pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 4 lutego 2012
  • 10 lutego 2012
  • wyświetleń: 14063

Obwodnica: protesty odrzucone

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odrzucił wszystkie odwołania jakie wniesiono wobec zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy węzła północnej obwodnicy Pszczyny.

W sierpniu ubiegłego roku wojewoda śląski wydał takie zezwolenie z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji odwołał się właściciel czterech działek, w części podlegających wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz jeden z przedsiębiorców. Wcześniej wojewoda odmówił jednej z organizacji ekologicznych przyznania statusu strony uczestniczącej w postępowaniu.

Minister utrzymał w mocy decyzję wojewody o wydaniu ZRID oraz odrzucił wniosek o wstrzymanie wykonalności tej decyzji. Minister odrzucił także wniosek o zawieszenie postępowania odwoławczego w tej sprawie.

W uzasadnieniu tych decyzji minister pisze, że inwestor, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach dopełnił wszystkich formalności wymaganych w procesie przygotowania takiej inwestycji. Także wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności był uzasadniony. Również decyzja wojewody o wydaniu ZRID była prawidłowa i nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich.

Decyzje te ostatecznie zamykają postępowanie administracyjne w tej sprawie i od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.
Przypomnijmy, że umowa na budowę węzła przyszłej obwodnicy podpisana została z firmą Mota Engil CE SA na początku grudnia. Wykonawca przygotowuje już zaplecze budowy. Trwają ostatnie uzgodnienia w zakresie organizacji ruchu. W pierwszej kolejności zamknięta będzie dla ruchu na długości ok. 350 m, ul. Katowicka od przejazdu kolejowego do punktu przed salonem samochodowym. W dalszej kolejności z ruchu wyłączona będzie jedna jezdnia DK 1 w kierunku Katowice - Bielsko-Biała. Ruch odbywać się będzie w obu kierunkach jednocześnie. Wbrew pojawiającym się informacjom, termin wprowadzenia tych ograniczeń nie jest jeszcze zatwierdzony.

Trwa przetarg na budowę pozostałej części obwodnicy, czyli nowej drogi, która połączy wspomniany węzeł z DW 935 na granicy Pszczyny i Suszca. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności otwarcie ofert nastąpi 20 lutego. Zainteresowanie oferentów jest bardzo duże. Do dziś wpłynęło od firm 180 pytań dotyczących warunków przetargu i zapisów specyfikacji przetargowej.

new / pless.pl, źródło: ZDW Katowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.