pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 6 maja 2012
  • wyświetleń: 4938

Goczałkowice: ile zanieczyszczeń?

W maju w centrum uzdrowiska, na parkingu obok budynku, w którym mieści się dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego stanie przyczepka wyposażona w urządzenia pomiarowe zanieczyszczeń powietrza.

Goczałkowice-Zdrój z nieba
Goczałkowice-Zdrój z nieba · fot. Jacek Kozyra


Pomiary prowadzone będą w ramach projektu Air Silesia pt. "System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Włączenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w ten projekt badawczy jest elementem działań naprawczych mających na celu dokonanie korekty wcześniejszych wyników badań klimatu, które posłużą przedstawieniu Ministrowi Zdrowia nowego świadectwa klimatycznego stanowiącego część Operatu Uzdrowiskowego.

Przy okazji warto wspomnieć, że w roku 2008 gminy uzdrowiskowe po raz pierwszy miały do spełnienia obowiązek sporządzenia Operatu uzdrowiskowego i przedłożenia go Ministrowi Zdrowia. Po spełnieniu tego obowiązku minister zdrowia weryfikował warunki leczenia uzdrowiskowego oraz wskazane w operatach kierunki lecznicze, a następnie gminom spełniającym narzucone ustawą warunki potwierdzał decyzją administracyjną możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Dla Goczałkowic-Zdroju operat sporządziło - wyłonione w drodze przetargu - Przedsiębiorstwo Badań Geologicznych "Geoprofil" z Krakowa. Dokonując oceny naszego Operatu uzdrowiskowego, minister zdrowia odniósł się do przekroczeń zmierzonych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu pyłu zawieszonego i benzo(α)pirenu, nakazując usunięcie nieprawidłowości do dnia 31 grudnia 2013 roku.

new / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.