pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 12 grudnia 2014
  • wyświetleń: 2074

Pierwsze dni pracy wójta

Pierwsze dni pracy nowego wójta Franciszka Dziendziela zdominowały spotkania z osobami, które na co dzień współpracują z mieszkańcami i odpowiadają za funkcjonowanie gminy.

W środę 10 grudnia na ostatnim w tym roku spotkaniu pojawili się sołtysi. Wójt rozpoczął od przedstawił sytuację finansową gminy. Podkreślił, że gmina ciągle ma zachowaną płynność finansową i nie będzie problemu ze spłatą kredytu zaciągniętego na budowę Centrum Kultury. Odnośnie zwrotu podatku od wyrobisk górniczych powtórzył to, o czym mówił podczas pierwszej sesji rady gminy - gmina będzie prowadziła rozmowy z przedsiębiorcą górniczym, aby warunki spłaty pobranego podatku były jak najlepsze. Zwrot pieniędzy nie będzie miał wpływu na bieżące funkcjonowanie gminy, może jedynie nieco spowolnić tempo inwestycji.

[zdjecie=34591 {W imieniu wszystkich sołtysów gratulacje dla Franciszka Dziendziela złożyły sołtyski:
Bogumiła Tekla z Golasowic, Beata Wala z Krzyżowic i Iwona Baron z Pielgrzymowic.}]

Franciszek Dziendziel mówił również o inicjatywie lokalnej i oddolnych inicjatywach mieszkańców, w które gmina chce się angażować oraz promocji wolontariatu. Sołtysi przedstawili wójtowi, dyrektorom gminnych jednostek i kierownikom referatów sprawy do załatwienia przekazane im przez mieszkańców. Ustalono też terminy pierwszych zebrań sołeckich: w Pniówku (5 stycznia 2015 r., godz. 16.00, Dom Ludowy), w Pielgrzymowicach (7 stycznia 2015 r. godz. 16. 30, budynek OSP), w Warszowicach (9 stycznia2015 r. godz. 17.00, budynek OSP). Zebrania te będą miały charakter sprawozdawczo - wyborczy. Wśród poruszanych tematów znalazła się m.in. Akcja Zima, usprawnienie ruchu na DW 933 w Pniówku oraz utrudnienia w ruchu w związku z budową obwodnicy, która rozpocznie się w przyszłym roku.

Franciszek Dziendziel, wójt, Pawłowice
Franciszek Dziendziel wziął udział w spotkaniu. · fot. UG Pawłowice


Dzień później Franciszek Dziendziel spotkał się z dyrektorami gminnych jednostek oświatowych. Wójt wspomniał o planowanych przedsięwzięciach związanych m.in. z utworzeniem klas mistrzostwa sportowego, szkoły zawodowej i niepublicznego przedszkola w Jarząbkowicach. Główna księgowa Gminnego Zespołu Oświaty Sylwia Galusek - Bielas przedstawiła również dyrektorom nowy podział środków finansowych dla poszczególnych szkół na rok 2015 informując, że kwota zaplanowana w budżecie gminy nie zmieni się.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli poinformowali wójta o aktualnych wydarzeniach w zarządzanych przez nich placówkach. Z uwagi na przedświąteczny okres, w większości szkół i przedszkoli organizowane są spotkania opłatkowe, wigilie i zabawy przy choince. Społeczności szkolne angażują się również w akcje charytatywne na poziomie lokalnym i włączając się w akcje ogólnopolskie np. Szlachetną Paczkę. Wszyscy dyrektorzy podkreślali duże zaangażowanie rodziców, dzięki którym prezenty dla potrzebujących są naprawdę okazałe.

Spotkania z sołtysami i dyrektorami szkół i przedszkoli mają w gminie Pawłowice charakter cykliczny. Nie inaczej będzie w 2015 roku.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.