienice, Ćwiklice, Rudołtowice)
1. Czesław Moń
2. Andrzej Mańka
3. Dominika Major-Piszczek
4. Krzysztof Jacek
5. Joanna Kowalik
6. Barbara Masny
7. Rafał Wróbel

Okręg nr 4 (Poręba, Brzeźce, Łąka, Wisła Wielka, Wisła Mała, Studzionka)
1. Michał Ziebura
2. Piotr Rabaszowski
3. Marcin Manowski
4. Mariola Konofał
5. Celina Górecka
6. Grażyna Majewska-Tetla
7. Krystian Czypek


Kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Powiatu:

Okręg nr 1 (Suszec, Goczałkowice, Kobiór)
1. Jerzy Sodzawiczny
2. Krzysztof Spyra
3. Józef Pabin
4. Marek Urbańczyk
5. Grażyna Paszek
6. Ewa Pająk
7. Grażyna Waliczek

Okręg nr 2 (Miedźna)
1. Danuta Kocurek
2. Alojzy Wojciech
3. Barbara Opołka-Kóska
4. Bogdan Buss
5. Ludwik Lisek

Okręg nr 3 (Pszczyna - miasto)
1. Bogumiła Boba
2. Tadeusz Bałuch
3. Ryszard Mejsak
4. Barbara Bober
5. Henryk Milerski
6. Gabriela Fabian
7. Jan Mikołajec

Okręg nr 4 (Pszczyna - sołectwa)
1. Aleksander Malcher
2. Jacek Poterałowicz
3. Adam Chrostek
4. Renata Żemła
5. Leszek Majcher
6. Aleksandra Szewczyk
7. Barbara Rzadkowska

Okręg nr 5 (Pawłowice)
1. Helena Gąska
2. Mirosław Orszulik
3. Marek Lucjan
4. Wiesław Konieczny
5. Bogumiła Tekla


Kandydatka na burmistrza podziękowała za wsparcie posłowi Grzegorzowi Pudzie, a także osobom działającym w strukturach samorządowych. Kończąc swoją wypowiedź przytoczyła słowa świętego Augustyna: - Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.

- To nasze najsilniejsze listy wyborcze w historii. Na każdej z dziewięciu list jest radny, były lub obecny - podsumował przedstawienie kandydatów Grzegorz Gaża. Dodał, że po raz pierwszy chętnych do startu z list Prawa i Sprawiedliwości było więcej niż miejsc. - Nie wszystkich mogliśmy dać na nasze listy. Tych, których na nich nie ma, bardzo przepraszam. To nie jest zła wola, ale takie decyzje zapadły - powiedział, przytaczając również w swojej wypowiedzi osobę Waldemara Januszewskiego, wieloletniego działacza, a obecnie radnego powiatowego.

Grzegorz Gaża podziękował Tadeuszowi Bałuchowi. - Bardzo chciałem podziękować. Lubię pracować, nie lubię krytykować - to hasło ciągnie się już za mną od paru wyborów - powiedział wywołany i przypomniał, że z obecnym radnym sejmiku współpracuje od ponad 20 lat.

Spotkanie przedwyborcze KW Prawo i Sprawiedliwość - 24.09.2018
Grzegorz Gaża · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Marcela Kanafek-Lewandowska zaapelowała o zdrową rywalizację wyborczą. - Apeluję, żebyśmy się wzajemnie szanowali, niezależnie od naszych poglądów, opcji politycznych, żebyśmy wspólnie dbali o siebie. Liczę na uczciwość i solidność - mówiła do zebranych.

Na zakończenie konferencji o głos poprosił Adam Chrostek. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Pszczyńskiego zaapelował do zebranych o liczny udział w wyborach. - Wysoka frekwencja zapewnia lepszy wybór. Im więcej głosów się znajdzie, tym będzie gęściejsze sito. Wybierzemy naszych przedstawicieli do władzy najlepszych z najlepszych, ale to tylko zapewnia wysoka frekwencja, więc apeluję do państwa, państwa rodzin, sąsiadów, znajomych o udział, o liczne uczestnictwo, bo frekwencja zapewnia dobrą i wysoką jakość wyborów, a wysoka jakość wyborów to dobra władza - przekonywał.

Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.