pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 3 lutego 2017
  • 16 marca 2017
  • wyświetleń: 27612

Do 17 marca UM zbiera informacje o chętnych do wymiany pieców

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Program wymiany starych pieców, a także termomodernizacji budynków, który uruchomi Urząd Miejski w Pszczynie jest jednym z najbardziej komentowanych i wyczekiwanych projektów. Takie opinie kierują do burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola mieszkańcy - którzy chcą, aby w Pszczynie jak najszybciej uporać się z problemem smogu.

piec spalanie
UM zbiera informacje o chętnych do wymiany pieców i ociepleń domów · fot. pless.pl


Urząd Miejski w Pszczynie rozpoczyna realizację I etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy, który zakłada likwidację 10-letnich lub starszych kotłów na paliwa stałe takie jak miał, węgiel, muł węglowy lub flot. Planuje się również wymianę niskosprawnych kotłów gazowych, dopłaty do montażu kolektorów słonecznych oraz dociepleń budynków mieszkalnych. To kolejne działania mające ograniczyć niską emisję, które w ostatnim czasie realizowane są na terenie Pszczyny.

W celu pozyskania środków zewnętrznych Urząd Miejski zobligowany jest do określenia szacunkowej liczby uczestników w programie dofinansowania do wymiany kotłów i dociepleń budynków. Za pośrednictwem sołtysów oraz przewodniczących Zarządów Osiedli kolportowane są "wstępne deklaracje" przystąpienia do projektu. Dokument można znaleźć również na stronie www.pszczyna.pl. Ankieta stanowić będzie podstawową informację, na podstawie, której wypracowane zostaną główne kierunki wsparcia finansowego. Informacje od mieszkańców pozwolą określić także skalę działania w gminie.

Dzięki uzyskanym informacjom władze gminy uzyskają odpowiedź na pytanie jaką formę wsparcia mieszkańcy preferują? Wymianę kotłów na nowoczesne węglowe, gazowe, odnawialne źródła energii czy termomodernizację budynków. Dzięki tym działaniom osiągnięte zostaną określone efekty ekologiczne.

- Bardzo proszę, aby mieszkańcy, którzy są zainteresowani dofinansowaniem szczegółowo wypełnili wstępną deklarację. Dzięki tym informacjom będziemy mogli precyzyjnie określić skalę projektu, który uruchomiony zostanie w naszej gminie już w tym roku - informuje burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol

Do pobrania:


Wypełnione ankiety należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie, pok. nr 4 osobiście lub listownie, droga e-mailową na adres pszczyna@pszczyna.pl w terminie do 17 marca 2017r. W przypadku wysłania ankiety pocztą, decyduje data wpływu ankiety do Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

new / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj