pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 31 grudnia 2016
  • wyświetleń: 3727

Powiatowe inwestycje w drogi i szkoły - podsumowanie 2016 roku

Rok 2016 upłynął pod znakiem dużych inwestycji na drogach powiatowych oraz w powiatowych placówkach oświatowych. W tym roku powiat m.in. przebudował i wyremontował łącznie prawie 8 km dróg, odmalował 125 km pasów drogowych, odbudował mosty, przepusty, chodniki i rowy przydrożne. Łączna wartość tych wszystkich zadań to prawie 11,5 mln zł.

Remonty w powiecie pszczyńskim w 2016 roku · fot. Powiat


- Z każdym kolejnym rokiem realizujemy przedsięwzięcia, które znacząco wpływają m.in. na poprawę infrastruktury drogowej czy podniesienie standardów szkolnictwa w naszym powiecie. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy udało nam się zrealizować aż 24 zadania na drogach powiatowych o łącznej wartości prawie 11,5 mln zł. Ponad 5 mln pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych. Jest to zasługa zarówno zaangażowania i merytorycznej wiedzy naszych pracowników, jak i bardzo dobrej współpracy z gminami, z którymi część tych inwestycji zrealizowaliśmy - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza. - Ciągle doskonalimy też warunki w naszych powiatowych szkołach. Cieszymy się, że młodzież z naszych placówek nieustannie buduje markę powiatu nie tylko w kraju, ale i za granicą. Uczniowie biorą udział w projektach stażowych o łącznej wartości prawie 4 mln zł - zaznacza.

Przebudowa ul. Mlecznej i PszczyńskiejNajwiększą inwestycją prowadzoną w tym roku na powiatowych drogach była przebudowa ul. Mlecznej w Mizerowie i Wyzwolenia w Pawłowicach oraz ul. Pszczyńskiej w Warszowicach. W ramach tego zadania przebudowane zostały drogi o łącznej długości prawie czterech kilometrów oraz most nad Pawłówką. Powstał też ciąg pieszo-rowerowy. Łączny koszt całego zadania wyniósł ponad 4,3 mln zł. Aż 1,9 mln udało się pozyskać powiatowi w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Reszta środków pochodzi z połączenia sił powiatu pszczyńskiego (prawie 1,3 mln), gminy Pawłowice (ponad 1 mln) oraz gminy Suszec (126,5 tys.).

Przebudowa ul. SzymanowskiegoWażną inwestycją była także przebudowa ul. Szymanowskiego w Pszczynie. Na remont prawie półkilometrowego odcinka drogi - od skrzyżowania z ul. Żorską do skrzyżowania z ul. Chopina - powiat przeznaczył ponad 630 tys. zł. Wykonano odwodnienie drogi, przebudowano skrzyżowanie (wybudowano prawoskręt przy skrzyżowaniu z DW 935), ułożono pakiet warstw bitumicznych, wykonano zatokę autobusową oraz przebudowano istniejące zjazdy.

Wielkie malowaniePowiat odmalował też w tym roku aż 125 km pasów drogowych. Łącznie odnowionych zostało niemal 95km linii w ciągu dróg powiatowych oraz ponad 30km linii w ciągu dróg wojewódzkich. Odnowione zostały również przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, linie przystankowe, linie krawędziowe oraz oznakowanie skrzyżowań.

Gruntowne remonty ulicGruntownego remontu doczekały się jeszcze m.in. 130 m ul. Miodowej we Frydku, 370 m ul. Jana Pawła II w Kobielicach, przepust przy ul. Topolowej w Miedźnej, 830 m ul. Pszczyńskiej w Woli, 700m ul. Długiej w Górze czy 370m ul. Wiejskiej w Łące.

Planowane inwestycje drogowe w 2017 rokuJuż teraz wiadomo, że przyszły rok również będzie okresem dużych inwestycji na drogach powiatowych. Jedną z nich będzie przebudowa ul. Zdrojowej w Pszczynie i ul. Jeziornej w Goczałkowicach. Wojewoda śląski ogłosił listę zadań, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na pierwszym miejscu w województwie w rankingu dróg powiatowych znalazł się wniosek przygotowany przez powiat pszczyński.

Wartość całej inwestycji to ok. 7 mln. zł. Deklarowane dofinansowanie wynosi aż 3 mln. Pozostałe koszty zostaną rozdzielone pomiędzy samorządy realizujące zadanie - powiat pszczyński, gminę Pszczyna i gminę Goczałkowice-Zdrój. Inwestycja będzie polegała na przebudowie odcinka o długości ponad 3,5km. Planowana jest tam budowa ścieżki rowerowej i chodników oraz przebudowa nawierzchni jezdni.

Remonty w szkołachCiągle zmieniają się także powiatowe placówki oświatowe. W byłej "szkole rolniczej", "Samochodówce" i Zespole Szkół nr 3 przeprowadzono remonty o łącznej wartości prawie 750 tys. zł. W tym roku teren wokół budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika 5 przeszedł prawdziwą metamorfozę. Obok nowego, asfaltowego boiska, które powstało w zeszłym roku przebudowany został dojazd do placówki (wymieniono nawierzchnię, wykonano nową konstrukcję drogi i placu z kostki betonowej, a także chodniki oraz zatoki postojowe z płyt ażurowych).

W budynku warsztatów szkolnych wymieniono z kolei kotły centralnego ogrzewania. Duże inwestycje poczyniono także przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2. Przy internacie wykonano parkingi oraz drogę dojazdową, a także poczyniono pierwsze prace mające zaadaptować poddasze - inwestycja objęła doprowadzenie instalacji na poziom ostatniej kondygnacji oraz wykonanie dodatkowego biegu klatki schodowej.

Projekty stażowePrawdziwą rewolucję od lat przechodzi szkolnictwo zawodowe w powiecie. Uczniowie z powiatowych placówek biorą udział w projektach stażowych, których łączna wartość to prawie 4 mln zł. Dzięki temu mogą szlifować swoje umiejętności u pracodawców m.in. w Anglii, Niemczech czy Hiszpanii. Dodatkowo, na przełomie marca i kwietnia tego roku powiat złożył dwa wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, czyli nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Pierwszy, o wartości ponad 7,5 mln zł, otrzymał dofinansowanie już w sierpniu. Zakłada m.in. organizację wizyt studyjnych dla uczniów, zajęć pozalekcyjnych, certyfikowanych kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, staży i praktyk zawodowych u pracodawców. Powiat pszczyński zrealizuje go wspólnie z trzema innymi samorządami, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Z kolei w październiku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Poddziałania: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego. Na liście znalazła się również propozycja powiatu pszczyńskiego, tym razem o wartości 1,7 mln zł. Dzięki otrzymanym pieniądzom w "Samochodówce" i byłej szkole rolniczej utworzonych zostanie aż dziewięć nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodu.

ups
źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.