Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 4 marca 2014
  • 13 marca 2014
  • wyświetleń: 18812

Będzie nowy wariant drogi S1

Będzie przygotowywana dokumentacja dla wariantu H (zwanego hybrydowym) planowanej drogi ekspresowej S1. Nazwany zostaje odtąd wariantem E i ma być jednym z pięciu (A, B, C, D, E) branych pod uwagę przy wyborze przebiegu trasy S1 - czytamy w Tygodniku Echo.

Chodzi o planowaną drogę ekspresową S1, która ma przebiegać od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej. Powstały cztery warianty tej trasy oznaczone literowo: A, B, C, D. Po ich analizach (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) wariant B odpadł ze względu na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Stawy w Brzeszczach, a niemal równorzędnie oceniano warianty A i C (D wypadał na ich tle słabo). Te dwa najbardziej preferowane przebiegi trasy (A i C) wywoływały jednak wiele sprzeciwów.

Przeciwko wariantowi A protestowali m.in. mieszkańcy gminy Miedźna, bo przecina ich miejscowości na pół, wymaga wyburzeń, biegnie koło szkoły, kościoła, cmentarza. Przebiegowi tej trasy mocno sprzeciwiła się też Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach. Mocno oprotestowany został także wariant C - m.in. przez kopalnię "Brzeszcze". Oba przedsiębiorstwa górnicze argumentowały, że przebieg drogi ekspresowej przez tereny wydobywcze w znaczący sposób ograniczy wydobycie węgla, co skutkować będzie skróceniem żywotności kopalni, a w konsekwencji doprowadzi do jej likwidacji i utraty zatrudnienia pracowników.

S1
Piąty wariant planowanej drogi S1 (zaakceptowany przez RG Miedźna) · fot. Mapa udostępniona przez UG Miedźna


Dlatego właśnie powstał wariant H (hybrydowy). Była to propozycja Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia", określana - po korektach zasugerowanych m.in. przez przedstawicieli kopalni "Brzeszcze" - jako najbardziej kompromisowy wariant omijający złoża tych dwóch kopalń. Poparli go radni z gminy Miedźna (jednocześnie podtrzymując sprzeciw wobec wariantu A). W uchwale z ubiegłego roku podjętej 2 grudnia przez Radę Gminy Miedźna stwierdzono m.in. że wariant H jest mniej uciążliwy, bo wiąże się z najmniejszą ilością planowanych wyburzeń (zwłaszcza budynków mieszkalnych). Dostrzeżono też, że daje "szansę dla rozwoju gminy" poprzez dogodne rozwiązanie komunikacyjne (mogą powstać nowe firmy, które przyczynią się do wzrostu rozwoju gospodarczego gminy).

Uchwała podaje, że wariant ten prowadzi przez Wolę, Gilowice i Górę. Na wysokości osiedla Wola II przecina teren leśny, prawie równolegle do ul. Międzyrzeckiej, w odległości 450 m od budynków mieszkalnych osiedla (na to przedstawiciele Miedźnej zwracali uwagę). Jak czytamy też w uzasadnieniu uchwały z Miedźnej, przewidziano zaprojektowanie na terenie gminy Miedźna węzła typu WB - częściowo bezkolizyjnego, zlokalizowanego na przecięciu drogi ekspresowej z ulicą Pszczyńską, umożliwiającego włączanie się do ruchu. Zaplanowano też - piszą radni - zaprojektowanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi ekspresowej z drogą leśną - Gajówka Wola, przy czym droga leśna poprowadzona będzie pod wiaduktem w ciągu S1.

Jak czytamy w uchwale, dzięki wariantowi H liczba planowanych wyburzeń zostałaby zminimalizowana i objęłaby obiekty przy ul. Kaczeńców w Gilowicach (dwa budynki mieszkalne, dwa budynki gospodarcze oraz garaż blaszany), przy ul. Babudy w Górze (cztery budynki mieszkalne, sześć obiektów gospodarczych oraz wiata konstrukcji stalowej). Ponadto do wyburzenia lub zmiany przeznaczenia byłaby leśniczówka w Woli.

Długo z dystansem do tego proponowanego nowego wariantu podchodził inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Rzecznik GDDKiA stwierdził m.in. że opracowania dotyczące wariantów już zostały wykonane, biuro projektowe zakończyło pracę w tym temacie, a nowy wariant to dodatkowe koszty i zwłoka.

Jeszcze pod koniec zeszłego roku - jak wynikało z naszych kolejnych rozmów z rzecznikiem GDDKiA - nie było wiadomo, czy wariant H będzie brany pod uwagę. W końcu jednak wiadomo. W ostatni piątek, 21 lutego, rzecznik poinformował nas, że dla wariantu H będzie przygotowana dokumentacja jak w przypadku pozostałych wariantów. Zaplanowano to na ten rok. Kolejny etap prac to analiza wszystkich istniejących wariantów. W nadesłanej do "Echa" pisemnej odpowiedzi, rzecznik podał, że 5 lutego 2014 r. "zostało zawarte porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa - GDDKiA a Przedsiębiorstwem Górniczym "SILESIA" Sp. z o.o., którego celem jest opracowanie wariantu E" (tak bowiem - jak rozumiemy - nazwano skorygowany wariant H). Będzie on jednym z pięciu (A, B, C, D, E) branych pod uwagę przy wyborze tego, który zostanie wskazany jako wariant preferowany we wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej.

Jak informuje też rzecznik, przebieg wariantu "E" został również pozytywne zaopiniowany przez gminę Brzeszcze.

Renata Botor / Tygodnik Echo

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.