pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 25 czerwca 2015
  • 26 czerwca 2015
  • wyświetleń: 1762

Pawłowice:gmina dla przedsiębiorców

"Pawłowice - Gmina dla Przedsiębiorców" - pod takim hasłem odbywała się IX Sesja Rady Gminy. Gośćmi specjalnymi byli przedsiębiorcy działający na terenie gminy, uczniowie pawłowickiej szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaproszeni prelegenci, którzy poruszyli różne aspekty bycia przedsiębiorcą, współpracy biznesu z samorządem, możliwości wsparcia, jakie mogą otrzymać firmy od powołanych do tego instytucji.

Pawłowice - Gmina dla Przedsiębiorców - 23.06.2015 · fot. UG Pawłowice


Gospodarzem spotkania, które odbyło się 23 czerwca w sali widowiskowej Centrum Kultury w Pawłowicach, był Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Szymura. Pierwsza część sesji należała do prelegentów (ich wystąpienia prezentujemy poniżej). Po referatach radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę zobowiązującą samorząd do stwarzania w gminie warunków korzystnych dla rozwoju przedsiębiorczości. Wśród konkretnych działań pozwalających zrealizować to zadanie wymieniono: uwzględnienie przedsiębiorczości w opracowywanym właśnie Programie Funkcjonowania Gminy 2016-2020, rozwój szkolnictwa zawodowego w zależności od zapotrzebowania na rynku pracy, tworzenie nowych terenów inwestycyjnych, wspieranie przedsiębiorców przy pozyskiwaniu środków unijnych, propagowanie instrumentów rynku pracy oraz rozszerzenie dostępności do komunikacji lokalnej w gminie.

Pod takim hasłem odbywała się IX Sesja Rady Gminy Pawłowice. Gośćmi specjalnymi byli przedsiębiorcy działający na terenie gminy, uczniowie pawłowickiej szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaproszeni prelegenci, którzy poruszyli różne aspekty bycia przedsiębiorcą, współpracy biznesu z samorządem, możliwości wsparcia, jakie mogą otrzymać firmy od powołanych do tego instytucji.

Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej z Katowic - zachęcał gminę do stworzenia "fotografii" przedsiębiorczości czyli zdiagnozowania aktualnego stanu przedsiębiorczości pod kątem, np. ilości firm rodzinnych, ilości zatrudnianych pracowników; mówił o kompetencjach ludzi przedsiębiorczych i zapraszał do uczestnictwa w organizowanym przez RIG Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Witold Magryś - Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - przedstawił działalność Związku, szczególnie w kontekście reprezentowania śląskich samorządów w zderzeniu z instytucjami o zasięgu krajowym.

Eugeniusz Piechoczek - Prezes Pawłowickiej Delegatury RIG - podsumował działalność delegatury oraz zaproponował zorganizowanie formy wsparcia dzieci i młodzieży z gminy Pawłowice przez lokalnych przedsiębiorców.

Bernadeta Sojka-Jany - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie - przedstawiła dane dotyczące bezrobocia w powiecie pszczyńskim, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Pawłowice oraz omówiła formy wsparcia dla pracodawców.

Jerzy Banach - Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach - zachęcał do skorzystania z usług Agencji przy pozyskiwaniu środków unijnych oraz omówił programy aktualnie realizowane przez ARP.

Wiesława Wieczorkowska - Specjalistka ds. Inwestycji Podstrefy Jastrzębsko- Żorskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - zaprezentowała potencjał KSSE, mówiła o korzyściach płynących z bycia jej członkiem i planach rozwojowych.

Andrzej Wowra - Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach - mówił o rozwoju szkolnictwa zawodowego w gminie Pawłowice w oparciu o tzw. system dualny (teoria połączona z praktyczną nauką zawodu) wzorowany na Austrii, Niemczech i Szwajcarii.

Aleksandra Zachraj - Pracownik Urzędu Gminy Pawłowice - podsumowała perspektywę 2007-2013 oraz przedstawiła możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój biznesu w perspektywie 2014-2020.

W kolejnej części sesji radni przegłosowali uchwały związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Powołali zespół w składzie: Grażyna Kaczmarczyk, Helena Matera, Andrzej Szaweł, Krzysztof Tekla i Szczepan Martynowski opiniujący kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Zdecydowali również o przystąpieniu do opracowania gminnego programu rewitalizacji. Jest to dokument potrzebny do sięgania po środki unijne przeznaczone na projekty rewitalizacyjne, czyli służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Radni uchwalili również nowy Program gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy na lata 2015-2020 oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice.

new / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.