pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 21 sierpnia 2016
  • wyświetleń: 3639

Powiat za unijne pieniądze dostosuje szkoły do potrzeb rynku pracy

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie" podaj

Zarząd województwa śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego. Na liście znalazł się projekt, który powiat pszczyński zrealizuje wspólnie z trzema innymi samorządami, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Subregion Centralny - projekt
W powiecie pszczyńskim głównymi beneficjentami projektu będzie Powiatowy Zespół Szkół nr 1 oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2 · fot. Powiat


Na przełomie marca i kwietnia powiat pszczyński aplikował o środki w ramach dwóch konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, czyli nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. 16 sierpnia Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie w wysokości prawie 7,2 mln zł dla projektu pn. "Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego", który powiat pszczyński zrealizuje wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, miastem Bytom, gminą Pawłowice oraz partnerami Landster Business Development Center i Syntea S.A.

Projekt skierowany jest do 456 uczniów z 11 szkół i placówek kształcenia zawodowego z powiatu pszczyńskiego, powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Bytomia oraz gminy Pawłowice. Jego celem jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z pracodawcami, poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli. W ramach projektu partnerzy będą współpracować, aby m.in. standaryzować ofertę edukacyjną i programy szkoleniowe w poszczególnych zawodach i ułatwiać uczniom dostęp do wykorzystywanych przez pracodawców technologii i narzędzi.

W powiecie pszczyńskim głównymi beneficjentami projektu są dwie szkoły: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2. Fundusze pozyskane w ramach projektu pozwolą na realizację szeregu działań, w tym organizację wizyt studyjnych, zajęć pozalekcyjnych, certyfikowanych kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, staży i praktyk zawodowych u pracodawców. Wsparcie skierowane będzie również do nauczycieli praktycznej nauki zawodu w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, m.in. poprzez kursy, praktyki czy studia podyplomowe.

- Środki pozwolą także na doposażenie szkół w sprzęt pozwalający na kształcenie zawodu w warunkach jak najwierniej odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. W "Samochodówce" i byłej "szkole rolniczej" za kwotę ponad 370 tys. zł planowo doposażonych zostanie aż dziewięć nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodu - wyjaśnia starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu tego roku, a zakończy końcem lutego 2019 roku.

Powiat pszczyński czeka również na decyzję w sprawie drugiego projektu, o którego dofinansowanie wnioskował. Ten opiewa na kwotę w wysokości prawie 2,38 mln zł. Czy tym razem również uda się pozyskać dofinansowanie, dowiemy się niebawem.

TVP Katowice w PZS nr 1 i 2 - 08.2016 · fot. Powiat


Początkiem sierpnia TVP Katowice nagrywała na terenie m.in. powiatu pszczyńskiego materiał do programu o projektach realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Zdjęcia odbyły się w budynku warsztatów PZS nr 1 oraz pracowni gastronomicznej PZS nr 2. Emisja programu nastąpi we wrześniu.

źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie" podaj