pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 14 sierpnia 2016
  • wyświetleń: 4416

Minister Zdrowia potwierdził status uzdrowiska w Goczałkowicach-Zdroju

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pisemnie możliwość dalszego prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze gminy Goczałkowice-Zdrój.

W lipcu 1967 roku zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej wieś Goczałkowice-Zdrój uznano za uzdrowisko. Od tamtego czasu zmianie uległ cały system prawny dotyczący opieki zdrowotnej, w tym uzdrowisk, lecznictwa uzdrowiskowego i gmin uzdrowiskowych. Obszary uznane za uzdrowiska zachowały wcześniej nadany status uzdrowisk. Jednakże po tych wszystkich zmianach w 2005 r. gminy zostały zobowiązane do sporządzania tzw. operatu uzdrowiskowego nie rzadziej niż raz na 10 lat i przedstawiania go Ministrowi Zdrowia celem potwierdzenia spełnienia warunków koniecznych do nadania statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Gmina Goczałkowice-Zdrój sporządziła pierwszy operat uzdrowiskowy w 2008 r. Na jego podstawie Minister Zdrowia wydał w dniu 30.04.2009 r. decyzje potwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, osteoporoza. W tej samej decyzji Minister Zdrowia zalecił usunięcie uchybień w zakresie czystości powietrza oraz poziomów hałasu i wyznaczył termin na ich usunięcie tj. do dnia 31 grudnia 2013 r. Na początku 2013 r. Wójt Gminy wystąpił do Ministerstwa przedstawiając całokształt działań gminy podejmowanych w ciągu ostatnich lat w celu zniwelowania wskazanych nieprawidłowości.

Powyższe działania przyniosły zadawalający efekt - 13 marca br. Minister Zdrowia wydał decyzję, w której przedłużył okres dostosowawczy o kolejne 3 lata tj. do dnia 31 grudnia 2016 r. W uzasadnieniu Minister potwierdził, że z przyczyn obiektywnych gmina nie jest w stanie wykonać pełnego zakresu prac tj. usunąć uchybień dotyczących czystości powietrza i hałasu. Wskazał również, że osiągnięcie wskaźników środowiskowych, zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych wymaga realizacji wieloletnich programów regionalnych oraz działań, na które gmina nie na bezpośredniego wpływu.

W styczniu br. Wójt Gminy ponownie wystąpił do Ministerstwa wskazując działania, zrealizowane, w toku realizacji i podejmowane przez Gminę Goczałkowice-Zdrój, a zmierzające do polepszenia warunków prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego i poprawy stanu powietrza atmosferycznego. Po weryfikacji stanowiska w sprawach formalno-prawnych w trakcie kilkumiesięcznej korespondencji, po kilku spotkaniach i niezliczonej liczbie telefonów, w dniu 29 lipca br. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pisemnie możliwość dalszego prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze gminy Goczałkowice-Zdrój.

Operat uzdrowiskowy jest obszernym i kosztownym opracowaniem, który stanowi udokumentowanie i potwierdzenie spełnienia wszystkich uwarunkowań określonych w ustawie uzdrowiskowej, koniecznych do nadania lub utrzymania statusu uzdrowiska. Potwierdzenie spełnienia tych warunków następuje w formie świadectw wystawionych przez uprawnione podmioty. Dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego działających na terenie gminy decyzja Ministerstwa oznacza możliwość kontraktowania usług sanatoryjnych w następnych latach, dla gminy - utrzymanie statusu uzdrowiska, możliwość pozyskania dotacji z budżetu państwa oraz obowiązek sporządzenia kolejnego operatu w 2018 r.

ab / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.