pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 11 września 2018
  • wyświetleń: 3141

Pawłowice: 7 tysięcy złotych do wymiany starego pieca węglowego

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Gmina Pawłowice otrzymała 3,352 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. 952 tys. zł z tej kwoty to bezzwrotna dotacja, natomiast 2,380 mln zł jest pożyczką, która, po realizacji Programu, może być częściowo umorzona.

Dzięki przyznanej dotacji na przełomie 2018 i 2019 roku na terenie gminy zostanie zdemontowanych 476 starych kotłów węglowych niespełniających wymogów 5 klasy wg według kryteriów PN-EN 303-5:2012. Jeszcze w 2018 roku wymienionych będzie 205 starych kotłów, natomiast w I półroczu 2019 roku - 276 sztuk.

Wszystkie osoby, które złożyły deklarację udziału w Programie i realizacji inwestycji wymiany źródła ciepła w 2018 roku informujemy o konieczności złożenia w Urzędzie Gminy Pawłowice stosownego wniosku o udzielenie dotacji. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie podstawą do zawarcia umowy, a następnie udzielenia dotacji w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7000 zł. Jednocześnie przypominamy, że rozpoczęcie realizacji zadania, tj. zakup i instalacja urządzenia grzewczego, nie może nastąpić przed zawarciem umowy dotacji z Gminą Pawłowice.

Do wszystkich osób, które zadeklarowały udział w Programie i wymianę pieca w 2018 roku, gmina wysłała już zawiadomienia z prośbą o złożenie wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Przypominamy, że zgodnie z §6 ust. 6 Regulaminu dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, przyjętego uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XXXVI/350/2018 z dnia 27 marca 2018 r., niezłożenie wniosku we wskazanym terminie jest równoznaczne z wycofaniem się ze złożonej deklaracji, co skutkuje skreśleniem z udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji oraz odmową udzielenia dotacji. Osoby, które zadeklarowały wymianę starych kotłów na rok 2019, będą składały wnioski dopiero w styczniu 2019 roku.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie uchwałą antysmogową, podjętą 7 kwietnia 2017 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego właścicieli nieruchomości zobowiązano do wymiany kotłów węglowych nie spełniających wymogów 5 klasy w następujących terminach (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.):
  • kotły powyżej 10 lat od daty produkcji lub bez tabliczki znamionowej- do końca 2021 r.
  • kotły od 5 do 10 lat od daty produkcji - do końca 2023 r.
  • kotły poniżej 5 lat od daty produkcji - do końca 2025 r.
  • kotły klasy 3 lub 4 - do końca 2027 r.


Po przekroczeniu tych terminów użytkowanie kotłów węglowych będzie karane grzywną. Więcej informacji: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. (32) 475-63-30.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj